Прилуцька РДА
Анонси  Про архівний відділ

  Назад  Архівні установи Чернігівської області та Прилуцького краю: історія і сучасність

  Сьогодні, коли українська держава утверджується у світовому співтоваристві як правова і всебічно розвинута країна, постає питання дослідження невідомих сторінок її історії. Особливу роль в цьому напрямку відіграють архівні установи, серед яких певне місце відведено і державному архіву Чернігівської області - важливому джерелу вивчення історії Чернігівського краю.

  Державний архів Чернігівської області є однією із найбільших скарбниць документальних пам'яток історії України.

  В архіві зосереджені документи з кінця XVIII ст. до теперішнього часу, окремі датуються XVII - першою половиною XVIII століть. Третину складають фонди періоду до 1917 р. Найдавніші документи знаходяться у фонді Чернігівського губернського дворянського депутатського зібрання. Серед них: універсали гетьманів, документи із печатками Чернігівської полкової канцелярії, полку Малоросійського війська та ін. У фонді Ніжинського грецького магістрату (1723-1870) містяться відомості про греків, їхні привілеї, культуру, побут, торговельні зв'язки з Туреччиною, Італією, іншими державами. У фондах канцелярії Чернігівського цивільного губернатора, Чернігівського губернського правління. Чернігівських губернських у селянських і міських справах присутствій, губернського у земських і міських справах присутствія містяться відомості про створення Чернігівської та Полтавської губерній (1801-1802), підготовку та проведення селянської реформи 1861, економічний та політичний стан міст і селищ Чернігівщини, збір коштів на спорудження пам'ятників Г.Державіну, Єрмаку, М.Карамзіну, І.Крилову, І.Сусаніну. Архів пишається унікальними документами, серед яких листи М.Кутузова, автографи М.Барклая-де-Толлі, М.Глинки, Т.Шевченка, Л.Глібова, Б.Грінченка та ін.

  Вже наприкінці XIX ст. в Чернігові були сконцентровані значні архівні багатства. З метою налагодження архівної справи в губернії 1896 р. започаткувала роботу Чернігівська вчена архівна комісія, яка зробила значний внесок у вивчення історії Чернігівщини та України в цілому.

  До роботи в комісії залучали відомих істориків, краєзнавців, фахівців-архівістів. Біля витоків архівної справи на Чернігівщині стояли визначні історики та архівісти Г.Милорадович, П.Добровольський, П.Дорошенко, М.Могилянський, В.Модзалевський, В.Шугаевський, А.Верзилов та ін. Членом комісії був і перший завідуючий губархом Я.Жданович.

  За більш ніж 80-річний період свого існування працівниками архіву було багато зроблено для збереження і популяризації історичного минулого - документальних матеріалів соціально-економічного розвитку, людської духовності, моральності і культури краю.

  Перед архівними працівниками стоїть завдання щодо реалізації державної політики в галузі архівної справи в Прилуцькому районі, координації діяльності державних архівів, архівних підрозділів підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства, забезпечення постійного зберігання, комплектування та користування фондами, дотримання Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи".

  Останнім часом значно розширилося і якісно змінилося коло користувачів архівної інформації. Враховуючи зрослий інтерес громадськості до архівних установ, увазі читача пропонується довідник з найбільш важливих питань, з якими найчастіше зустрічаються дослідники, працюючи в читальних залах архіву.

  Матеріали, що подані в ньому охоплюють широкий спектр напрямків архівістики, зокрема її теоретичні і фундаментальні поняття, які висвітлюють одну з пріоритетних галузей сучасної історичної науки - архівну.

  Завдання його полягає в ознайомленні широких кіл користувачів - істориків, студентів, викладачів, краєзнавців з особливостями організації архівної справи, специфікою складу і змісту Національного архівного фонду (НАФ), основними принципами, формами і методами роботи державних установ України і державного архіву Прилуцького району, в тому числі, сприянні роботи дослідників в архіві.

  Початок існуванню районних державних архівів було покладено постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 р. «Про Центральне архівне управління УСРР, його місцеві органи та установи, що є при ньому та при його місцевих органах». Перед ними стояло завдання збирати і зберігати архівні документи про соціалістичну реконструкцію села. Про роботу Прилуцького районного державного архіву за 1933-1941 роки відомостей немає. Його документи і діловодство були втрачені в роки окупації міста німецько-фашистськими загарбниками.

  Після закінчення Великої Вітчизняної війни районний архів почав працювати в приміщенні філіалу облдержархіву. Документальні матеріали зберігалися в архівосховищі філіалу.

  Значна кількість документів надійшла до районного державного архіву в 1958-1959 роках в зв’язку з ліквідацією Яблунівського району.

  В Прилуцькому районному державному архіві на 01.01.1966 року налічувалось 249 фондів, 23050 од.зб., в тому числі документів постійного зберігання 18237 од.зб.

  Вагомий вклад в розвиток архівної справи в районі внесли колишні працівники архіву: Рачинська Г.Є., Різніченко Г.Т., Клязника О.В., Потильчак В.Я.

  Наразі державною архівною установою, яка здійснює реалізацію державної політики у сфері архівної справи на території району, є архівний відділ райдержадміністрації. Пріоритетним напрямком роботи архівного відділу є забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду.

  На 01.01.2017 року на зберіганні в архівному відділі райдержадміністрації знаходиться 151 фонди, в яких налічується 18659 одиниць зберігання на паперовій основі. Комплектується архів документами 63 установ району.

  В 2008 році в районі створена ще одна архівна установа – комунальна архівна установа „Районний трудовий архів” Прилуцької районної ради.

  Створення трудового архіву дає змогу не тільки централізовано зберігати документи з особового складу ліквідованих установ, які діяли на території району в різні часи, а й реалізувати права громадян на отримання інформації соціально-правового характеру.

  Робота архівних установ району спрямована на майбутнє, і за всіх умов головний обов’язок архівіста зберегти цілісність Національного архівного фонду, забезпечити його поповнення об’єктивною та всебічною інформацією про життя району і зберегти її для нащадків.  Архівні установи Прилуччини: історія і сучасність

  Початок існуванню районних державних архівів було покладено постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 р. «Про Центральне архівне управління УСРР, його місцеві органи та установи, що є при ньому та при його місцевих органах». Перед ними стояло завдання збирати і зберігати архівні документи про соціалістичну реконструкцію села. Про роботу Прилуцького районного державного архіву за 1933-1941 роки відомостей немає. Його документи і діловодство були втрачені в роки окупації міста німецько-фашистськими загарбниками.

  Після закінчення Великої Вітчизняної війни районний архів почав працювати в приміщенні філіалу облдержархіву. Документальні матеріали зберігалися в архівосховищі філіалу. Значна кількість документів надійшла до районного державного архіву в 1958-1959 роках в зв’язку з ліквідацією Яблунівського району.

  В Прилуцькому районному в державному архіві на 01.01.1966 рік налічувалось 249 фондів, 23050 од.зб., в тому числі документів постійного зберігання 18237 од.зб.

  Вагомий вклад в розвиток архівної справи в районі внесли колишні працівники архіву: Рачинська Г.Є., Різніченко Г.Т., Клязника О.В.

  Наразі державною архівною установою, яка здійснює реалізацію державної політики у сфері архівної справи на території району, є архівний відділ райдержадміністрації. Пріоритетним напрямком роботи архівного відділу є забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду.

  На 01.01.2017 рік на зберіганні в архівному відділі райдержадміністрації знаходиться 151 фонд, в яких налічується 18659 одиниць зберігання на паперовій основі. Комплектується архів документами 63 установ району.

  Віднедавна в районі створена ще одна архівна установа – комунальна архівна установа „Районний трудовий архів” Прилуцької районної ради. Створення трудового архіву дає змогу не тільки централізовано зберігати документи з особового складу ліквідованих установ, які діяли на території району в різні часи, а й реалізувати права громадян на отримання інформації соціально-правового характеру.

  Робота архівних установ району спрямована на майбутнє, і за всіх умов головний обов’язок архівіста зберегти цілісність Національного архівного фонду, забезпечити його поповнення об’єктивною та всебічною інформацією про життя району і зберегти її для нащадків.  Назад  20 Квітня 2018 11:20
  20 Квітня 2018 11:09
  20 Квітня 2018 11:07
  20 Квітня 2018 11:06
  20 Квітня 2018 11:01
  13 Квітня 2018 14:37
  13 Квітня 2018 14:32
  13 Квітня 2018 14:32
  13 Квітня 2018 14:32
  13 Квітня 2018 14:32
  06 Квітня 2018 15:40
  06 Квітня 2018 15:38