15 березня 2016

22.07.2020

Щодо заїзду до ТОВ "Санарій "Нива".pdf

15.07.2020

Щодо відновлення діяльності ДП "Клінічний санаторій "Авнгард" в умовах каратнтину.pdf

01.07.2020

Щодо зміни режиму поїздок громадян до Республіки Білорусь

17.06

Інформаційний лист ДП «Клінічний санаторій «Карпати» про готовність розпочати оздоровлення та надання послуг з реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

09.06.2020 Інформаційний лист Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу щодо можливості отримання реабілітаційних послуг постраждалим учасникам Революції Гідності та учасникам АТО.

02.06.2020 Санаторій Морщинкурорт

Постанова КМУ від 06.05.2020 №353 "Про внесення змін до постанови КМУ від 19.10.2016 № 719"

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ 16.04.2020 № 122 " Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості"

14.05.2020

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок"

06.05.2020

Постанова КМУ від 26.02.2020 № 144 "Щодо виплати одноразової допомоги особам, яким присвоєно звання Герой України"

 

Закон України №2747-VIII «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 9, ст.52)

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 3-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2017 р., № 47, ст. 419; 2018 р., № 6-7, ст. 43) викласти в такій редакції:

"Стаття 3-1. Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Єдиний державний реєстр ветеранів війни (далі - Реєстр) - єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність цього Закону.

Реєстр створюється для забезпечення:

1) обліку осіб, визначених частиною першою цієї статті;

2) реалізації особами, визначеними частиною першою цієї статті, пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами;

3) адміністрування потреб осіб, визначених частиною першою цієї статті;

4) координації діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту осіб, визначених частиною першою цієї статті.

Сукупність відомостей про фізичних осіб (персональних даних), що містяться в Реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Оброблення таких відомостей здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Дані Реєстру використовуються з додержанням вимог законів України "Про інформацію" та"Про захист персональних даних" для забезпечення реалізації особами, визначеними частиною першою цієї статті, пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування безоплатно надають інформацію, необхідну для формування та актуалізації Реєстру.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", є відповідальним за забезпечення формування і ведення Реєстру та є його розпорядником.

Порядок створення, ведення, доступу до відомостей Реєстру та їх використання, порядок одержання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення відомостей до Реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим  Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                                                               П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
7 лютого 2019 року 
№ 2684-VIII

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 26, ст.107)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):

1) у статті 1:

а) абзац десятий після слів "тимчасове проживання на території України" доповнити словами "або мають військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України";

б) після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"декларація про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав".

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - двадцять першим;

2) частину першу статті 8 доповнити четвертим реченням такого змісту: "Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

3) у статті 9:

а) пункт 2 частини другої після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

б) у частині третій слова "і на осіб" замінити словами "на осіб" та доповнити словами "і на осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

в) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Положення частини п’ятої цієї статті не застосовуються до іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", якщо компетентні органи України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, встановлять, що такі рішення прийняті з політичних мотивів правоохоронними та/або судовими органами держави, яка вчинила акт агресії проти України, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262".

У зв’язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.

2. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179 із наступними змінами):

1) статтю 4 доповнити частинами двадцятою і двадцять першою такого змісту:

"20. Іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах, у тому числі у випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією території України у значенні Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

21. Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, на дату звернення за оформленням посвідки на тимчасове проживання та до дня її отримання вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах";

2) у статті 5:

а) у частині третій слова "та вісімнадцятій" замінити словами "вісімнадцятій та двадцятій";

б) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"17. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання для осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства та один із таких документів:

1) подання Міністерства оборони України, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, які виконували завдання антитерористичної операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) клопотання командира підрозділу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, оформлене за зразком та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі отримання письмової відмови у наданні подання чи клопотання, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, іноземець та особа без громадянства може подати разом із відповідною заявою рішення суду про встановлення факту його належності до осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону".

У зв’язку з цим частини сімнадцяту - дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою - двадцятою;

в) у частині вісімнадцятій:

в абзаці першому слово "шістнадцятою" замінити словом "сімнадцятою";

пункт 2 доповнити реченням такого змісту: "Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262";

3) у статті 5-1:

а) частину першу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) у випадку, визначеному частиною двадцятою статті 4 цього Закону, - три роки";

б) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Це положення не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону";

4) частину восьму статті 26 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, не можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, яка вчинила акт агресії проти України, або в країну, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", мають право протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

3. Іноземці та особи без громадянства, які зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", за умови отримання ними одного з документів, зазначених у частині сімнадцятій статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", та мають дозвіл на імміграцію в Україну, для отримання посвідки на постійне проживання або її обміну в установленому порядку можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.

4. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
6 червня 2019 року 
№ 2743-VIII


 

 ПОСТАНОВА КМУ від 1 квітня 2020 р. № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році"

Рішення комісії з відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації про включення ТОВ санаторно-курортного закладу «Золота Нива» до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної  реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

 

Управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації інформує, що планується надання послуг із психологічної  реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності шляхом укладання тристоронніх угод згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №497 (із змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» та Постанови  Кабінету   Міністрів   України від 27.12.2017р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (зі змінами). На  виконання   управлінням проводиться робота щодо визначення суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації вищезазначеній категорії осіб.

Психологічна реабілітація  - комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Для відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації, в управлінні створено комісію, яка розглядає подані санаторними та оздоровчими закладами документи на відповідність їх вимогам до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації. 

Рішенням комісії з відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації від 03.04.2020 (протокол № 1) ТОВ санаторно-курортний заклад «Золота Нива» включено до переліку суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, як такі що відповідають кваліфікаційним вимогам фахівців, фінансового фінансового та матеріально-технічного забезпечення згідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №497 (із змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» та Постанови  Кабінету Міністрів  України від 27.12.2017р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (зі змінами).

Для отримання послуг з психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання із заявою, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни  та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції.

         Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: м.Прилуки, вул. Київська, 224, каб. 10.

 

 ТОВ «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат»

 організовує і проводить навчання з ліцензованих професій, курсів цільового призначення тощо та пропонує здійснювати професійну адаптацію учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності шляхом надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

 

 

Адміністрація комунальної установи «Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради інформує про можливість отримання комплексної реабілітації ветеранам війни, членам їх родин та сім’ям загиблих воїнів за адресою: м. Чернігів, провулок Вокзальний, 1.

        Основною метою діяльності центру є – збереження та відновлення психічного та фізичного здоров’я отримувачів послуг, досягнення соціально-психологічного благополуччя, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки, усунення чи максимально можлива компенсація обмежень життєдіяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

     Послуги в умовах реабілітаційного центру (без можливості перебування на стаціонарі):

- психологічні: консультування, діагностика, психологічна підтримка і супроводження, психотерапія, психологічна просвіта та інформування (психоедукація);

- соціальні: сприяння соціальній і професійній адаптації в соціумі, відновленню сімейних стосунків;

- послуги з фізичної реабілітації (масаж та інші реабілітаційні послуги).     

Реабілітаційна допомога надається у вигляді індивідуальної, групової роботи (тренінгові заняття, групи підтримки).

Для групової роботи розроблені тренінгові заняття з використанням інтерактивних технік.

Перелік тем групових (тренінгових) занять:

  • «Травма. Особливості впливу психотравмуючої події на військовослужбовців»;
  • «Стрес. Техніки стресостійкості»;
  • «Панічні атаки. Техніки стабілізації стану»;
  • «Кризова інтервенція. Техніки екстреної психологічної допомоги у кризових станах»;
  • «Саморегуляція. Методи і техніки саморегуляції»;
  • «Профілактика залежностей різних видів та формування навичок здорового способу життя»;
  • «Профілактика суїцидальної поведінки. Ознаки суїцидальної небезпеки. Дії по відношенню до людини схильної до суїциду».
  • групове навчання для жінок, чоловіки яких повернулись з війни «Сім’я після війни»;
  • проводяться заняття на тему: «Стрес-менеджмент: підвищення психосоціальної стійкості до стресу» та інші.

            Метою даних занять є: навчання прийомам допомоги та самодопомоги при гострому стресі; роз`яснення щодо фаз стресу; бойовий стрес та його вплив на психіку і фізіологію; керування конфліктом; психологічна травма: механізми утворення, прояви, методи терапії; структура дебріфінгу після виконання бойового завдання; програма декомпресії воїнів.

 

      Крім того, проводиться робота груп підтримки із учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих по 8-ми кроковій моделі відновлення після втрати близької людини.

        Отримувач послуг може звернутися до Центру за власною заявою або направленням.

Всі послуги конфіденційні та безкоштовні.

       Фахівці Центру якісно та ефективно виконують свої функціональні обов’язки, використовуючи різні форми та методи соціально-психологічної, фізичної та педагогічної реабілітації. Люди йдуть за допомогою і отримують її. 

Фахівцями з фізичної реабілітації розроблені і мають практичне впровадження комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно – рухової системи організму.

        Фахівці Центру постійно працюють над удосконаленням форм і методів роботи. В своїй роботі використовують досвід країн: США, Ізраїль, Хорватія, Норвегія, Франція і т.д.

        Ми готові до співпраці.

        Для отримання більш детальної інформації звертайтесь за телефонами (0462) 93-69-10,  068-271-82-44 фахівець з соціальної роботи Ірина ЗАРОВНА.

 

Інформація дочірнього підприємства «Санаторій «Моршинкурорт» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів федерації профспілок України «Укрпрофоздоровниця» про забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Перелік_к послуг - 2020 АТО

калькуляція

Дозвільні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року  № 112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» .

Постанова 112 від 19.02.2020

Моршинкуротр пропозиція 2020.doc

Наказ Мінветеранів від 05 лютого 2020 рок № 19 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості санаторно-курортної путівки” .

pl_nakaz.rar

Постанова КМУ від 12.02.2020 №76.doc

Щодо забезпечення на базі санаторію "Золота нива" .

 
 
 
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 листопада 2019 р. N 968 Київ Про внесення зміни до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка
 
 
 
 
 
 
 
Інформаційний лист 12 Регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України щодо розгляду питань встановлення причинного зв’язку захворювань (травм, поранень, каліцтв, причини смерті) колишніх військовослужбовців з виконання обов’язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії із захистом Батьківщини.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 серпня 2019 р. № 770 "Про затвердження порядків зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків стосовно військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських".

Інформаційний лист спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» щодо можливості проходження в даному закладі санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Інформаційний лист ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна"щодо можливості проходження в даному закладі психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції гідності, учасників АТО та осіб, які здійснювали із забезпечення національної безпеки іоборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях"

ПОСТАНОВА КМУ від 14 серпня 2019 р. № 700 Київ № "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни"

Про затвердження Порядку використання коштів

Постанова КМУ від 10.10.2018 №819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом"

Посібник АБВ Збройний конфлікт у термінах.

Рішення комісії з відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації про включення ДП санаторій «Джерельний» та ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» ДП «Санаторій «Верховина» до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 124 (зі змінами) «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році»

Постанова КМУ України від 23.11.2011 року №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Лист Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО від 05.06.2019 №2161/02/04.1-49 щодо співпраці управлінь соціального захисту населення з ТОВ "Санаторій Борисфен"

Про встановлення щомісячної державної допомоги 

Лист Міністерства соціальної політики "Щодо порядку зарахування до страхового стажу періоду проходження військової служби"

Військова служба.doc 

 
Інформаційний лист медичного центру «Нові Санжари» Національної Гвардії України (Полтавська обл., смт. Нові Санжари ) щодо можливості забезпечення в даному закладі санаторно- курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
 
Інформаційний лист філії ПрАТ «Приазовкурорт» «Клінічний санаторій «Великий Луг» (м. Запоріжжя) щодо можливості забезпечення в даному закладі санаторно- курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
 

Постанова КМУ від 17 квітня 2019 року №373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015р. № 200 (зі змінами)"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності". 

Про затвердження Порядку викорис... _ від 31.03.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018р. № 1021 «Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року».

Постанова КМУ № 1021.docx

Лист Мінсоцполітики від 05.04.19р. № 6877/0/2-19/29 щодо можливості надання пільг і компенсацій на підставі зразка посвідчення учасника бойових дій, яке діяло до прийняття постанови КМУ від 22.08.2018р. № 632 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 і від 2 січня 1995 року № 1».

Наказ Мінсоцполітики від 22.03.19р. № 425 «Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році.

Наказ 425 

Житло сім’ї військовослужбовця, загиблого під час проведення антитерористичної операції

04 квітня 2019

На виконання постанови КМУ від 19 жовтня 2016 року №719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" член сім’ї військовослужбовця, загиблого під час проведення антитерористичної операції, жителя району, придбав житло як особа, яка перебувала на квартирному обліку і не мала власного житла за рахунок грошової компенсації.

 За інформацією  управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 237 «Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань.»

інформаційний лист ДП «Південь- Курорт - Сервіс» на базі санаторію «Орізонт» щодо можливості забезпечення в даному закладі санаторно- курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Ор_зонт.PDF

Інформаційний лист ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» (м. Одеса, курорт Куяльник) щодо можливості забезпечення в даному закладі санаторно- курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

р.!Пропозиц_я до сп_впрац_ з УПСЗН 2019 (санатор_й Лазурний).doc

Інформаційний лист ДП «Клінічний санаторій «Авангард» (Вінницька область, м. Немирів) щодо можливості забезпечення в даному закладі санаторно- курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

сан.Кирилівка.doc

КП для СПІВПРАЦІ.docx

Іформаційний лист ТОВ «Санаторій «Нива» (Запорізька область, м. Бердянськ) щодо можливості забезпечення в даному закладі санаторно- курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 2 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Закон України від 06 грудня 2018 року № 2640- VIII «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Інформаційний лист навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агенства автомобільних доріг України

Про внесення зміни до статті 12 Закону УкраїниПро соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сім.docx

Указ Президента України № 417/2018 «Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка» від 7 грудня 2018 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 року № 740 «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

«Допомога учасникам АТО» постанову Кабінету Міністрів України від 25.04.2018р. № 306 «Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я».

Інформаційний лист Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо надання постраждалим учасникам Революції Гідності та учасникам антитерористичної операції послуг з психологічної реабілітації

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 року № 432 (зі змінами) «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб"

Інформаційний лист Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо можливості  проходження вйськовослужбовцями медичної реабілітації в Республіці Болгарія

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

 

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

 

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 жовтня 2014 р. № 518 Київ "Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок"

 

Інформація Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» щодо реалізації програми «Ветерани: від діалогу до працевлаштування»,

 

Інформаційний лист Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» щодо реалізації програми «Ветерани: від діалогу до працевлаштування»

 

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.10.2018 № 492/0/76-18 щодо надання пільг особам з інвалідністю внаслідок війни, які приймали безпосередню участь в АТО, а також членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО.

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу».

 

Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 632 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 і від 2 січня 1995 року № 1».

 

 Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України « Про зайнятість населення»

 

ЗАКОН УКРАЇНИ: Про внесення змін до статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад

 

Постанова КМУ від 17 січня 2018 року № 18 «Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними»

 

Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 

Постанова КМУ від  17 серпня 1998 року №1303 Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

 

Постанова КМУ від 31.01.2018 року №38 "Про деякі питаня соціадбної підтримки осіб, яких будл незаконно позбавлено особистої свободи"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 445 " Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", яка розширює коло осіб, які мають право на виплату щомісячної адресної допомоги до пенсії.

 

Рішення комісії з відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації про включення ТОВ «Санаторій «Токарі», ТОВ « Примор`я» на базі санаторія «ім.С.Лазо» та ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторія «Орізонт» до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної  реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

 

Управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації інформує, що планується надання послуг із психологічної  реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності шляхом укладання тристоронніх угод згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №497 (із змінами) «Про завердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної  операції та постраждалих учасників Революції Гідності» та 

Постанови  Кабінету   Міністрів   України від 27.12.2017р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» (зі змінами). На  виконання   управлінням проводиться робота щодо визначення суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації вищезазначеній категорії осіб.

Психологічна реабілітація  - комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Для відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації, в управлінні створено комісію, яка розглядає подані санаторними та оздоровчими закладами документи на відповідність їх вимогам до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації. 

Рішенням комісії з відбору суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації від 12.07.2018 (протокол № 1) ТОВ «Санаторій «Токарі», ТОВ         « Примор`я» на базі санаторія «ім.С.Лазо» та ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторія «Орізонт»  включено до переліку суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації  учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам  Революції Гідності, як такі що відповідають кваліфікаційним вимогам фахівців, фінансового та матеріально-технічного забезпечення згідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №497 (із змінами) «Про завердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» та Постанови  Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» (зі змінами).

 

Для отримання послуг з психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання із заявою, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни  та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції.

         Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: м.Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 14, або за телефоном: 5 20 53.

 

Проводиться відбір суб′єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасників АТО та Революції Гідності

Управління соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрації проводить відбір суб′єктів надання послуг із психологічної реабілітації (установ, організацій, закладів незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців), на виконання постанови КМУ від 27.12.2017 № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Для надання послуг необхідно надати:

1) підтвердні документи щодо відповідності суб′єкта надання послуг із психологічної реабілітації вимогам, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 27.04.2018 №597;

2) гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та готовність до укладення договору із зазначенням:

- реквізитів суб′єкта надання послуг (ідентифікаційного коду юридичної особи в ЄДРПОУ; юридичної та поштової адреси; електронної адреси; номера телефону/факсу; банківських реквізитів для перерахування бюджетних коштів; інформації про наявність офіційного веб-сайту);

- місця надання послуг;

- інформації про приміщення, які належать суб′єкту надання послуг або взяті ним в оренду, та в яких будуть надаватися послуги із психологічної реабілітації;

- орієнтовних строків початку надання послуг після надходження відповідного запиту від управління соціального захисту населення;

3) інформацію про умови проживання та харчування (у разі надання послуг у стаціонарних умовах), а саме:

- копії документів про відповідність приміщення і матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки, вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю;

- відомості про умови проживання, а саме: площу, умеблювання, наявність побутових приладів та комунальних зручностей (санвузол, електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), холодне та гаряче водопостачання), а також урахування особливостей проживання осіб з інвалідністю та осіб різних статей;

4) перелік послуг із психологічної реабілітації;

5) інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації, розрахунок (калькуляцію) реальної вартості послуг із зазначенням вартості усіх складових кожної послуги.

Документи надавати в управління соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрації за адресою : 17500,  м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 14,         тел.: (04637) 5 20 53, e-mail : pladm_sobes@cg.gov.ua

 

Лист громадської організації «Асоціація демократичного розвитку» про початок реалізації на території Чернігівської області Проекту МОМ «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб та громадян, що постраждали від конфлікту в Україні».

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ наказ  від 24 травня 2017 року № 868 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки».docx

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 вересня 2015 р. № 685 Київ
Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

 

Постанова КМУ України №422 від 30 травня 2018 року "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року №999 "про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями"

 

Постанова КМУ України щодо соціального захисту  дітей. які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 

Довідка щодо відсутності санаторію "Токарі" вимогам до суб’єкта надання послуг  із психологічної реабілітації, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.04.2018 року №597

 

Лист Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції  та постраждалих учасників Революції Гідності

Наказ Міністерства соціальної політики України від 04 квітня 2018 року № 471 «Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2018 році».

 

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 1 березня 2018 року N 46 Про показники опосередкованої вартості порудження житла за регіонами України

Постанова правління Фонду соціального страхування "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України №39 від 13.07.2017 року"

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017-2018 роки (зі змінами), затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 28 березня 2018 року №14-12/VII.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року №238 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Закон України від 27 лютого 2018 року " Про внесення змін до деяких законів україни щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 170 "Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року №156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об"єднанням ветеранів"

Гранти на розвиток самозайнятості та підприємництва для ВПО, учасників АТО та їх сімей, місцевих мешканців (Чернігівська область)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №137 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №200» року

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 року № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Інформація дочірнього підприємства «ПІВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВІС» щодо можливості надання в 2018 році послуг з психологічної реабілітації учасникам АТО на базі санаторія «Орізонт»

«Пам’ятка учасникам АТО: права, обов’язки та гарантії соціального захисту»

Інформаційні картки надання послуг щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

Протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями в Україні

Виплата грошової компенсації учаснику антитерористичної операції за належне для отримання жиле приміщення

Забезпечення автомобілями учасників антитерористичної операції, яким встановлена інвалідність

Протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

Соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції

Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції

Санаторно-курортне лікування учасників антитерористичної операції

Забезпечення участника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в Україні

 

 

Пстанова Кабінету міністрів України від 31.03.2015 року № 200 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням"

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» із змінами, внесеними в 2017 році.

Інформація про рішення Уряду щодо зняття обмеження на отримання землі учасникам АТО

Про проведення в 2018 році змагань за участю учасників антитерористичної операції

На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» в частині вирішення питання стосовно адаптації учасників антитерористичної операції з метою сприяння процесу одужання та інтеграції учасників антитерористичної операції, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час або внаслідок виконання службових обов’язків у період з 2014 року - дотепер, повідомляємо, що протягом 2018 року заплановано проведення спортивних змагань серед зазначеної категорії осіб. Також запланована участь українських ветеранів у міжнародних змаганнях: липень - марш-кидок у Шотландії; вересень - змагання «Ігри Нескорених» (Invictus Games); жовтень - марафон морської піхоти США.

Порядок проведення психологічної реабілітації учасників АТО

Постанова КМУ від 25.12.2013 р. (із змінами внесеними згідно з Постановами КМУ № 335 від 18.05.2017, № 855 від 15.11.2017) "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"

Про виплату у 2017 році грошової компенсації на придбання житла членам сімей загиблих в АТО та інвалідам війни (І-ІІ гр.), які отримали поранення під час участі в АТО

Закон України від 7 листопада 2017 року № 2181- VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби»

Постанова Кабінету Міністрів від 17 серпня 1998 року " Про впорядкування безоплатного та пільгового відпусків лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

Закон України від 14 листопада 2017 року "Про внесення змін до Закону України"

 

Виділення земельних ділянок учасникам АТО

 

Виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції здійснюється на підставі статті 118 Земельного кодексу України. Органи Держгеокадастру працюють в режимі максимального сприяння в реалізації конституційного права на отримання землі учасниками АТО та членам сімей загиблих воїнів.

У разі виникнення додаткових питань учасники антитерористичної операції можуть звернутись на гарячу лінію Держгеокадастру 0-800-300-808.

Для ознайомлення з Порядком передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у власність учасникам АТО (у схемі) натисніть тут

 

 


Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”

 

 

 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» зі змінами, внесеними в 2017 році

 

 

 

 

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» зі змінами, внесеними в 2017 році

 

 

 

 

Начання учасників бойових дій АТО

 

 

З метою сприяння соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, інформування їх про права та соціальні гарантії, надання цій категорії населення допомоги в працевлаштуванні в Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості 09.11.2017 року відбулася зустріч учасників бойових дій АТО з заступником начальника управління – начальником відділу персоніфікованого обліку, по роботі з Пенсійним фондом, у справах інвалідів та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Гальчук Л.М.

Під час зустрічі, учасники АТО отримали інформацію про пільги на житлово - комунальні послуги, проїзд, навчання, психологічну реабілітацію, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, постановку на облік в органи соціального захисту населення. Лариса Мечиславівна надала корисні та змістовні поради по вирішенню нагальних питань, які турбували учасників бойових дій АТО.

За інформацією управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Програма соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей та бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017-2018 роки

Склад комісії із визначення бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, для надання одноразової матеріальної допомоги

П О Л О Ж Е Н Н Я про комісію з визначення бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, для надання одноразової матеріальної допомоги

П О Р Я Д О К визначення бійцями-добровольцями осіб з числа мешканців Чернігівської області, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, для надання одноразової матеріальної допомоги

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» зі змінами внесеними в 2017 році.

Інформацію про надану медичну, психологічну, професійну реабілітацію, соціальну адаптацію, санаторно-курортне лікування учасникам антитерористичної операції в 2017 році

Інформація про те, що на базі Клініки ДУ «Інститут медицини праці НАМИ» згідно Угоди про співпрацю між Міністерством оборони, Прикордонною службою, СБ України та Інститутами Академії медичних наук України в жовтні 2014 року створено Центр медико-психологічної реабілітації постраждалим в зоні АТО.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції"

Лікування учасників АТО в 2017 році у Менському санаторії "Остреч"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 09.08.2017 року № 195 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла на 2018 рік»

Перелік санаторно-курортних закладів, які надають послуги з санаторно-курортного лікування, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та яким присвоєно вищу та першу акредитаційні категорії

Санаторій «Прикарпатська ватра» Оздоровчого комплексу «Прикарпатська Ватра» філії «Агрогаз» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» запрошує на оздоровлення та відпочинок

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 475-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року»

Щодо надання безоплатної медичної допомоги дітям із зони АТО та дітям воїнів АТО, котрі загинули або перебувають в зоні бойових дій у ДЗ «УСДРЗН МОЗ України»

Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я» (далі - Диспансер) пропонує Вам розглянути можливість направлення на оздоровлення дітей, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО та які загинули під час бойових дій.

Територія Диспансеру знаходиться у курортній зоні міста Києва Пуща-Водиця, що сприяє ефективному оздоровленню та лікуванню. Диспансер проводить медико - соціальне забезпечення населення, що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. В умовах дитячого поліклінічного відділення та 14-21 - денного лікування у стаціонарі Диспансеру для дітей.

Програма включає: лікування та консультацію гематолога, офтальмолога, ендокринолога, педіатра, ЛОР, дерматолог, невролог, а також лабораторні дослідження. Проводяться курси ЛФК-терапії, фізіотерапії, лікування енурезу, консультації психолога. Діти, що перебувають у Диспансері, проходять безоплатне комплексне обстеження та медичне лікування (безкоштовне п’ятиразове дієтичне харчування).

У Диспансері працюють висококваліфіковані фахівці і штат вихователів, які також мають унікальний досвід надання медичної допомоги населенню, що зазнало психо-емоційного стресу.

Диспансер є неприбутковим державним закладом. Лікування та оздоровлення здійснюється у межах та за рахунок державного фінансування МОЗ України. Особливу увагу просимо звернути що Диспансер є лікувально-оздоровчим державним закладом.

Фінансування лікувально-оздоровчих програм щодо лікування дітей, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО та загинули під час бойових дій здійснюється за дозволом МОЗ України № 07.07-56/55-16/4716 від 25.02.2016 року.

У разі зацікавленості щодо вищевказаної інформації просимо Вас повідомити листом на e-mail: dzusdrzn@ukr.net, а також письмовим повідомленням на поштову адресу: вул. Міська,1-А, м. Київ, Пуща-Водиця, 04075

Відповідальні особи: заст. головного лікаря з поліклінічної роботи – Киричок О.Л., (044) 205-06-20, моб. (050)015-80-13, заст. головного лікаря з медичної частини Гудзь Н.М. (044) 205-06-07, тел./факс: (044) 205-06-00.

Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції».

ПРОГРАМА "Соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у Чернігівській області на 2017-2018 роки"

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

“Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 739 ” № 414 — редакція від 14.06.2017

Урядом уточнено перелік документів, необхідних для встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення. Це, зокрема, документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО, а саме: витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, його заступників про залучення до забезпечення проведення АТО; витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління АТО в районах її проведення. Крім того, підставою для надання відповідного статусу можуть бути і інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань АТО в районах її проведення. Прийняття постанови допоможе уникнути спірних питань під час встановлення відповідними комісіями статусу учасника війни.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 червня 2017 р. № 414 Київ

Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 739

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 739 “Питання надання статусу учасника війни деяким особам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2604), виклавши його в такій редакції:

“2. Установити, що підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки про залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення), а також інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).”.

Хто ще не отримав компенсацію?

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №254 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №105 щодо Порядку виплати компенсації у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу, підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам-підприємцям.

Компенсація середнього заробітку за 2014-2015 роки з Державного бюджету здійснюється за працівників підприємств, установ, організацій:

- призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, починаючи з 18 березня 2014 року;

- призваних на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, починаючи з 8 лютого 2015 року;

- призваних на строкову військову службу, починаючи з 11 червня 2015 року;

- призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на службу за контрактом, починаючи з 11 червня 2015 року;

а також за вищезгаданих працівників, які працювали на час призову у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах незалежно від підпорядкування і форми власності та у фізичних осіб-підприємців, починаючи з 6 грудня 2015 року.

Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям району, які не отримали раніше з Державного бюджету компенсації середнього заробітку за 2014-2015 роки необхідно до 15 липня 2017 року надати помісячні звіти про фактичні витрати на виплату компенсації за формою згідно з додатком №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №105, погоджені з військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов працівників на військову службу. Звіти подати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. №6 тел. для довідок – 5-07-46.

Наставництво для дітей героїв АТО

Благодійна організація «Львівська освітня фундація» та проект «Старший брат» запрошує активних молодих людей стати наставниками (соціальними менторами) для діток героїв війни на Сході України.

Основна мета програми – підтримати дитину героя АТО через регулярні цікаві освітні заходи, корисне дозвілля та спілкування з наставником. Наставнику покриваються витрати на закупівлю канцтоварів, спорттоварів та інших необхідних матеріалів. Розмір гранту 6000 гривень.

Заявку на конкурс міні-грантів необхідно подати до 1 серпня 2017 року.

Для участі у конкурсі міні-грантової програми необхідно заповнити аплікаційну форму –

https://docs.google.com/forms/d/1E6PtMmdbX3yw_hA71X7F8-7kzydrbvB1hhpDByFdc_A/edit та надіслати скан на bigbrotherlef@gmail.com

Результати конкурсу будуть надіслані до 2 серпня 2017 року листом на зазначену електронну адресу.

Більше інформації про проект можна знайти на сторінці «Львівської освітньої фундації», а також у групі Facebook – «Старший брат» – наставництво для дітей героїв АТО».

Контакти: координатор програми: Маріанна Білик, +380985771131; skype: marianna.kaspryshyn, e-mail: bigbrother@gmail.com .

Детально: http://www.lef.org.ua/ua/proekty/programa-starshyj-brat/

Як держава піклується про родини загиблих

Відповідно до статей 10 та 15 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пільги отримують особи, на яких поширюється чинність цього закону, до яких належать зокрема:

♦сім’ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, яких вони зазнали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання в період проходження військової служби;

♦дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге;

♦діти померлих учасників бойових дій, які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах I—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах.

Внесено зміни до статті 36 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (набрав чинності з 01.01.2015 р.), згідно з якими:

♦ 70% зарплати загиблого годувальника передбачено на одного непрацездатного члена сім’ї (діти та інші особи, зазначені в другому абзаці статті 30 цього закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого годувальника). А також членам сімей військовослужбовців, тих, хто звільнений з військової служби та був поранений, покалічений чи загинув, зазнавши поранення, захищаючи Батьківщину або при виконанні інших обов’язків військової служби. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсію призначають у розмірі 90% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менш ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюють пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, що втратили обох батьків.

Також передбачено, що особи, яким раніше призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього закону.

Про організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та учасників АТО

З 01.03.2017 організація санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та ностраждалих учасників антитерористичної операції здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № ПО „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200”, якою змінено існуючу систему закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) для осіб з інвалідністю та ностраждалих учасників антитерористичної операції через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі трьохсторонньої угоди (особа - управління - санаторій).

Тобто відтепер людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.

При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Перелік базових послуг, які мають надаватися особам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджуватимуться Мінсоцполітики.

У поточному році відшкодування вартості путівок проводиться відповідно до наказу Мінсоцполітики від 06.04.2017 № 575 „Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році”, який зареєстрований у Міністерстві юстиції 13.04.2017 за № 493/30361, згідно якого у 2017 році граничну вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям громадян становить, а саме:

інвалідам війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції - 5 250 (291,7) ірн без податку на додану вартість;

інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку - 18 217 (520,5) гри без податку на додану вартість;

учасникам бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції - 6 300 (350,0) гри з податком на додану вартість;

громадянам, що супроводжують інвалідів 1 групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - 4 691 (260,6) грн з податком на додану вартість.

З урахуванням встановленої граничної вартості путівки затверджено розподіл асигнувань між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, передбачених у 2017 році для забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, який направлено на регіони для організації забезпечення санаторно-курортним лікуванням зазначеної категорії осіб.

1 : Одночасно Міпсоцполітики розроблено Перелік базових послуг, які мають надаватися санаторно-курортними закладами особам з інвалідністю та постраждалим учасникам антитерористичної операції відповідно до медичних рекомендацій, та входити до вартості путівки, який погоджено із уповноваженими представникам від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, уповноваженими представникам від всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, всеукраїнським громадським організаціям осіб з інвалідністю „Асоціація інвалідів- спинальників України” та „Націанальна Асамблея інвалідів України” та 23.05.2017 Міністерством охорони здоров’я України.

На даний час проект наказу готується для подання Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та державну реєстрацію із включенням його до Єдиного державного реєстру нормативно- правових актів. Після державної реєстрації наказ буде направлено структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій для відповідної роботи.

У Прилуцькому районі розпочато оздоровчу кампанію осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей"

ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ АТО

Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року N 800-VI

Інформацію щодо виконання розпорядження КМУ від 31.03.2015 №359-р «Про запровадження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»

Вимушені переселенці, учасники АТО та мешканці Чернігівської області можуть отримати грантову підтримку на розвиток власного бізнесу

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 2 вересня 2014 року № 1669- VII

Програма фінансової підтримки членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції у Чернігівській області на 2017 рік, затверджена рішенням восьмої сесії обласної ради сьомого скликання 23 лютого 2017 року № 13-08/VII

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ: № 842 від 28.10.2015 № 204 від 23.03.2016 № 317 від 27.04.2016 № 803 від 11.11.2016}.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187 і від 31 березня 2015 р. N 200».

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРАНЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ

Україна піклується про постраждалих своїх захисників, здійснюючи протезування високофункціональними протезами за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, за державною програмою, що реалізує Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Служба здійснює пошук альтернативних закордонних центрів з метою розширення пропозицій для українських захисників Вітчизни, а також оптимізації цін на послуги з урахуванням перспектив відкриття центрів реабілітації в Україні.

За сприяння Посольства України в Італії, українська делегація у складі першого заступника Голови Державної служби України у справах війни та учасників антитерористичної операції І. В. Мальцева та начальника медичного відділу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства І. М. Бицюри відвідала італійську ортопедичну компанію „ITOP SpA Officine Ortopediche”, що у місті Палестріна біля Риму.

Українська делегація ставила за мету грунтовно ознайомитись з інноваційними технологіями в області протезування і реабілітації, комплексною програмою діяльності компанії “ITOP”.

Результатом візиту має стати залучення центру “ITOP” до участі у державній програмі протезування учасників АТО за кордоном та прийняття поранених бійців для протезування і реабілітації, а також налагодження співпраці щодо здійснення гарантійного, післягарантійного та сервісного обслуговування на території України.

Особливістю майбутнього проекту протезування та реабілітації наших воїнів є перспектива зменшення вартості послуг з протезування за програмою та відповідне навчання українських фахівців. За інформацією Посольства України, у попередньому плані, відчувалось розуміння та наміри італійських партнерів йти цим шляхом. Головне тепер – знайти розуміння та бажання в Україні, створити умови для інвестування в цей, без перебільшення важливий для наших захисників, проект.

Крім того, українська сторона вийшла з ініціативою залучити освітній та науковий потенціал італійських вишів (Університет TOR VERGATA) для запровадження спеціальних учбових програм щодо сучасних технологій протезування в Україні.

Про нові можливості протезування і реабілітації учасників бойових дій завдяки співпраці з італійськими фахівцями, читайте також у репортажі Наталки Кудрик на сайті “Радіо Свобода”.

Автор статті звертає увагу на те, що українська і італійська сторони сподіваються на реалізацію проекту виробництва високоякісних протезів в Україні.

Довідково: Процедура забезпечення учасників антитерористичної операції протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518.

Держава не залишить без уваги кожного постраждалого воїна, який потребує протез для заміни втраченої під час бойових дій кінцівки. Він буде відпротезований БЕЗКОШТОВНО для нього, тобто за рахунок держави. І про це його самого і його рідних обов’язково поінформують.

З питань протезування звертайтеся до Служби за тел. (044)281-08-49. З необхідною інформацією щодо протезування можна ознайомитись на сайті Служби та в розділі “Дорожні карти”.

До уваги учасників АТО!!!!!

За ініціативою Всеукраїнського Об’єднання Учасників АТО «УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!» створено програму «СОЦІАЛЬНА КАРТКА УЧАСНИКІВ АТО», яка дозволяє учасникам бойових дій на Сході України та членам їх родин бути захищеними та отримувати необхідну допомогу. «СОЦІАЛЬНА КАРТКА» є інструментом, що за допомогою відповідного програмно-технічного забезпечення дозволяє кожному власнику отримувати такі можливості:

- безкоштовна правова підтримка та юридична консультація;

- безкоштовне обстеження та надання медичних послуг;

- психологічна підтримка;

- знижки на покупки у всеукраїнських торгових мережах;

- освітні, оздоровчі та розважальні програми для учасників АТО та членів їх сімей.

За додатковою інформацією звертайтеся до громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ» м. Київ, вул. Саксаганського, 143-А, контактний тел. (093) 300 75 75.

Повідомлення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про початок роботи служби екстренної психологічної та правової допомоги «Телефон довіри» для учасників антитерористичної операції при Соціально-психологічному центрі м. Славутич

З 6 лютого 2017 року при Соціально-психологічному ценрі м.Славутич, який підпорядкований Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, починає діяти служба екстренної психологічної та правової допомоги «Телефон довіри».

Започатковуння діяльності такої служби викликана необхідністю роширити доступ до психологічних послуг і правової підтримки учасників АТО передусім із сільської місцевості.

На «Телефоні довіри» чергуватимуть кваліфіковані фахівці- психологи та юристи, які надаватимуть підтримку учасникам АТО та членам їх родин у подоланні особистих, сімейних психологічних і правових проблем.

Телефон екстренної служби:

0954676408

0678509116

Графік роботи «Телефону довіри»: робочі дні, з 9.00 до 13.00; з 14.00 до 18.00.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА щодо процедури взяття на квартирний (кооперативний) облік

ДОРОЖНЯ КАРТА щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО

Лист-роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 14.11.2016 року №16671/0/14-16/172 щодо надання додаткової відпустки окремим категоріям ветеранів війни.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) навчальних закладів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 5 квітня 2012 р. № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1085 від 28.11.2012,№ 306 від 06.08.2014,№ 374 від 11.08.2014,№ 1057 від 16.12.2015,№ 781 від 26.10.2016}

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКАМ АТО ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

 

 

 

Про хід виконання розпорядження КМУвід 31.03.2015 №359-р «Про запровадження плану заходів щодо медичної, психологічної,професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»

 

 

 

 

 

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАПРАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО НА ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ

 

 

 

 

Лист роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 14.11.2016 року №16671/0/14-16/172 щодо забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І—ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719.

 

 

 

 

Куди можна звернутися за правовою допомогою постраждалим в АТО

 

 

Безкоштовне усне консультування постраждалим та учасникам АТО і членів їх сімей. Безкоштовна підготовка проектів документів для постраждалих та учасників АТО і членів їх сімей

+38 (098) 274-38-26 (Віктор)

jurist_2014@meta.ua

Адвокат Щиголь Володимир Валерійович

1.Звільнення з військової служби у зв’язку з виявленням проблем здоров’я, виникнення яких пов’язано з проходженням військової служби в зоні АТО.

2. Оформлення інвалідності.

3.Допомога при переслідуванні військовою прокуратурою

+38 (050) 332-69-57

vss3@meta.ua

Надам безкоштовну правову допомогу бійцям АТО (в телефонному режимі)

Юрист 11 років стажу. Надам безкоштовну правову допомогу бійцям АТО (в телефонному режимі) в питаннях присвоєння звання учасника бойових дій та отримання гарантованих державою пільг та компенсацій

+38 (098) 300-12-46 Людмила

arbeiten_2@mail.ru

ГО “АДВОКАТ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ” надає кваліфіковану правову підтримку бійцям АТО та їх родинам Громадська організація “АДВОКАТ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ” надає кваліфіковану правову підтримку бійцям АТО та їх родинам щодо кола питань, які виникають до і після їх мобілізації.

Кваліфіковані юристи та спеціалісти різних галузей надають консультації та допомогу в оформленні документів на отриманні компенсацій, пільг, які встановлені чинним законодавством, а також щодо інших нагальних питань стосовно виконання службових обов’язків військовослужбовців.Спеціалісти здійснюють представництво інтересів учасників АТО в органах влади всіх рівнів та у судах.

Учасникам АТО надаються консультації щодо трудових питань, соціального захисту, отримання статусу учасника АТО, медичного обслуговування тощо.

+38 (044) 229-40-71

zhmenyak@ukr.net

Консультації у сферах земельного, господарського, цивільного, податкового права

+38(096) 108-48-36

novikova-ogienko@ukr.net

Правова допомога виключно бійцям АТО

+38 (063) 733-19-16 (Марина)

marishka_nergis@ukr.net

Весь спектр юридичних послуг для українських військових та переселенців

Весь спектр юридичних послуг БЕЗКОШТОВНО для українських військових та переселенців

+38 (063) 055-00-74 Булда Оксана

Oksana514@gmail.com

Допомога військовим, переселенцям, волонтерам зони АТО

допомога військовим учасникам АТО;допомога переселенцям із зони АТО; допомога волонтерам зони АТО

+38 (099) 354-39-38 Марусенко Ігор Володимирович

marusenko_i@mail.ru

 

 

Як стати на квартирний облік

 

 

Хто має право на отримання житла з державного і громадського фондів

Відповідно до ст.31 Житлового кодексу України таким право наділені громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Водночас скористатися цим правом вони можуть лише після досягнення 18 років. І лише ті, що одружилися або влаштовувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, мають таке право з часу одруження або влаштування на роботу. Неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників (ст.32 Житлового кодексу).

Кого і коли визнають особою, яка потребує поліпшення житлових умов

Такими визнають осіб, які:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначений виконавчими комітетами обласних, Київською та Севастопольською міською радою разом з радами профспілок. Потрібно зазначити, що на сьогодні функції таких органів виконують Рада міністрів АРК, обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська державні адміністрації.

2) проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджено у додатку 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 № 52;

4) проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

Тими, що потребують поліпшення житлових умов визнаються також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, “За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР” усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації.

Хто веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Це роблять виконавчі комітети органів місцевого самоврядування по місцю реєстрації громадянина. Також облік можуть вести і по місцю праці, але у випадку якщо підприємство, установа, організація мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або приймають дольову участь в житловому будівництві. Водночас при бажанні такі особи можуть ставати на квартирний облік і по місцю проживання.

Де і як стати на облік

Громадян беруть на облік, як тих, хто потребує поліпшення житлових умов:

1) По місцю проживання – виконавчий комітет органу місцевого самоврядування при участі громадської комісії з житлових питань, яка створюється при такому виконавчому комітетові;

2) По місцю роботи – за загальним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації або органу кооперативної або іншої громадської організації і відповідного профспілкового комітету. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового колективу. Рішення про встановлення на облік громадянина, як такого, що потребує покращення житлових умов затверджує виконавчий комітет місцевої ради.

Підстави зняття з квартирного обліку

Відповідно до ст. 40 Житлового кодексу громадяни перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання жилого приміщення. Разом з тим, є підстави, коли це може відбутися раніше:

1) Відбулося поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2) Громадянин виїхав на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) Були припинені трудові відносини з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством;

4) Громадянина засудили до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

5) У разі подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік.

Про зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов громадяни повідомляються у письмовій формі з зазначенням підстав зняття з обліку.

 

 

Україна починає відбір команди для міжнародних спортивних змагань Ігри Нескорених – 2017 (Invictus Games)

 

 

1 листопада 2016 року в Україні розпочався відбір спортсменів, які представлятимуть нашу країну на Іграх Нескорених (англ. – Invictus Games) у вересні наступного року. Конкурс відкритий для всіх українських військовослужбовців та ветеранів, які були поранені під час виконання службових обов’язків. Подати заявку на участь у національній збірній можна на офіційній сторінці змагань – invictusgames.in.ua

Відбір учасників триватиме до 30 листопада.

За підсумками відбору експертним комітетом буде сформовано збірну команду України, яка розпочне курс підготовки до Ігор. Українські спортсмени змагатимуться у 6 адаптивних дисциплінах – атлетика, стрільба з лука, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, пауерліфтинг та плавання.

В 2017 році Ігри Нескорених пройдуть вже втретє, однак свою збірну Україна представлятиме вперше. Це одна з важливих ініціатив в галузі реабілітації учасників АТО, що отримали серйозні поранення, захищаючи свою державу.

Залучення поранених бійців до міжнародних змагань дозволить привернути увагу суспільства та ЗМІ до наявних проблем соціальної адаптації та реабілітації ветеранів з інвалідністю, щоб допомогти тисячам захисників України повернутися до повноцінного життя.

Проект здійснюється за підтримки Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства інформаційної політики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), активних громадських організацій.

Про Ігри Нескорених

ІГРИ НЕСКОРЕНИХ (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, засновані принцом Гаррі Уельським. Слово Invictus означає «незламний», або «нескорений» і уособлює стійкість чоловіків та жінок, які зазнали серйозних поранень, однак знайшли в собі сили до нових звершень.

Перші Ігри відбулись 2014 року у Лондоні та стали яскравим свідченням того, на що здатні військові, які захищають свою країну, і наскільки незламною є їхня воля до життя. У 2016 році успіх лондонських змагань повторили Ігри у Орландо, а вже 2017 року військові спортсмени втретє зустрінуться у Торонто (Канада).

IG_Invictus games_2017_UA_2.pdf

 

 

Роз’яснення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції, які проходять військову службу, та деяких інших громадян.

 

 

Враховуючи надходження до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) чисельних звернень регіональних та районних органів соціального захисту населення стосовно надання роз’яснень щодо забезпечення санаторно- курортним лікуванням учасників антитерористичної операції, які проходять військову службу, та деяких інших категорій громадян, в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200, дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постаново

ю Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446.

Санаторно-курортне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) у санаторно –курортних закладах Міністерства оборони України, МВС та СБУ (далі - силові структури) здійснюється відповідно до законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про Національну поліцію”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб” та їх соціальний захист”, Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446, Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від ЗО липня 2014 р. № 490, Інструкції про організацію медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2003 № 1296 та Інструкції про організацію санаторно- курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26.12.2011 № 477.

 

Відповідно до цих законодавчих та нормативно-правових актів право на пільгове санаторно-курортне лікування у санаторно-курортних закладах відомчого підпорядкування мають, в тому числі військовослужбовці, які перебувають на військовій службі за контрактом; працівники Збройних Сил України, які мають посвідчення учасника бойових дій забезпечуються безоплатними санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів Збройних Сил України за місцем роботи; особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей; працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей; військовослужбовці Національної гвардії України та члени їх сімей; з особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці Національної гвардії України, звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та члени їх сімей; співробітники-військовослужбовці СБУ; курсанти вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, відповідно до висновку військово-лікарської комісії; інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Військовослужбовці, у тому числі учасники антитерористичної операції, звільнені з лав Збройних Сил України, МВС, СБУ, які не мають статусу ветерана військової служби та не отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” права на забезпечення на пільгових умовах санаторно- курортними путівками до санаторно-курортних закладів відомчого підпорядкування не мають та забезпечуються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200.

Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів з числа військовослужбовців строкової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад” (зі змінами).

За інформацією Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

 

 

Учасники бойових дій та інваліди війни мають право на додаткову оплачувану відпустку

 

 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551) встановлено додаткові трудові та соціальні гарантії для учасників бойових дій та інвалідів війни, статус яких визначено вказаним Законом Украї¬ни. Цього разу законотворці подбали про те, щоб зазначені особи мали право на додатковий відпочинок у період роботи.

З 06.06.2015 р.учасники бойових дій та інваліди війни мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів (далі — к. дн.) на рік.

Зазначену гарантію зафіксовано у ст. 77 2 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі — КЗпП) та у ст. 16 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Оскільки спеціальних застережень у цих нормах не зроблено, то право на додаткову відпустку мають як основні працівники, так і сумісники. Оплата відпусток здійснюється за рахунок коштів установ та організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Додаткова відпустка, що надається учасникам бойових дій та інвалідам війни, не належить до категорії щорічних.

Тож пам’ятайте такі правила її надання. Так, додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам вій¬ни надається:

а) понад щорічну основну та додаткові відпустки. Відповідно дні цієї відпустки не враховуйте під час порівняння з установленою граничною тривалістю відпустки — 59 (69) к. дн. на рік (ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки);

б) повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від кількості фактично відпрацьованого часу в році;

в) з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених ст. 73 КЗпП. Тобто вони оплачуються та включаються в загальну тривалість відпустки, а не подовжують її.

Крім того, додаткову відпустку не можна:

• перенести на інший період або подовжити в разі хвороби працівника;

• поділити на частини;

• замінити грошовою компенсацією.

У той же час, не допускається відкликання працівника з такої відпустки, адже до ст. 12 Закону про відпустки, яка визначає порядок відкликання працівників з щорічної відпустки, ніяких змін внесено не було.

Оскільки тривалість додаткової відпустки не залежить від стажу роботи та надається під час підтвердження статусу учасника бойових дій чи інваліда війни, своїм правом на відпустку відповідні категорії осіб мають право скористатися починаючи з 06.06.2015 р. А отже, її необхідно включати до графіків відпусток.

Слід зазначити, що одночасно з введенням додаткової оплачуваної відпустки із Закону № 3551 вилучили норми щодо можливості отримання інвалідами війни та учасниками бойових дій відпустки без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік. Неоплачувана відпустка Законом, що коментується, відкориговано п. 4 ч. 1 ст. 25 Закону «Про відпустки». Тепер у цій нормі зазначено, що роботодавець (за бажанням працівника) відпустку без збереження зарплати надає в обов’язковому порядку:

а) учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551, тривалістю до 14 к. дн. щорічно.

б) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлено Законом № 3551, тривалістю до 21 к. дн. щорічно. До змін їх відпустка не мала перевищувати 14 к. дн.

Своїм правом на відпустку відповідні категорії осіб користуються з 06.06.2015 р., її тривалість не залежить від стажу роботи та надається у разі підтвердження відповідного статусу. Головне, що потрібно пам’ятати, — така відпустка надаєтьсяв обов’язковому порядку. Тобто відмовити працівнику в її наданні роботодавець не може в будь-якому разі.

Оскільки відпустка без збереження заробітної плати не належить до щорічних, під час її надання необхідно врахувати правила, які ми наводили вище для нової оплачуваної додаткової відпустки. Як бачимо, інваліди війни серед осіб, які мають право на зазначену відпустку без збереження зарплати, не названі. Тож відтепер вони можуть отримати відпустку без збереження зарплати, передбачену ст. 26 Закону про відпустки, — на строк не більше 15 к. дн. на рік і лише за згодою роботодавця. Однак, як ми зазначили вище, у них є ще й право на нову оплачувану додаткову відпустку (14 к. дн.) відповідно до ст. 77 2 КЗпП та ст. 16 2 Закону про відпустки.

 

 

Постанова КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І—ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"

 

 

 

 

Порядок забезпечення ліками на пільгових умовах.

Як отримати ліки на пільгових умовах?

 

 

Перш за все, пам’ятаймо, що Конституція України (ст. 49) визначає, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно.

Первинна медична допомога (постановка діагнозу, амбулаторне лікування, денний стаціонар і т. д.) у нашій країні безкоштовна.

Ліки, закуплені державою за бюджетні кошти для лікарень, при амбулаторному лікуванні повинні надаватись пацієнтам безкоштовно.

У Державному Бюджеті України щорічно передбачаються кошти Міністерству охорони здоров’я на закупівлю медикаментів та обладнання.

Обсяги закупівлі можна побачити у тендерній документації МОЗ та на сайті МОЗ у розділі «Державні закупівлі».

Крім того, визначено категорії осіб, які мають право отримати ліки за рецептами безкоштовно чи зі 50 % знижкою.

На сьогодні діє постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Ця постанова передбачає безоплатний або пільговий відпуск ліків за рецептами у разі амбулаторного лікування та визначає категорії населення, які мають право на такі пільги, та категорії захворювань, на які розповсюджуються такі пільги.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, зазначені у переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва.

Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071.

Групи населення, які мають право на безкоштовні ліки

У разі амбулаторного лікування, лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно наступним категоріям громадян:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

- діти віком до трьох років;

- учасники бойових дій та інваліди війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати);

- пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

- інваліди, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- інваліди та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- діти-інваліди відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

- діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

- дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

- неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

Безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Як отримати рецепт на безкоштовні ліки?

Для того, щоб отримати безкоштовні чи пільгові ліки, перш за все необхідно мати рецепт лікаря.

При отриманні рецепту необхідно проконтролювати, щоб рецепт був оформлений особистим підписом лікаря та його печаткою, інакше він не має сили.

Обов’язково повідомте лікаря, що Ви маєте право на безкоштовні ліки, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Попросіть лікаря вказати у рецепті міжнародні непатентовані назви ліків.

Це необхідно для того, щоб:

- Ви могли подивитись, чи є вони у Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року №1071»;

- щоб провізор у аптеці міг зробити заміну на аналогічний препарат, тільки іншого виробника (у випадку, якщо необхідного Вам препарату немає).

І обов'язково запитайте в лікаря адресу державної аптеки, де Ви можете отримати безкоштовні ліки (до кожної лікарні прикріплена своя державна аптека).

 

 

Чи може учасник АТО піти у відпустку?

 

 

Питання надання відпусток учасникам АТО врегульоване Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей». Згідно з нормативним актом, в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення військового положення або до моменту ухвалення рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових певної категорії відповідного підрозділу.

Військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення і наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, що мають вислугу до 10 років, складає 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; більше 20 років – 45 календарних днів.

Час для проїзду до місця проведення відпустки і назад не надається. Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються. Така відпустка надається протягом календарного року. Військовослужбовцям - контрактникам тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частин тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожен повний місяць служби до кінця календарного року. У особливий період під час дії військового положення військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за родинними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів. Надання військовослужбовцям у вказані вище періоди інших видів відпусток припиняється (окрім окремих відпусток військовослужбовцям-жінкам, а також відпусток по хворобі або для лікування після важкого поранення).

Джерело:ЮРЛІГА

 

 

Постанова КМУ від 31.03.2015 р. № 149 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 23.08.2016 р. №541.

 

 

 

 

Постанова КМУ від 31.03.2015 р. № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції"

 

 

 

 

Постанова КМУ від 31.03.2015 №221 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитеростичної операції"

 

 

 

 

Постанова КМУ від 23.08.2016 № 528 "Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад"

 

 

 

 

Постанова КМУ від 31.03.2015 р. № 200 " Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням"

 

 

 

 

Реабілітація учасників АТО "Повернення до життя"

 

 

Триває набір учасників-бійців на програму активної реабілітації «Повернення до життя». Учасником програми можуть бути учасники бойових дій в зоні АТО, які мають порушення опорно-рухового апарату, в т.ч. ампутації кінцівок, порушення зору, слуху, травму хребта з ураженням спинного мозку, черепно-мозкові травми тощо, і які не мають відкритих ран та суворих протипоказань до фізичних навантажень. Табори проходять на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного Комітету спорту інвалідів України (село Яворів, Турківського р-ну, Львівської обл.).

Що Ви отримаєте взявши участь у таборі активної реабілітації:

Суттєві позитивні зрушення в психологічному та загальнофізичному стані. Оволодіння необхідними вміннями та навичками щодо самообслуговування, незалежності від допомоги оточуючих у побуті для повнішої інтеграції та адаптації у повсякденному житті. Через паралімпійську методологію скерування до подальших систематичних занять фізкультурою і спортом та орієнтування на подальшу професійно-трудову діяльність.

Для Вас працюватимуть:

інструктори активної реабілітації - люди з інвалідністю, які готові поділитися своїми знаннями та досвідом за принципом «рівний-рівному»; фахівці фізичної реабілітації – проводитимуть групові та індивідуальні заняття із загально-фізичної підготовки, лікувальної фізкультури та ерготерапії; психологи – проводитимуть індивідуальні консультації та групові заняття; асистенти реабілітолога – юнаки та дівчата, які отримали необхідні навички, і під проводом інструкторів допоможуть Вам безпечно опанувати програму табору; аніматор, арттерапевт, працетерапевт – забезпечать програму побутової та дозвіллєвої терапії; тренери-інструктори з паралімпійської підготовки – проводитимуть заняття з різних спортивних дисциплін.

Що передбачає програма активної реабілітації?

три щоденних тренування з різних дисциплін, включаючи спортивні дисципліни, заняття з ЛФК ЗФП та ерготерапії; заняття з психологом; бесіди із соціальних та юридичних питань; дні активного відпочинку; майстер-класи з арттерапевтами; участь у вечірках.

Ви зможете випробувати себе у різних спортивних дисциплінах – літніх та зимових (залежно від пори року проведення конкретного табору). А саме: настільний теніс, стрільба з луку, боча, спортивний більярд, крокет, дартс, аеробіка, лижі – незалежно від ступеню та форми функціональних порушень. Якщо Ви маєте бажання прийняти участь в програмі - просто заповніть анкету-заявку учасника табору, яку розміщено на сайті Національної Асамблеї інвалідів України (www.naiu.org.ua).

Дати проведення наступних таборів:

09 вересня - 20 вересня 2016 року

17 листопада - 28 листопада 2016 року

01 грудня - 12 грудня 2016 року

Для більш детальної інформації Ви можете безпосередньо звернутися до координаторів програми за телефонами:

+38 (050) 490-10-94; +38 (050) 409-41-14

або до офісу Національної Асамблеї інвалідів України за телефоном:

+38 (044) 279-61-82

Участь у програмі безкоштовна.

Виконавці програми:

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» (НАІУ) Національний комітет спорту інвалідів України» (НКСІУ)

Підтримка програми:

Трастовий фонд НАТО з медичної реабілітації Міністерство соціальної політики України Міністерство молоді та спорту України

 

 

ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЧАСНИКА АТО - КОМПЕНСАЦІЯ

 

 

Відтепер учасникам АТО буде значно легше знайти роботу. Адже до переліку державних пільг та гарантій сьогоднішнім захисникам Вітчизни додалася ще одна. 7 липня 2016 року Президент України підписав Закон «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

Заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Роговець так прокоментував нововведення: «За умови працевлаштування за направленням служби зайнятості на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки бійця АТО, роботодавцю протягом року гарантована щомісячна компенсація витрат у розмірі єдиного соціального внеску. На таку фінансову підтримку можуть розраховувати також суб’єкти малого підприємництва у випадку працевлаштування безробітних учасників бойових дій на нові робочі місця у визначених пріоритетних галузях економіки».

Також С.Роговець наголосив, що до демобілізованих військовослужбовців у службі зайнятості посилена увага та індивідуальний підхід, спрямований на їх трудову та психологічну реабілітацію. Завдяки новим законодавчим змінам з’являться додаткові важелі для пришвидшення пошуку роботи для цієї категорії громадян.

Загалом протягом січня-липня поточного року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 998 учасників АТО. З них 181 особу працевлаштовано, зокрема 14 осіб отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи. Крім того, 43 особи цієї категорії направлено на професійне навчання, 111 осіб залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

На обліку у Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості протягом січня – липня 2016 року перебували 129 учасників АТО, які мешкають на території міста та району, 124 з них отримали статус безробітного. На сьогоднішній день працевлаштовані 20 колишніх військовослужбовців, 6 осіб проходили професійне навчання з подальшим працевлаштуванням, 12 осіб приймали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Також з метою зняття соціальної напруги серед демобілізованих воїнів АТО, Прилуцький міськрайонний центр зайнятості може залучити їх до громадських робіт, які спрямовані на запобігання розвитку злочинності шляхом інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку (помічник дільничого поліції). Дані громадські роботи передбачають патрулювання селищ та сіл Прилуцького району. Роботи організовують сільські та селищні ради, з якими ми укладаємо договори, оплату праці наполовину бере на себе центр зайнятості.

 

 

Особи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок мають право на забезпечення житлом.

 

 

Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» передбачені видатки для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

Придбання житла для учасників АТО здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 407.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, що додається.

 

 

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) (відповідальний виконавець бюджетної програми), обласні та Київська міська держадміністрації (їх структурні підрозділи).

3. За рахунок бюджетних коштів у встановленому порядку здійснюється придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за зареєстрованим місцем проживання, а в разі смерті зазначених осіб - для членів їх сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на такому обліку (далі - учасники антитерористичної операції).

4. Служба здійснює розподіл бюджетних коштів за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів між регіонами в розрізі обласних та Київської міської держадміністрацій пропорційно кількості учасників антитерористичної операції.

Обласні та Київська міська держадміністрації отримують до 5 числа місяця, що настає за звітним, від виконавчих органів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад інформацію про кількість учасників антитерористичної операції, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, у відповідному населеному пункті, та подають до 15 числа місяця, що настає за звітним, Службі зведену інформацію.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла у прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (на первинному ринку) та на вторинному ринку.

Допускається співфінансування придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів, учасників антитерористичної операції, яким надається житло, або інших не заборонених законодавством джерел. Зазначені кошти зараховуються як власні надходження бюджетних установ на рахунок відповідного розпорядника бюджетних коштів та включаються до спеціального фонду відповідного бюджету. Оплата житла здійснюється одним платежем на загальну суму його вартості.

Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

6. У разі наявності на початок року бюджетної кредиторської заборгованості за програмою "Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок" бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла після її погашення.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла, що визначається за результатами закупівлі, повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.

Перевищення площі житла, визначеної відповідно до пункту 11 цього Порядку, допускається в разі, коли оплата різниці вартості житла здійснюється за рахунок коштів учасників антитерористичної операції та/або інших не заборонених законодавством джерел. У такому разі різниця вартості житла вноситься у порядку, передбаченому абзацом третім пункту 5 цього Порядку.

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

10. Безоплатна передача житла у власність територіальних громад здійснюється комісією, яка утворюється виконавчим органом відповідно сільської, селищної чи міської ради, до складу якої входять представники місцевої ради, обласних, Київської міської держадміністрацій. Головою такої комісії є керівник органу, якому передається у власність житло.

Безоплатна передача житла у власність територіальних громад оформляється актом приймання-передачі житла за формою згідно з додатком 1, який складається у п'яти примірниках, підписується головою та членами комісії з питань безоплатної передачі житла у власність територіальної громади та затверджується органом, що утворив таку комісію.

11. Надання житла учасникам антитерористичної операції здійснюється відповідно до законодавства.

Загальна площа житла, що складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), яке надається одинокій особі, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратила функціональні можливості нижніх кінцівок та перебуває на квартирному обліку за місцем реєстрації, не може перевищувати 50 кв. метрів.

Житло, що надається, повинно відповідати вимогам законодавства стосовно доступності для осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, бути благоустроєним, відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

12. Виконавчі органи відповідних територіальних громад подають щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, обласним та Київській міській держадміністраціям звіти про надання житла учасникам антитерористичної операції за формою згідно з додатком 2.

Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Службі зведені звіти за регіоном про надання житла учасникам антитерористичної операції за формою згідно з додатком 3.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

 

 

У зв’язку з чисельними зверненнями та з метою ефективного використання бюджетних коштів, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції повідомляє наступне.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, затверджена бюджетна програма 2505150 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників анти терористичної операції санаторно-курортним лікуванням”, яка об’єднує такі напрями використання бюджетних коштів.

1.Здійснення заходів з психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

2.Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

3.Здійснення заходів щодо надання центрами соціально-психологічної реабілітації населення соціальної та психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення.

4.Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни.

Зазначена бюджетна програма охоплює всіх учасників антитерористичної операції, яким встановлено один із таких статусів:

учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

інваліда війни відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни відповідно пункту 13 статті 9 Закону.

Для отримання послуг, передбачених вищезазначеною бюджетною програмою, учаснику антитерористичної операції необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад.

До звернення необхідно додати наступні документи: копію посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни; копію одного із документів, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом може бути:

- наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413;

- рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відповідний запис у військовому квитку;

- довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

- витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’яку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

Для отримання послуг із забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасником АТО надається медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о.

 

 

Що потрібно знати учасникам антитерористичної операції для отримання послуги з соціальної та професійної адаптації

 

 

Для отримання послуги з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179, учаснику антитерористичної операції необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві дерадміністрації, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад.

До звернення необхідно додати наступні документи: копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни; копію одного із документів, що підверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районнах її проведення.

Такими документом може бути:

наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районнах її проведення;

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверінітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;

рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверінітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відповідний запис у військовому квитку;

довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

Водночас Державна служба у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції зазначає, що законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно – технічну освіту» та відповідними підзаконними актами під час організації прийому до навчальних закладів на навчання визначено перелік обов’язкових документів, що подаються особою при вступі до навчального закладу. При цьому подання довідки про працевлаштування вступника по завершенню навчання не передбачено зазначеним переліком. Таким чином, при організації професійної адаптації учасників антитерористичної операції надання довідки про їх подальше працевлаштування не передбачено діючими нормативно-правовими актами і є необов’язковим.

Крім того, пунктами 1 і 2 статті 3 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що кожен має право на вільно обрану зайнятість. Примушування до праці у будь-якій формі забороняється. Добровільна незайнятістьособи не може бути підставою для притягнення до її відповідальності.

 

 

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції

 

 

Учасники антитерористичної операції з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених выдповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілістність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення ( крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), які мають потребу у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації, можуть вибрати один із запропонованих освітніх закладів.

Перелік надавачів освітніх послуг щодо можливих напрямків підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

 

 

ПРОГРАМА АКТИВНОЇ ОЕАБІЛІТАЦІЇ "ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ"

 

 

 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей, постраждалих в ході АТО за державні кошти

 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей-внутрішніх переселенців та дітей, постраждалих в ході АТО за державні кошти, тепер гарантовано законом.

Набрав чинності Закон України від 14.07.2015 р. № 592-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей. Закон стосується оздоровлення дітей учасників бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи».Відповідно до змін, внесених до ст. 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» такими, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визнані:

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операцій;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Оздоровлення та відпочинок зазначених категорій дітей згідно зі змінами до ст. 24 Закону здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

З практичних питань реалізації своїх прав вимушені переселенці можуть звертатися до партнерів проекту «Нові виклики в правовій підтримці та захисті прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні», який реалізується Всеукраїнською коаліцією з надання правової допомоги за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED) у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

 

 

Діти-інваліди учасників АТО мають змогу здобути професійну освіту.

 

 

 

 

Щодо виконання розпорядження КМУвід 31.03.2015 №359-р «Про запровадженняплану заходів щодо медичної, психологічної,професійної реабілітації та соціальної адаптаціїучасників антитерористичної операції»

 

 

 

 

Рішення клоегії Міністерства соціальної політики України"ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ ПІДВИЩЕНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ, ВИГОТОВЛЕНИМИ ЗА НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ"

 

 

 

 

Учасники антитерористичної операції отримують медичну, психологічну, реабілітацію та соціальну адаптацю

 

 

Проведення антитерористичної операції на територіях східних областей України зумовлює привернути особливу увагу до психологічного стану військовослужбовця - учасника АТО.

Час, проведений у зоні бойових дій та отриманий військовослужбовцем досвід, може мати негативний вплив на бійця. Спогади про війну проявляють негативні реакції – погані сни, нервування, почуття провини, а такі реакції так чи інакше погіршують стан здоров’я. Людина, яка повернулася з зони бойових дій потребує певного часу для адаптації до мирного життя.

Для сприяння адаптації військовослужбовців – учасників АТО у мирному житті, управлінням соціального захисту населення пропонується безкоштовний відпочинок з метою оздоровлення у реабілітаційних закладах України.

Учасники бойових дій та інваліди війни, які отримали статус за участь в антитерористичній операції, можуть бути забезпечені санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою КМУ від 31.03.2015 року № 200.

Протягом 2015 року 25 учасників бойових дій та 2 інваліди війни отримали путівки на санаторно – курортне лікування, в тому числі 10 учасників бойових дій та 1 інвалід війни отримали санаторно – курортне лікування та психологічну реабілітацію в санаторії «Орізонт», а 1 інвалід війни отримав санаторно-курортне лікування та психологічну реабілітацію в санаторії «Остреч». Станом на 01.04.2016 року на черзі перебуває 20 учасників бойових дій та 1 інвалід війни для забезпечення санаторно-курортною путівкою та отримання санаторно – курортного лікування за рахунок коштів державного бюджету. В даний час 1 учасник бойових дій отримує санаторно – курортне лікування та психологічну реабілітацію в санаторії «Орізонт».

Для сприяння адаптації військовослужбовців – учасників АТО у мирному житті, управлінням соціального захисту населення широко проводиться інформаційно – розяснювальна робота з метою залучення учасників бойових дій до безкоштовного відпочиноку та оздоровлення у реабілітаційних закладах України.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АГІТАЦІЙНО-РОЗЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ЦЕНТРАМИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО, УТВОРЕНИМИ ПРИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ

 

 

 

 

Питання про соціальний захист військовослужбовців,

 

 

які брали участь в антитерористичній операції на сході країни та членів їх сімей, сімей загиблих та поранених знаходиться на постійному контролі. Виконавчими комітетами сільських та селищних рад спільно з соціальними робітниками територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проводяться відвідування родин загиблих військовослужбовців під час проведення АТО та родин поранених військовослужбовців з метою визначення проблемних питань та надання конкретної дієвої допомоги.

На даний час по Прилуцькому району усього мобілізовано 369 військовослужбовців, демобілізовані – 200 чоловік. Статус учасника бойових дій отримали 164 військовослужбовців, статус інваліда війни мають 3 військовослужбовця, які користуються пільгами на житлово-комунальні послуги відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Здійснюються заходи щодо професійної реабілітації учсаників АТО, а саме - навчання в Прилуцькій автошколі, та отримати професію водія виявили бажання 3 учасники бойових дій. З лютого 2016 року 2 учасники бойових дій навчаються для отримання категорії «С», та 1 учасник бойових дій, який виявив бажання навчатися на категорію «Д», перебуває на обліку. Учасники бойових дій та інваліди війни, які отримали статус за участь в антитерористичній операції, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою КМУ від 31.03.2015 року № 200.

Протягом 2015 року 25 учасників бойових дій та 2 інваліди війни отримали путівки на санаторно – курортне лікування, в тому числі 10 учасників бойових дій та 1 інвалід війни отримали санаторно – курортне лікування та психологічну реабілітацію в санаторії «Орізонт», а 1 інвалід війни отримав санаторно-курортне лікування та психологічну реабілітацію в санаторії «Остреч». Станом на 01.03.2016 року на черзі перебуває 18 учасників бойових дій та 1 інвалід війни для забезпечення санаторно-курортною путівкою та отримання санаторно – курортного лікування за рахунок коштів державного бюджету.

Безкоштовне перевезення учасників АТО, які мають статус учасника бойових дій або інваліда війни, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, визначених Договором між приватним перевізником та Чернігівською облдержадміністрацією або Прилуцькою районною державною адміністрацією, а відшкодування витрат за пільгове перевезення здійснюється на підставі договорів, укладених між перевізниками та управлінням соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрації. Згідно цих договорів, учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд при пред’явленні відповідного посвідчення або довідки учасника АТО під час посадки в транспортний засіб.

З метою соціального захисту сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, рішенням 3 сесії 7 скликання районної ради 30 грудня 2015 року була прийнята районна програма надання пільг інвалідам по зору І та ІІ груп, сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані та сім’ям загиблих під час участі в антитерористичній операції на 2016-2020 роки.

В районному центрі соціальних служб сім’ї, дітей та молоді створені інформаційні куточки, які надають можливість учасникам АТО не відчувати інформаційного голоду щодо їх соціального захисту. Різнопланова інформація щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції висвітлюється в місцевих ЗМІ та на сайті Прилуцької райдержадміністрації. В управлінні соціального захисту населення ведеться облік учасників АТО та сімей загиблих учасників антитерористичної операції, вивчаються їх проблеми з метою їх подальшого вирішення.

Клієнтами Центру СССДМ є 147 сімей учасників АТО, в яких виховується 186 літей, в тому числі 142 сім’ї демобілізованих учасників АТО. Під соціальним супроводом перебуває 1 сім’я даної категорії.

З метою забезпечення виконання розпорядження КМУ від 31.03.2015 р. №359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» розпорядженням голови Прилуцької райдежадміністрації від 17.06.2015 року №195 було створено Координаційний центр надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а також розроблено Дорожню карту щодо надання державних соціальних гарантій учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ям загиблих військовослужбовців – учасників АТО. До поширення серед ветеранів даної пам’ятки залучені громадські організації, зокрема – районна організація ради ветеранів.

В медичних закладах району забезпечується лікування учасників АТО в межах фінансових можливостей. Створено реєстр учасників АТО та членів сімей загиблих. Всі вони знаходяться під наглядом медичних працівників району. Щочетверга бригада лікарів (8 чоловік) відвідує один із населених пунктів району з метою надання медичної допомоги, виявлення захворювань, проведення профілактичної роботи. Надана медична допомога 10 учасникам АТО.

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ З ЧИСЛА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ

 

 

 

 

Забезпечення житлом інвалідів війни з числа учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО

 

 

Для забезпечення житлом за рахунок коштів бюджетної програми по КПКВК 2505140 «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» у 2016 році передбачено видатків в сумі 63,9 млн гривень.

Для забезпечення житлом за рахунок коштів бюджетної програми по КПКВК 2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» на 2016 рік передбачено майже 300 млн гривень.

Для розгляду питання про взяття на квартирний облік особам зазначених категорій, які потребують поліпшення житлових умов, необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування за місцем проживання.

 

 

Оздоровлення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

 

 

Відповідно до Постанови КМУ № 200 від 31.03.2015 р. затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням управління соціального захисту населення забезпечуює осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості в міру надходження путівок:

1) учасників бойових дій — щороку строком на 18—21 день;

2) інвалідів війни — позачергово щороку строком на 18—21 день;

3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних рекомендацій, з них:

I та II груп — до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18—21 день.

1.Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

2.Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

3.Реєстрація заяв, облік учасників бойових дій та інвалідів війни здійснюються окремо за кожною категорією за формами, встановленими Мінсоцполітики, а також окремо від інших категорій осіб (залежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування, в порядку черговості подання заяв).

4. Повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування, що долучена до попередньої справи, якщо строк її дії не закінчився.

5.Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку. Громадянам, які супроводжують інвалідів I та II груп до санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, а лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

6.У разі відмови особи від путівки складається акт відмови від путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

В 2015 році було оздоровлено 25 учасників бойових дій та 2 інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції, 7 учасників бойових дій не мали можливості оздоровитися в санаторіях з поважних причин, тому своїм правом вони скористаються в 2016 році. Станом на 03.02.2016 року на обліку в управлінню перебуває 10 учасників бойових дій антитерористичної операції. На даний час забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО поки що? Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції визначиться з переліком санаторно-курортних закладів на 2016 рік.

 

 

Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції

 

 

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221, передбачено здійснювати направлення на реабілітацію через органи соціального захисту населення.

Реабілітаційні послуги надаються одержувачу в реабілітаційних установах, з якими Службою в установленому законодавством порядку укладено відповідний договір про надання реабілітаційних послуг. На І квартал 2016 року визначено 4 переможця (реабілітаційні установи) надавача реабілітаційних послуг, а саме: ТОВ “Санаторій “Феофанія“, Менський санаторій «Остреч», ДП ”Клінічний санаторій “ Березівські мінеральні води”, ДП “Південь-Курорт-Сервіс” на базі санаторію “Орізонт”.

Для отримання реабілітаційних послуг учасник антитерористичної операції звертається до управління соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрації за місцем реєстрації, а одержувач або його законний представник, який переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, та заповнює заяву.

До заяви додається:

- копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

- копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

(Під час подання копій, особа надає їх оригінали для огляду).

Орган соціального захисту населення:

- реєструє зазначені вище документи;

- видає одержувачу направлення на психологічну реабілітацію до реабілітаційної установи.

Після отримання від органу соціального захисту населення направлення на реабілітацію (із зазначенням початку та закінчення терміну реабілітації), одержувач прибуває до реабілітаційної установи у строк, вказаний у направленні.

Одержувач приймається до реабілітаційної установи на підставі направлення на психологічну реабілітацію. Після закінчення реабілітації реабілітаційна установа у 5-денний строк з дня завершення реабілітації надсилає органу соціального захисту населення, що направив одержувача на психологічну реабілітацію, заповнений корінець направлення (відмітку про проходження психологічної реабілітації). Протягом 2015 року психологічну реабілітацію отримали 10 учасників бойових дій або 2 інваліда війни АТО.

 

 

Професійна адаптація постраждалих учасників антитерористичної операції

 

 

Управлінням соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрацією було розроблено та затверджено План заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на 2016 рік.

27.01.2016 року було заключено договір між управлінням соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрацією та Прилуцькою автомобільною школою Чернігівської обласної організації ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ, щодо професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників із числа учасників АТО.( виявили бажання здобути робітничу професію – водій транспортних засобів категорій: С- 1 особа, Д- 2 особи)

На даний час чекаємо формування груп для навчання в Прилуцькій автомобільній школі.

 

 

Фізкультурно-спортивної реабілітації

 

 

Відповідно до плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 359-р, на базі Західного реабілітаційного спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України у Львівській області є можливість безкоштовного проходження фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів з числа учасників антитерористичної операції.

Бажаючих звертатися до реабілітаційного центру «Інваспорт» м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 з необхідними документами.

1. ІПР, яка має бути дійсною на термін проведення табору та мати відповідну рекомендацію МСЕК щодо призначення «фізкультурно-спортивної реабілітації».

2. Виписка з медичної картки з основним та супутнім діагнозом та результатами аналізів(оригінал).

3. Ксерокопія паспорту 1,2,11 сторінки ( дві копії).

4. Ксерокопія ідентифікаційного коду ( дві копії).

5. Ксерокопія довідки МСЕК ( дві копії).

Довідка від лікаря – дерматолога (оригінал).

 

 

ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ МОБІЛІЗОВАНИХ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

 

 

 

 

На допомогу захисникам Батьківщини: права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація

 

 

 

 

ПЛАН міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.doc

 

 

 

 

Адреса офіційного веб-сайту Служби АТО

 

 

 

 

Інформаційна брошура «На допомогу захисникам Батьківщини: права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація»

 

 

 

 

Мобілізованим працівникам до уваги!!!

 

 

Відбулися зміни про які важливо знати. На сьогодні згідно із статтею 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, всі працівники, які були звільнені з роботи на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на роботі у зв’язку із набуттям чинності Законом № 1275. Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення, внесення відповідного запису до трудової книжки (за її наявності на підприємстві, в установі, організації) та особової справи (особової картки) працівника. Про факт скасування наказу про звільнення роботодавець зобов’язаний повідомити працівника шляхом направлення йому за місцем реєстрації (фактичного проживання) листа із долученням копії наказу.

Починаючи з дати звільнення працівнику також має бути нарахована середня заробітна плата без нарахування податків та єдиного соціального внеску. Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу перебування на зборах здійснюється відповідно до вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100.

Якщо при звільненні працівникові була нарахована і виплачена компенсація за невикористану відпустку, необхідно провести відповідний перерахунок, оскільки трудові відносини тривають, а виплата компенсації за всі дні невикористаної відпустки можлива виключно у випадку звільнення працівника (стаття 83 КЗпП України).

Аналогічній перерахунок проводиться і в разі, якщо умовами колективного договору передбачена виплата вихідної допомоги, і така допомога була нарахована і виплачена працівнику при звільненні на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України.

Відмова роботодавця від скасування наказу про звільнення працівника у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації та/або невиплата середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством (кримінальну, адміністративну та дисциплінарну).

У той же чаc, що відповідно до вимог ст. 55 Конституції України, ст. 221 КЗпП України для вирішення питання захисту трудових прав, в тому числі у разі відмови роботодавця від поновлення на роботі працівник має право звернутися до місцевого суду.

Головний державний інспектор

відділу з питань додержання законодавства про працю,

зайнятість та інших нормативно-правових актів

управління Держпраці у Чернігівській області Антоненко Олена Петрівна

 

 

Гарантії та пільги працівникам, призваним на строкову службу

 

 

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України „Про військовий обов'язок і військову службу“ і „Про альтернативну (невійськову) службу“ , „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ , надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Частиною другою статті 39 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“ за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

Таким чином, гарантії, встановлені частиною другою статті 39 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“ застосовуються у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану.

Відповідно до статті 4 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

Указом Президента України „Про часткову мобілізацію“ від 14.01.2015 № 15, затвердженим Законом України від 15.01.2015 № 113, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, оголошена часткова мобілізація.

Пунктом 3 статті 36 КЗпП України передбачено підставу для припинення трудового договору у разі призову або вступу працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.

За відсутності в Указі Президента України „Про часткову мобілізацію“ умов, передбачених частиною другою статті 39 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“, у разі призову працівника на строкову військову службу трудовий договір розривається на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України.

Також, звертаємо увагу, що відповідно до статті 44 КЗпП України при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП України) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП України) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

В той же час, текст статті 44 КЗпП України в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 в частині виплати вихідної допомоги у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008.

Статтею 152 Конституції України передбачено, що Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Згідно із статтею 73 Закону України „Про Конституційний суд України“ у разі якщо ці акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Таким чином, у разі звільнення працівника з роботи на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України у зв'язку із призовом або вступом працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу у період до 20.06.2007 виплачувалася вихідна допомога у розмірі двох середньомісячних заробітних плат, у період з 20.06.2007 до 28.12.2007 - не виплачувалася, у період з 28.12.2007 до 22.05.2008 - у розмірі двох мінімальних заробітних плат, починаючи з 22.05.2008 виплата вихідної допомоги не передбачена. В той же час, така виплата вихідної допомоги може бути передбачена колективним договором. У такому випадку вихідна допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат або іншому розмірі, встановленому колективним договором, виплачується в обов'язковому порядку.

Головний державний інспектор

відділу з питань додержання законодавства про працю,

зайнятість та інших нормативно-правових актів

управління Держпраці у Чернігівській області Антоненко Олена Петрівна

 

 

Щодо виплати заробітної плати в зоні АТО

 

 

Ст. 1 ЗУ «Про оплату праці» визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Враховуючи вимоги ст. 1 ЗУ «Про оплату праці», заробітна плата працівникам, у тому числі працівникам бюджетної сфери, зареєстрованим у зоні проведення антитерористичної операції (далі –АТО), виплачується за умови виконання ними своїх функціональних обов’язків на підставі укладеного трудового договору з дотриманням установленої правилами внутрішнього трудового розпорядку тривалості щоденної (тижневої) роботи та за умови провадження підприємством (установою, організацією) господарської діяльності.

Нарахування та виплата заробітної плати працівникам проводиться на підставі документів з первинного обліку праці та заробітної плати: штатний розпис; розцінки та норми праці; накази та розпорядження (на виплату премій, доплат, надбавок, матеріальної допомоги тощо); табель обліку використання робочого часу; розрахунково-платіжна відомість.

Зокрема, дані табельного обліку робочого часу використовуються для визначення заробітку працівників.

З метою забезпечення виконання повноважень та функцій роботодавець може змінювати режим роботи, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіками змінності, у зв’язку із ситуацією, що склалася або запроваджувати гнучкий графік роботи. Питання соціальної захищеності працівників через зупинення роботи підприємств, установ, організацій частково може бути врегульоване встановленням неповного робочого часу в порядку, визначеному ст. 56 КЗпП України. Оплачують працю в такому разі пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Крім того, роботодавцем за наявності відповідних умов може бути організовано надомну працю або оформлено простій підприємства (установи, організації) з оплатою праці працівників з розрахунку, не нижчого від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

За згоди сторін трудового договору працівникам на їхнє прохання можуть надаватися оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються обов’язково, та відпустки без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. 26 ЗУ «Про відпустки»).

Нині казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів й проведення всіх видів фінансових операцій на території, яка не контролюється українською владою, призупинене.

З 11 листопада 2014 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 595 (далі – Постанова), якою затверджено Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей.

Згідно п. 3 Постанови міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації були зобов’язані до 1 грудня 2014 р. ужити заходів щодо переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі - тимчасово неконтрольована територія), в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Відповідно до п. 3 Тимчасового порядку заробітна плата (грошове забезпечення, суддівська винагорода) працівникам (військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу) установи за період, коли установа розміщувалася на тимчасово неконтрольованій території, а у подальшому територія була повернута під контроль органів державної влади, або установа була переміщена в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (далі - контрольована територія), виплачується у повному обсязі за рахунок кошторису (плану використання бюджетних коштів) установи. На виконання п. 11 Тимчасового порядку установи, які переміщені на контрольовану територію, відкривають рахунки в органах Казначейства за місцезнаходженням у порядку, встановленому законодавством. Таким чином, обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Казначейством України буде відновлене після переміщення установ та працівників на контрольовану українською владою територію.

Згідно вимог ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацію, допускається тільки за згоди працівника, за випадків, передбачених ст. 33 КЗпП України та інших випадках, передбачених законодавством. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України. Головний державний інспектор

відділу з питань додержання законодавства про працю,

зайнятість та інших нормативно-правових актів

управління Держпраці у Чернігівській області Антоненко Олена Петрівн

а
 

Оголошення про навчання інвалідів з числа постраждалих учасників АТО в Буковинському міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів.

 

 

Постанова КМУ від 31 березня 2015 р. № 200 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням"

 

 

 

 

 

Довідка про соціальний захист мобілізованих громадян до лав Збройних сил України по Прилуцькому району та членів їх сімей

 

 

 

 

Про створення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції

 

 

Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції

 

 

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"

 

https://legalaid.gov.ua/