Прилуцька РДА
Анонси  Оцінка ефективності виконавської дисципліни

  Назад

  Звіт про оцінку ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації

  З метою підвищення рівня виконавської дисципліни, результативності роботи з контролю за документами, розпорядженням в.о. голови райдержадміністрації від 25.03.2016 №128 «Про проведення оцінки ефективності здійснення контролю у структурних підрозділах райдержадміністрації» була утворена робоча група, яка в період з 04.04.2016 по 14.04.2016 визначила оцінку ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

  Оцінка проводилась відповідно до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 522, за критеріями:

  1. Дотримання строків виконання завдань;

  2. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду документів;

  3. Дотримання порядку формування справ, картотек, банків даних;

  4. Дотримання вимог щодо:

  - розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів;

  - рівня оформлення документів;

  - погодження проектів документів;

  - організації і здійснення контролю за виконанням завдань;

  - здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань;

  - розроблення та затвердження орієнтовних графіків, робочих планів здійснення контролю за виконанням завдань.

  Результати проведеної оцінки свідчать про належно проведену організаційну роботу в відділах, управліннях райдержадміністрації щодо посилення контролю за виконанням директивних документів.

  На належному рівні робота з документами ведеться в управлінні соціального захисту населення, відділі економічного розвитку райдержадміністрації та відділі з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, у службі в справах дітей райдержадміністрації.

  Разом з тим, під час оцінювання виявлено ряд недоліків.

  Робочою групою складені таблиці стану ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації. По кожному відділу та управлінню райдержадміністрації надані рекомендації по усуненню недоліків.

  Для керівництва в роботі новопризначеним керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації надані електронні варіанти розпоряджень голови райдержадміністрації від 24.02.2014 № 63 «Про затвердження нової редакції Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації», від 08.10.2013 №294 «Про затвердження Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів» та зразки бланків офіційного листа, доручення, розпорядження райдержадміністрації.

  Усім структурним підрозділам райдержадміністрації надана методична допомога з питань діловодства та контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня, за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України.

  Проаналізувавши підсумки проведеної роботи, слід зазначити, що робота з контролю відповідно до визначених показників у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації в цілому оцінена позитивно. Відповідно діяльність структурних підрозділів по здійсненню контролю визнано ефективною.

  Враховуючи результати проведеної оцінки та з метою підвищення стану виконавської дисципліни, результативності роботи з контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації та райдержадміністрації у структурних підрозділах райдержадміністрації робоча група пропонує:

  1. Керівникам відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації підвищити персональну відповідальність за дотримання:

  а) строків виконання завдань;

  б) порядку попередньої реєстрації та розгляду документів;

  в) порядку формування справ, картотек, банків даних;

  г) вимог щодо:

  - розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів;

  - рівня оформлення документів;

  - погодження проектів документів;

  - організації і здійснення контролю за виконанням завдань;

  - здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань;

  - розроблення та затвердження орієнтовних графіків, робочих планів здійснення контролю за виконанням завдань.

  2. Керівнику апарату райдержадміністрації:

  2.1. Провести цикл навчальних занять по оновленню знань з питань ведення діловодства, порядку здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

  2.2. Довести до відома керівників відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації Звіт про оцінку ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації та забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

  За інформацією віділу контролю апарату райдержадміністрації

  Назад  20 Квітня 2018 11:20
  20 Квітня 2018 11:09
  20 Квітня 2018 11:07
  20 Квітня 2018 11:06
  20 Квітня 2018 11:01
  13 Квітня 2018 14:37
  13 Квітня 2018 14:32
  13 Квітня 2018 14:32
  13 Квітня 2018 14:32
  13 Квітня 2018 14:32
  06 Квітня 2018 15:40
  06 Квітня 2018 15:38