Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://pladm.cg.gov.ua/old

19 вересня 2016

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

В рамках програми допомоги та розвитку вітчизняного сільгоспвиробника,  з метою розширення аудиторії, яка може отримати певні преференції для розвитку свого бізнесу у сільському господарстві, а також для вивчення потреб українського сільгоспвиробника, Всеукраїнська Асоціація Сільськогосподарських Підприємців налагоджує співпрацю з сільськогосподарськими господарствами України (вирощування зернових та олійних культур).

Основні напрямки співпраці ВАСП із сільськогосподарськими господарствами:

• допомога у залученні коштів на потреби сільськогосподарського виробництва;

• допомога в отриманні спеціальних цін та умов на придбання техніки, посівного матеріалу, добрив, ЗЗР, ПММ, інших супутніх товарів та послуг;

• допомога при створенні оптимальної податкової стратегії та оптимізації структури бізнес - процесів;

• допомога в питаннях збуту врожаю, зокрема на внутрішніх та зовнішніх ринках

• юридичний і бухгалтерський супровід, тощо.

У разі зацікавленості, довідки за адресою:

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.88, відділення зв’язку «Укрпошта» № 32, а/с 158, тел. (044) 498-89-92

www.vasp.com.ua

Еmаіl: office@vasp.com.ua

За інформацією відділу економіки та агропрмислового розвитку 

 

До відома сільськогосподарських товаровиробників !

Десикація – неодмінний елемент технології вирощування багатьох сільськогосподарських культур, зокрема й соняшнику. Для прискорення збирання і одночасного достигання посіви обробляють десикантами. При цьому рослини припиняють вегетацію, одночасно достигають, збирання прискорюється на 7-10 днів. Зменшується ураження хворобами, підвищується продуктивність комбайнів, якість і урожайність насіння, збільшується вихід олії з 1га, зменшуються витрати енергоносіїв. Одна з вагомих причин проведення десикації соняшнику в нашому регіоні та, що посівні площі під ним з року в рік зростають, а в  багатьох великих холдингах він виступає, як попередник під озимі культури.

Одночасно з необхідністю проведення десикації, саме її проведення викликає особливе занепокоєння, адже роботи проводяться в основному за допомогою авіації. Переважна більшість орендованих земель в області розташовані поряд з населеними пунктами та землями призначеними для ведення особистого селянського господарства. Враховуючи важливість зазначеного питання та поважаючи право громадян на безпечні та комфортні умови проживання і господарювання, необхідно обов’язково  додержуватись регламентів застосування, а саме авіаційним методом можуть бути застосовані тільки ті пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і включені в Перелік препаратів, дозволених до авіаційного застосування в Україні.

Виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, ДСП 382-96, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.96 р. № 382.

При застосуванні пестицидів за допомогою авіації необхідно витримувати визначені ДСП 382-96 санітарно-захисні зони від ділянок авіахімічних обробок до інших об’єктів.

Проекти авіаційно-хімічних робіт погоджуються установами Держпродспоживслужби і Мінекобезпеки не пізніше, ніж за 10 діб до початку робіт.

Відповідальність за дотримання вимог санітарних правил і норм при авіаційному застосуванні пестицидів покладається на замовника виконання авіаційних робіт та власника повітряних суден.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” працівники, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами.

Порядок одержання допуску визначається Кабінетом Міністрів України. Допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами видаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин, на даний час Головним управлінням Держпродспоживслужби в нашій області, видача здійснюється безоплатно.

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в черговий раз нагадує:

Застосування пестицидів слід проводити за умови суворого додержання регламентів їхнього застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.

За інформацією відділу економіки та агропромислового розвитку

 

Головам об’єднаних територіальних громад, міським, селищним, сільським головам.

Суб’єктам господарювання, керівникам підприємств, установ, організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану з транспортуванням, зберіганням, використанням, торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

У господарствах Чернігівської області набирають темпів підготовчі роботи до весняно-польових робіт. Визначаються основні фірми постачальники хімічних засобів захисту рослин, проводиться заключення договорів, незабаром розпочнеться їх завезення та використання. Актуальним питанням на сьогодні залишається завезення протруєного насіннєвого матеріалу та сам процес протруєння насіння ярих культур.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області нагадує всім господарникам області про дотримання законодавства у сфері захисту рослин (Законів України “Про захист рослин”, “Про пестициди і агрохімікати”), діючих санітарних норм та правил, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, з метою забезпечення безпечного для здоров’я і навколишнього природного середовища застосування пестицидів і агрохімікатів, уникнення в майбутньому випадків звернень громадян до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування районів та Головного управління Держпродспоживлужби в Чернігівській області.

Особливе занепокоєння викликають роботи пов’язані із застосуванням пестицидів за допомогою авіації. Переважна більшість орендованих земель в області розташовані поряд з населеними пунктами та землями призначеними для ведення особистого селянського господарства. Враховуючи важливість зазначеного питання та поважаючи право громадян на безпечні та комфортні умови проживання і господарювання, виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, ДСП 382-96, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.96 р. №382. Відповідальність за дотримання вимог санітарних правил і норм при авіаційному застосуванні пестицидів покладається на замовника виконання авіаційних робіт та власника повітряних суден. При застосуванні пестицидів за допомогою авіації необхідно суворо витримувати визначені ДСП 382-96 санітарно захисні зони від ділянок авіахімічних обробок до інших об’єктів.

Згідно статті 10 Закону України «Про захист рослин» органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у сфері захисту рослин відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до пп.14, 18 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо до початку весняно-польових робіт Головам об’єднаних територіальних громад, сільським, селищним, міським головам представить інтереси громад перед орендарями з пропозицією посіву навколо населених пунктів сільськогосподарських культур, які не потребують хімічних обробок.

Зустрічі, діалог, співпраця, партнерське взаєморозуміння між орендодавцями та орендарями дозволить уникнути непередбачених ситуацій при застосуванні засобів захисту рослин. Виробництво сільськогосподарської продукції, її реалізація буде на користь кожній із сторін – це запорука робочих місць наших громадян та зміцнення економіки держави.

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

Кабінет Міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 схвалив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва та затвердив напрями підтримки галузі тваринництва суб’єктів господарювання агропромислового комплексу — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, передбачається:

- часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура;

- часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно м’ясного та м’ясного напряму продуктивності;

- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок та сперми бугаїв і ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність;

- часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва767749"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

Увага! Нагадуємо!

У господарствах Чернігівської області набирають темпів підготовчі роботи до весняно-польових робіт. Визначаються основні фірми постачальники хімічних засобів захисту рослин та проводиться заключення договорів.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області нагадує всім господарникам області про дотримання законодавства.

Статтею 18 Закону України «Про захист рослин» визначено права та обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин, а саме допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення і допуск, що видаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин щороку, на даний час Управлінням фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

Видача здійснюється безоплатно.

Для цього працівники підприємств всіх форм власності, які працюватимуть із засобами захисту повинні пройти медичний огляд.

За наявності Заяви та медичної книжки з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров’я, дані працівники отримують Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами та Допуск на право роботи з пестицидами і агрохімікатами.

Заяву надавати за адресою: 14000 м. Чернігів, вул. Коцюбинського,41. Телефон для довідок: +38-0462-67-67-72, Факс: +38-0462-67-74-12.

Зразок Заяви та Медичної книжки .

«Семінар-тренінг «Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм)»

У Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 5-6 березня 2018 року проводився семінар-тренінг «Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм)», в якому взяли участь голова Ради Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері туризму України; експерт з питань секторальної політики Проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», (Association4U), координатор робочої групи 3 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, експерт-радник з питань економіки, маркетингу, менеджменту, комплексного управління якістю (сільськогосподарський консалтинг), директор Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості, міжнародний економіст, інвестиційний консультант і аналітик, науковці, представники об’єднаних територіальних громад, представники органів влади.

Участь від Прилуцької райдержадміністрації у семінарі-тренінгу прийняла начальник відділу соціально-економічного аналізу, розвитку сільських територій та функціонування аграрного ринку, організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва та тваринництва управління агропромислового розвитку Тетяна Кириченко.

З присутніми проводились практикуми:

- з питань впровадження системи технічного регулювання в аграрному секторі та харчовій промисловості України;

- з питань впровадження системи технічного регулювання у туристичній сфері України.

- Міжнародна технічна підтримка для впровадження технічного регулювання в Україні та грантові програми ЄС: можливості для підприємців;

- Система технічного регулювання, стандартизації та метрології в Україні;

- Функціонування системи технічного регулювання у туристичній сфері: міжнародна практика, сучасні європейські тренди;

- Системи менеджменту у відповідності до вимог міжнародних стандартів – інструмент досягнення цілей організації;

Дискусія щодо:

Презентації збірника «Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, туризм)».

Спільне обговорення:

Подальші можливості роботи в дистанційному форматі (загальні основи технічного регулювання і українська специфіка, туристичний, аграрний, харчовий сектор):

Діагностика та обговорення проблематики з урахуванням регіональних аспектів, консультування;

Заснування мережевого коворкінг-простору в рамках розбудови Української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, перспективи співпраці.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

«Чернігівський регіональний форум «ОРГАНІК ІНВЕСТ»

26 лютого у культурно-діловому центрі «Світогляд» відбувся Чернігівський Регіональний Форум «Органік Інвест», в якому взяли участь виробники органічної продукції області, зацікавлені сільгосптоваровиробники, представники об’єднаних територіальних громад, науковці, представники вищої, середньої освіти, представники органів влади.

Участь у делегації від Прилуцького району на даному заході прийняли заступник начальника управління - начальник відділу врегулювання відносин власності та інженерно-технічного забезпечення управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Ольга Євтушенко, начальник відділу соціально-економічного аналізу, розвитку сільських територій та функціонування аграрного ринку, організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва та тваринництва управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Тетяна Кириченко, директор ТОВ «Агрікор-Холдинг» Олег Швидченко, генеральний директор ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» Михайло Андрієвський, заступник генерального директора ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» Юрій Цвілюк, технолог ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» Олексій Кацалап, директор ТОВ «ПрилукиГарантБуд» Дмитро Рожко та заступник директора ТОВ «ПрилукиГарантБуд» Сергій Вовченко.

Чернігівщина, маючи потенціал для виробництва органічної продукції, досягла певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва. В області отримали сертифікати органічних виробників 19 суб’єктів галузі, в тому числі ТОВ «ПрилукиГарантБуд» (с. Обичів). За минулий рік вироблено понад 790 тон молока, понад 20 тисяч тон зернових та технічних культур, утримується близько 1 тисячі голів великої рогатої худоби.

Сировина, з якої виготовляють органічні продукти, вирощується без застосування хімічних речовин та мінеральних добрив, в ґрунт забороняється додавати речовини хімічного походження. Харчові продукти виготовляються без використання хімічних добавок. При цьому всі процеси виробництва контролює орган сертифікації.

На сьогодні в Україні процедуру сертифікації органічних виробників здійснює міжнародний сертифікаційний орган – ТОВ «Органік Стандарт». Як стати виробником органічної продукції та пройти процедуру сертифікації розповів директор вищезгаданого підприємства Сергій Галашевський.

Присутні із зацікавленістю спілкувались з представником швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» Русланом Біликом, французьким підприємцем, керівником компанії «Bio-Farm Agrotrade Ltd, LLC» проекту Biologic.tv. Фахівці Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, регіональних фондів підтримки підприємництва та фермерства поінформували присутніх про фінансові можливості залучення коштів у розвиток органічного виробництва.

Досвідом роботи та пропозиціями щодо покрашення розвитку органічного руху на Чернігівщині поділилися голова ФГ «Золотий Пармен» Микола Мисник, голова ФГ «Макишинський сад» Сергій Довгань, голова наглядової ради ПрАТ «Етнопродукт» Олег Жуковський, директор інституту органічного виробництва фермер-консультант Олексій Качковський та директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Віталій Волкогон.

Бажаючі мали можливість продегустувати органічні харчові продукти від ФГ «Агро люкс», ФГ «Золотий Пармен» та ПрАТ «Етнопродукт».

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

«ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРВОЦВІТІВ - СПРАВА КОЖНОГО!»

Рослини, які цвітуть навесні, завжди привертають до себе увагу своєю красою і тим, що це перші розквітлі рослини після довгої зими. На жаль, часто їх збирають, складаючи у букети напередодні весняних свят. Прикро, що на вулицях, ринках та трасах з’являться продавці червонокнижних весняних квітів. Люди добре знають якої шкоди завдають природі, але, з року в рік цим займаються і, що найсумніше, вчать цьому своїх дітей.

Згідно чинного законодавства, здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин та їх частинами, громадяни порушують закони України: «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону Книгу України». Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.

Первоцвіти – дивовижні рослини, які пристосувались цвісти тоді, коли в лісі на деревах ще нема листя, і кожен теплий сонячний промінчик доходить до самої землі. Підсніжник складчастий, підсніжник звичайний (білосніжний), сон-трава, шафран сітчастий, цибуля ведмежа, вовчі ягоди пахучі, тюльпан дібровний, проліски дволиста та сибірська, ряст Маршала, ряст порожнистий та ущільнений, горицвіт весняний, конвалія – це не повний перелік первоцвітів, що зустрічаються в області. Всі ці рослини знаходяться на межі зникнення, більшість з них занесена до Червоної книги України.

Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. До того ж пошкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки. Масовий збір первоцвітів знижує чисельність їх популяцій.

З метою збереження ранньоквітучих видів рослин кожного року в області проводиться екологічна акція "Первоцвіт".

Завдання природоохоронної акції "Первоцвіт" – привернути увагу громадськості до проблеми охорони ранньоквітучих лісових рослин і спрямувати зусилля учнів, молоді, пересічних громадян на практичні дії щодо захисту первоцвітів.

Дуже важливою складовою акції "Первоцвіт" є пропаганда відмови від купівлі первоцвітів. Збираючи та продаючи первоцвіти, ми знищуємо їх, а купуючи – допомагаємо знищувати. Рідкісні весняні квіти краще не чіпати: вони красиві в природному середовищі. Хай лісові квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу.

Кожен з нас повинен усвідомити, що перші весняні квіти відіграють важливу роль в житті природного угрупування, є їх невід’ємною частиною і потребують нашого захисту.

Запрошуємо всіх небайдужих прислухатися до порад, а ще краще – до свого розуму і совісті, та активно підтримати зусилля для збереження нашого майбутнього та майбутнього наших дітей і всіх наступних поколінь.

У акції "Первоцвіт" участь може брати кожний. Головне – не зривати ранньоквітучі рослини і не купувати їх.

І найголовніше, можна відновити пам’ятки мистецтва, історії, але неможливо відреставрувати зниклі види рослин або тварин, які „творяться” природою десятки тисяч років.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Прогноз розвитку шкідників та хвороб у 2018 році в посівах сільськогосподарських культур.

Багатоїдні шкідники.

Хрущі.

 

За результатами осінніх ґрунтових розкопок середня чисельність личинок складає на 0,8 екз./кв.м проти 1,3 минулорічних. Присутність личи-нок травневих і червневих хрущів виявляли поблизу лісосмуг, бо остан-німи роками хімічні обробки у багаторічних насадженнях не прово-дили. Пошкодження виявляли в слабкому ступені майже на всіх культурах (на 100% площ проти 90% в минулому році). З урахуванням достатньо високого зимуючого запасу хрущів за сприятливих умов перезимівлі існує загроза збільшення та шкідливості личинок шкідників.

Дротяники і несправжні дротяники.

Чисельність весною дротяників становила 0,6 екз./кв.м, восени - 0,8.

Личинки жуків коваликів і чорнишів шкодили в усіх полях сівозміни, за видовим складом домінували темний і посівний. Нестійке і недостатнє зволоження другої половини вегетації несприятливо діяло на розвиток і шкідливість личинок. Та все, з урахуванням зимуючого запасу, навесні 2018 року, за умов ранньої і дружньої весни, добре прогрітого і зволоженого ґрунту, можна очікувати локальні пошкодження шкідниками, насамперед посівів кукурудзи. Озимі та інші підгризаючі совки.

Ґрунтові обстеження вказали на середню чисельність 0,6 екз./кв.м. Заселено 18% від обстежених площ. Затяжна весна, строкатість темпера-турного фону та часом сильна зволоженість у першій половині вегетації негативно діяли на онтогенез комах. Кращими були умови для другої половини вегетації, хоча періодично підвищений температурний режим спонукав до висихання яйцекладок фітофагів. Однак у осінній період гусениці досягли VІ віку, а це свідчить про те, що наступного вегетаційного періоду, при утриманні помірно-вологої погоди шкідник матиме фітосанітарне значення в окремих агроценозах.

Листогризучі совки.

З листогризучих совок найбільше поширення мали: совка-гамма, капустяна, осередково помідорна (карадрина) і люцернова совки. За результатами ґрунтових обстежень лялечки капустяної совки виявляли на 9% обстежених площ за середньої чисельності 0,7 максимально 0,8 екз./кв.м. Совка-гамма в нинішньому році розвивалась в двох поколіннях, причому у другому-більше. Шкідник мав поширення на сої, цукрових буряках, та люцерні. Капустяна совка проявила себе у капустяних насадженнях приватного сектору за чисельності 1-2 екз./кв.м. Шкідливість листогризучих совок у 2018 році визначатимуть погодні умови, рівень перезимівлі та наявність квітучої рослинності. Стебловий кукурудзяний метелик.

Шкідник був і залишається одним із основних шкідників кукурудзи. Літ метеликів спостерігався із другої декади червня до середини серпня. Яйцекладка та виплодження гусениць проходили у періодично сприятливих умовах. Проти шкідника в районі застосовували вогнівочну трихограму на площі близько 8 тис. га. Спекотна погода липня та нестача опадів викликали загибель 15-20% відкладених яєць. Ці чинники знижували чисельність шкідника, а відповідно і його зимуючий запас (5% заселених рослинних решток).

За умов вегетації 2018 року осередками розселення залишатимуться не знищені рослинні рештки минулорічних посівів товстостеблих культур та бур´янів. Висока чисельність фітофага завдасть шкоди в повторних посівах кукурудзи, або на розташованих близько до цьогорічних.

Мишоподібні гризуни.

Популяція гризунів у літній період перебувала в депресії. Тепла, затяжна осінь 2017 року, достатня кормова база та відсутність різких перепадів температури в осінньо-зимовий період були сприятливими для міграції, поширення та розмноження мишоподібних гризунів, хоча гризуни ураховувались в «допороговій чисельності». Екологічно безпечним спосо-бом боротьби з гризунами залишається застосування біологічного препарату Бактероденцид за норми 1-2,5кг/га, або використовують принади Антимиша 10 г в нору, Капкан 1,5-2,5 кг/га, Багіра -1,5-2,5 кг/га та інші дозволені до використання родентициди. Загалом , чисельність мишоподібних наступ-ного сезону залежатиме від інтенсивності їх розмноження, що обумовлю-ватиметься умовами живлення і теплообміну.

Шкідники і хвороби зернових, зернобобових культур та багаторічних трав. Зернові культури.

Озимі та ярі зернові колосові культури як і раніше будуть заселяти та пошкоджувати хлібні клопи. У фазу формування зерна чисельність личинок клопа становила 0,3-0,5 екз./кв.м. За даними лабораторії ТОВ «Прилуцьке ХПП» пошкодження зерна в середньому становила 1%, максимально 1,2%. На початку червня 2018 року триватиме масове відкладання яєць, наприкінці червня слід очікувати відродження личинок, які переселятимуться на колос. Для збереження кондиційності зерна, при наявності 2 і більше личинок клопа на кв. м. у насіннєвих, а за 4-6 екз. в інших посівах слід застосовувати захисні обробки Актарою 0,1-0,14 л/га; Арривом 0,2 л/г; Бульдоком 0,25 л/га; Нурелом Д- 0,75-1 л/га; Фуфаноном 1,2 л/га чи аналогами. Ці препарати ефективними будуть і проти комплексу інших спеціалізованих шкідників. Зрідження сходів ярих осередково можуть спричинити личинки травневих хрущів, дротяників та несправжніх дротяників. Під час наливу зерна триватиме вихід з ґрунту та живлення в колосках хлібних жуків. За даними осінніх ґрунтових обстежень їх личинки виявлялись на 54% площ за середньої чисельності 0,6 екз./кв.м. Значної шкоди завдаватимуть хлібні п´явиці, злакові мухи хлібні блішки, осередково пильщики, попелиці та інші. Минулого року чисельність п’явиць складала 1-2 екз./стебло.Хлібні блішки в середньому 0,2-0,4, на кукурудзі -0,6 екз./стебло.

Злакові мухи заселяли посіви восени за чисельності 0,3 екз./кв.м. Останніх стримували погодно-кліматичні та трофічні умови. Після випа-дання дощів актуальною залишається загроза захворювання зернових культур грибковими хворобами, зокрема септоріозом, який поширювався на 5-8% рослин. Борошниста роса уражувала до 4-5% площ озимої пшениці за слабкого ступеня. Кореневими гниллями озима пшениця уражалась осередково (форма-офіобольозна) і в слабкому ступені. Гельмінтоспоріоз розвиватиметься на ярих пшениці та ячмені, передусім у загущених посівах на добрих агрофонах. Під час колосіння спосте-рігатиметься ураження сажками на сприйнятливих, добре розвинутих, загущених посівах зернових культур. Ефективне оздоровлення рослин за швидкого наростання захворювання листкової поверхні та колоса можна досягнути обприскуванням під час формування зернівок препаратами Альто Супер, 0,4-0,5 л/га; Амістаром Екстра, 0,5-0,75л/га; Абакусом,м.к.е., 1,25-1,75 л/га; Бампером Супер,к.е., 0,8-1,2л/га; Імпактом Т, к.е.1л/га та аналогами, Колосалем,к.е. 1л/га; Рексом Дуо,к.е. 0,6л/га; Фальконом, к.е. 0,6л/га; Фолікуром,к.е. 1л/га; Фортецею,к.е. 1л/га та ін.

Горох.

Під час бутонізації - цвітіння гороху відроджуватимуться личинки бульбочкових довгоносиків. Жуки нового покоління з´являться наприкінці червня. Помірно тепла й волога погода сприятиме утворенню чисель-них колоній горохової попелиці, шкідливості гусениць листогризучих совок.

Жуки горохової зернівки активно заселятимуть, живитимуться пилком і пелюстками гороху, відкладатимуть яйця в боби. За сухої і спекотної погоди в червні можливе підвищення і шкідливості горохової плодожерки, трипсів, клопів. За температури 18-25°С і високої вологості повітря в загущених посівах гороху рослини хворітимуть на аскохітоз, пероноспороз, сіру гниль, борошнисту росу. Захищають горох за чисельності шкідників понад ЕПШ (2-3 жуки горохового зерноїда, 250-300 екз. горохової попелиці на 10 п. с.; 2 екз. горохового трипса на квітку.; 25-30 яєць на кв.м горохової плодожерки; акацієвої, ( бобової ) вогнівки)) інсектицидами Актарою, 0,1 кг/га; Акцентом,к.е. 1л/га; Карате Зеон, 0,125л/га; Фуфаноном к.е. 0,5—1,2 л/га; Золоном ( крім зеленого горошку), 1,4 л/га; Бі -58 новим , 0,5-1л/га, їх аналогами. В посівах на зелений горошок – Фастаком, 0,15-0,25 л/га; Фьюрі, 0,07-0,1л/га.

У період відкладання яєць гороховою плодожеркою, акацієвою вогні- вкою, листогризучими совками рекомендовано проводити випуск трихограм у співвідношенні 1:10. Проти аскохітозу, іржі, сірої гнилі (насіннєві ділянки) обробляють фунгіцидом Амістар екстра,к.с.,05-0,75 л/га.

Соя.

У посівах сої розвиватимуться й шкодитимуть личинки й жуки буль-бочкових довгоносиків, попелиці, гусениці листокруток, листогризучих совок. Підвищена вологість і температура повітря 18-26°С сприятиме поширенню грибкових хвороб (аскохітозу, пероноспорозу, альтернаріозу та ін.). За чисельності шкідників, що перевищує ЕПШ (8-15 жуків бульбочкових довгоносиків на кв.м; 2-5 люцернового клопа на рослину; 250-300 попелиць на 10п.с.) посіви сої захищають Золоном, 2,5-3 л/га; Бі-58 новим, 0,5-1л/га.

В насіннєвих посівах обприскування слід проводити після вияв-лення сисних шкідників для запобігання поширення вірусної інфекції. Рослини уражені вірусами видаляють. У багаторічних травах будуть роз-виватися і шкодитимуть листковий і люцерновий довгоносик, насіннеїди (апіон), клопи, попелиці, гусениці совок. Дощова і тепла погода сприя-тиме поширенню в посівах темно-бурої плямистості аскохітозу та антрак-нозу. За холодної дощової погоди поширюватимуться кореневі гнилі.

Технічні культури. Цукровий буряк.

Масовий вихід довгоносиків на бурячищах минулого року розпочався в першій декаді квітня. Масовий вихід і «піший хід» - в І декаді травня.

Заселеність у ранньовесняний період становила 0,2 екз./кв.м. Осінніми ґрунтовими обстеженнями на 13% площ виявлений зимуючий запас з чисельністю 0,5 екз./кв.м. У нинішньому році на посівах цукрових буряків після зниження дії токсичності хімпрепаратів як і раніше завдаватимуть шкоди бурякові довгоносики, бурякові блішки, дротяники, підгризаючі совки та личинки хрущів. За підвищеної вологості та достатньої кількості тепла подекуди шкодитимуть бурякові мінуючи мухи, листкова попелиця, щитоноски та листогризучі совки. За перевищення показників ЕПШ проти бурякових довгоносиків, блішок, щитоносок, застосовують Актару,в.г.,0,08 кг/га; Актеллік,к.е. 1-2л/га; Фуфанон к.е. 1-2,5 л/га; Дурсбан,к.е.,1,5-2,5л/га. Проти листкової попелиці, мінуючих мух та інших сисних шкідників - Актеллік,к.е., Золон,к.е. 1-2,5 л/га; Бі-58 новий,к.е., 0,5-1л/га. Проти совок рекомендовано застосовувати трихограму (25-30 тис. особин на га).

На цукрових буряках у другій половині вегетації спостерігались прояви церкоспорозу, борошнистої роси та фомозу. Хвороби коренеплодів в незначному ступені спостерігались у всіх бурякосіючих господарствах. У 2017 році згадані хвороби матимуть місце на площах з ущільненим чи перезволоженим, а в подальшому пересохшим грунтом, як це спостерігалось і минулого року. Посіви цукрових буряків оздоровлюють за появи ознак пероноспорозу Акробатом МЦ, в.г., 2кг/га, Дитаном, з.п., 0,3-0,4л/га тощо. За ураження рослин борошнистою росою проводять обробки Фундазолом, з.п., 0,6-0,8кг/га; Колфуго Супер, в.с., 2л/га та ін.

Соняшник.

У пізніх посівах соняшнику на початку вегетації шкодитиме сірий довгоносик. В минулому році заселення площ (5%) відбувалось у третій декаді травня(при чисельності 0,1 екз./кв.м).Заселеними були 2% рослин, пошкодження в слабкому ступені. За чисельності 0,3-0,5 екз./кв.м шкодили личинки хрущів та дротяники. Геліхризова попелиця, клопи, види совок як і минулоріч культуру заселятимуть за відповідних погодних умов.

В разі заселення соняшнику попелицями більше 20% рослин і за наявності 40-50 екз. та за відсутності ентомофагів; клопами (за чисельності 2 екз.на кошик) до початку цвітіння культури знешкоджують Децисом ф- Люкс, к.е., 0,3л/га; Фуфаноном, к.е., 0,6 л/га; Енжіо,к.с., 0,18 л/га.

За рясних опадів, високої вологості повітря уражатимуться листки, стебла, корені рослин збудниками білої та сірої гнилей, фомозу септо-ріозу та справжньої борошнистої роси.За дефіциту вологи – розвива-тиметься іржа. Перед цвітінням соняшнику за появи ознак гнилей рекомендовано провести захисні обробки Дерозалом, к.с., 1,5л/га; Таносом,в.г., 0,4-0,6 кг/га; проти фомопсису, пероноспорозу – Колфуго Супер,в.с. 2л/га; Дерозалом, к.с., 1,5л/га. За необхідності – через дві неділі проводять повторні обробки.

Ріпак.

Ярий ріпак пошкоджуватимуть ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, попелиці, листкоїди, прихованохоботники, білани та листогризучі совки.

За помірної температури і підвищеної вологості повітря рослини культури будуть ураженими переноспорозом, фомозом, гнилями та ін. У стручках озимого ріпаку осередкового буде розвиватись капустяна стручкова галиця. За високої вологості повітря ймовірний розвиток і поширення альтернаріозу, пероноспорозу та ін. За побуріння 70% стручків і вологої погоди перед збирання (за 14 днів) проводять десикацію Гліфоганом, Вулканом плюс, Домінатором, в.р., 3л/га.

Картопля і овочеві культури. Картопля.

Вихід колорадського жука у 2017р. спостерігався у ІІІ декаді квітня.

Розвивався у ІІ поколіннях. Зимуючий запас його становить 3екз./кв.м

За температури більше 26°С і вологості вище 60-75% картоплю та інші пасльонові шкідник заселятиме, відкладатиме яйця та масово виплоджуватиме личинки. За масового з´явлення личинок першого та другого віків (за чисельності 10-20 екз. на рослину за 6-10% їх заселення застосовують препарати: Актара,в.г.,0,06-0,08 кг/га; Кораген, к.с. 0,05-0,06 л/га; Конфідор Максі,в.г. 0,05-0,08 кг/га.

Фітофтороз на картоплі проявився після занадто вологого періоду (у ІІІ декаді червня) на присадибних ділянках. В подальшому, чередування теплих і сухих кліматичних періодів на початку липня з прохолодними дощовими підсилило хворобу. І хоч наприкінці липня спека повернулась, ураженими виявились до 15%площ (15% рослин за інтенсивності розвитку хвороби 5-30%). Плямистості на картоплі та інших пасльонових приватного сектору проявили себе у І декаді липня. Бактеріальні та вірусні хвороби себе не проявляли. Захищають картоплю від хвороб профілактично у фазі бутонізації-цвітіння, томати за появи плям фітофторозу, застосовуючи Акробат МЦ, з.п. 2 кг/га; Ридоміл Голд МЦ, з.п. 2,5 кг/га.

Хрестоцвіті культури та деякі інші овочі.

Хрестоцвітим культурам значно дошкуляли хрестоцвіті блішки, капустяна міль, совки, капустяна попелиця, капустяна муха та білани. Найбільш шкодочинною була минулого сезону капустяна міль, яка розвивалася на капусті у трьох поколіннях. Капустяна совка розвивалась у двох поколіннях і шкодила капустяним насадженням всіх строків достигання. Зимуючий запас згаданих фітофагів значний, щоб за сприятливих погодних умов нанести значне пошкодження культурі. Капустяна міль розвивалась на капусті в трьох поколіннях. Найбільш шкодочинними були фітофаги на ранній капусті. Однак пошкодження проявлялись у слабкому і середньому ступенях.Найбільше шкодило ІІ і ІІІ покоління. Ріпний білан, як і раніше розвивався у трьох поколіннях. Найбільш шкодочинним було третє. Його гусінь заселяла до 20% площ, пошкодивши при цьому від 5 до 8% рослин у слабкому(95% і слабкому 5%) ступенях. Заселення попелицями відбулося пізніше звичайного, завдяки затяжній весні (у ІІ декаді липня).На той час заселеними були до 10% рослин. Зимуючий запас шкідників значний, щоб за відповідних умов нанести значну загрозу посівам. За помірної вологості та оптимальної температури повітря 20-26°С на рослинах хрестоцвітих культур шкідники повсюдно будуть розвиватися і шкодитимуть. В осередках шкодочинними будуть клопи та приховано-хоботники. Цибуляним насадженням крім прихованохоботників завдава-тимуть шкоди личинки цибулевої мухи. За чисельності совок 1-2 екз./рос., чи більше 5% заселених рослин пізньої капусти, молі, біланів; 2-5% посіви захищають Актарою,к.с.,0,07-0,09л/га; Енжіо,к.с. 0,18л/га. Проти попелиць застосовують Золон,к.е., 1,6-2 л/га; Актарою к.е ,07-0,09 л\га. Серед хвороб на хрестоцвітих культурах, як і раніше, буде присутнім судинний та слизистий бактеріози, пероноспороз.

Огірки в період вегетації мали прояви бактеріозу(початок-ІІІ декада червня). Причиною цьому була зміна вологого періоду на сухий та спекотний. До кінця липня розвиток хвороби становив 3-8%, а це призвело до виснажування та передчасного відмирання і засихання листя на культурі.

Цибулю та огірки від пероноспорозу оздоровлюють Альєтом, з.п., 1,2 -2 кг/га; Ридоміл Голдом, в.г., 2,5 кг/га. Рослини томатів уражались плямистостями на початку липня і до кінця серпня охоплені хворобою виявились 40% площ. Інтенсивність розвитку хвороби досягла 5-20%. Крім цього, на початку достигання томати хворіли на верхівкову гниль.Але хвороба діяла обмежено і господарського значення не мала.

Шкідники і хвороби плодового саду.

Погодні умови зимово-весняного періоду були надзвичайно теплими, а тому загибелі комах в минулому році майже не відмічалось. Вихід садових довгоносиків(яблуневих квіткоїдів, сірого брунькового, казарки, букарки) спостерігався у ІІ декаді квітня 2017 року. Різка зміна погоди наприкінці ІІ та в ІІІ декаді періодично призупиняла розселення і шкодочинність комах.Та вже в кінці квітня розпочинав яйцекладку яблуневий квіткоїд, відбувся вихід із-під щитків яблуневої молі. Розпочалося заселення сисними шкідниками -попелицею та медяницею. Остання відродилась наприкінці ІІ декади квітня. Помірно-теплі погодні умови початку травня сприяли відродженню квіткоїда та згаданих комах, що були шкодочинними весь травень. Наприкінці ІІІ декади травня пройшли дощі що обмежували чисельність попелиць та медяниць в подальшому. В цей же період завершували свій розвиток гусениці яблуневої молі, спостерігалось їх за лялькування. З п’ятої пентади травня відмічався виліт яблуневої плодожерки, масовий - в І декаді червня. Строкаті погодні умови, а загалом затяжна весна 2017 року періодично сприяли шкодочинній дії комах.

Періодично сприятливими погодними умовами характеризувався і червень місяць,середина якого характеризувала відродження гусені яблуневої плодожерки, спостерігалось деяке збільшення чисельності попелиці і медяниці. В подальшому, погодні умови були періодично сприятливими для шкодо чинності ІІ покоління плодожерки та деяких інших шкідників. При добрій перезимівлі, сприятливих погодних умовах цьогорічної весни очікується масовий розвиток шкідників плодових насаджень.

У період масового відкладання яєць, на початку відродження гусениць першого покоління яблуневої плодожерки сади обробляють Золоном,к.е. 2,5-3,0л/га; Бі-58 новим,к.е.0,8-2л/га з додаванням проти хвороб рекомендованих препаратів.

Сорти вишні і черешні середнього і пізнього строків достигання, не пізніше як за 20 днів до початку збирання врожаю, проти вишневої мухи, кокомікозу, плодової гнилі захищають Сумітіоном, к.е, 1-2 л/га; Актелліком, к.е. 0,8-1,2 л/га з додаванням Топсину М,з.п., 1кг/га або Фіталу, в.р.к., 2 л/га.

Міжнародний сільськогосподарський ярмарок 2018 р.

«Про соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів влади»

«Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», – таку назву мав короткотерміновий семінар, який проводиться в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (м. Чернігів). Участь у навчанні, що тривало з 10 по 11 січня, взяли спеціалісти апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, районних державних адміністрацій.

Прилуцьку райдержадміністрацію на даному семінарі-навчанні представляли заступник начальника управління - начальник відділу врегулювання відносин власності та інженерно-технічного забезпечення управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Євтушенко О.А. та начальник відділу соціально-економічного аналізу, розвитку сільських територій та функціонування аграрного ринку, організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Кириченко Т.М.

За програмою семінару відбулася серія практичних занять та тренінгів, під час яких розглядалися психологічні особливості процесу управління в умовах змін; психологія ділового спілкування; лідерство як соціально-психологічний феномен; конфлікти та методи їх подолання; методи й техніки подолання синдрому професійного вигорання.

Увага присутніх також зосереджувалась на питаннях культури ділового мовлення як інструменту кар’єрного зростання посадовця; способах вербальної та невербальної комунікації в діловому спілкуванні; принципах та методах побудови ефективних комунікацій. За результатами навчання спеціалісти отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

За інформацією

управління агропромислового розвитку розвитку райдержадміністрації

Гранти для фінансування інноваційних рішень і винаходів за програмою "Expo-Live"

В Україні діє нова процедура оцінки впливу на довкілля

18 грудня 2017 року, вводиться в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 , прийнятий Верховною Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII). Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу втрачає чинність.

Крім того, Закон впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов’язань.

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

Також на виконання вимог Закону 13 грудня цього року Кабінет Міністрів України прийняв:

- Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля;

- Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля;

- Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Згідно законодавства від сьогодні:

- подача документів здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з ОВД, що забезпечить відкритість та обмежить контакт чиновника з суб’єктом господарювання;

- чітко визначені стадії подачі, строки подання, опрацювання та зразки документів, визначених у Законі та необхідних для отримання висновку з ОВД;

- визначено порядок встановлення плати за забезпечення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть використовуватись кошти.

Перейти в Єдиний реєстр можна за посиланням - eia.menr.gov.ua

МОЛОКО ВІД НАСЕЛЕННЯ ПРИЙМАТИМУТЬ І НАДАЛІ. ВВЕДЕННЯ НОВОГО СТАНДАРТУ ВІДСТРОЧЕНО

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», за пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства України (лист від 13.12.2017 № 37-13-15/27511) і ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (протокол засідання ТК 140 від 23.11.2017 № 03-17) наказом ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2017 № 420 термін надання чинності ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» перенесено з 01 січня 2018 року на 01 липня 2018 року.

Одночасно, перенесено термін скасування чинності ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» з 01 січня 2018 року на 01 липня 2018 року.

ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ У 2017 РОЦІ

Закінчив сезон цукроваріння ПАТ «Линовицький цукровий завод «Красний», який на сьогодні залишився єдиним виробником цукру в області.

В цьому році Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило квоту на виробництво та поставку цукру між 47-ми цукровими заводами в обсязі 1640 тис. т, з них ПАТ «Линовицький цукровий завод «Красний» виділено 22,22 тис. т. Сезон цукроваріння розпочався 15 вересня, з того часу завод прийняв і переробив 195 тис. т цукрового буряку та виробив 27 тис. т цукру.

Основний обсяг цукрового буряку вирощений на СТОВ «Цукровик», крім того, поставки були від господарств Київської та Сумської областей і сусідніх районів.

Найбільшим покупцем на сьогодні є Ічнянський завод сухого молока та масла.

Багатодітна родина Стеценко з Удайців отримала нетеля.

На виконання Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Прилуцького району, на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням десятої сесії сьомого скликання Прилуцької районної ради від 24 червня 2016 року 31 жовтня багатодітна сім’я Стеценко Лесі Анатоліївни, яка проживає в селі Удайці і виховує 6 дітей, із яких 5 віком до 18 років отримала нетеля.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося за рахунок виділення коштів з обласного бюджету для закупівлі нетелей та передачі їх на безповоротній основі сільським багатодітним сім’ям.

Нетель придбаний в СТОВ «Батьківщина», що має статус племінного заводу з розведення великої рогатої худоби голштинської породи.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Засідання державної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації

13 жовтня головою комісії Миколою Даниленко в Прилуцькій районній державній лікарні ветеринарної медицини за участю представників мисливських та лісового господарств проведено засідання державної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації у зв’язку з виявленням африканської чуми свиней в СФГ «Колос» смт. Куликівка. На засіданні комісії розглянуті такі питання: посилення заходів з профілактики африканської чуми свиней (АЧС), забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики АЧС, обов’язково для всіх свиногосподарств району «закритий режим» роботи.

Начальник Прилуцького міскрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, заступник голови комісії ДНПК Анатолій Кірієнко інформував присутніх про епізоотичну ситуацію щодо АЧС в Україні та Чернігівській області, ознайомив присутніх з протоколом засідання ДНПК при Чернігівській обласній адміністрації від 09 жовтня 2017 року № 5. Наголосив про необхідність активізації роботи спільних мобільних груп щодо недопущення перевезення живих тварин, продукції та сировини з них без супровідних документів на автошляхах району.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки

Готуємось до перевірок

Уряд має намір дозволити контролюючим органам проводити перевірки підприємств у сфері продовольства, що сприятиме підвищенню якості українських продуктів харчування.

Головне Управління Держпродслужби в Чернігівській області звертає увагу суб'єктів господарювання, які є операторами ринку, та провадять діяльність, що відповідно до вимог чинного законодавства не вимагає експлуатаційного дозволу, на необхідність подачі заяви про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Потужності – споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у виробництві та/або обігу об'єктів санітарних заходів.

Державна реєстрація потужності здійснюється Головним Управлінням Держпродслужби в Чернігівській області шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі.

Оператори ринку в разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів несуть відповідальність за статтею 64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» в межах діяльності, яку вони здійснюють, що тягне за собою накладення штрафу.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

В райдержадміністрації обговорено питання реалізації свинини

6 жовтня за участю в.о голови районної державної адміністрації Антоніни Стукалової, голови Прилуцької районної ради Василя Малика, представників Прилуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та Прилуцької міської та районної державних лікарень, сільських голів, керівників м`ясопереробних підприємств, та підприємців, що займаються реалізацією м`яса свинини на ринках в райдержадміністрації відбулася нарада по питанню можливості забою тварин, що утримуються в особистих підсобних господарствах населення, на бойнях, що знаходяться під державним контролем. В ході обговорення питання керівники підприємств дали згоду надавати послуги із забою свиней, але наголосили, що технологію виробництва м`яса порушувати не будуть (шкіра знімається, а не смалиться, збір крові не відбувається, субпродукти індивідуально з кожної голови не зберігаються, туша відпускається після охолодження). Сільські голови порушували питання про калькуляцію даної послуги та можливість інформування населення.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Линовицький цукровий завод розпочав сезон цукроваріння

У вересні на Чернігівщині стартував сезон цукроваріння. Єдиним виробником цукру в області є ПАТ «Линовицький цукровий завод» (селище Линовиця Прилуцького району).

На сьогодні підприємство вже переробило близько 31 тисячі тонн цукрового буряка, з якого отримало майже 4 тисячі тонн цукру.

Цьогоріч Міністерство аграрної політики та продовольства України для виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок країни визначило квоту в обсязі більше 1,6 мільйона тонн, яку розподілило між 47 цукровиробниками. Зокрема, Линовицькому заводу – понад 22 тисячі тонн.

Мінімальна ціна закупівлі цукрових буряків та оптово-відпускна ціна цукру в новому маркетинговому році встановлені відповідно на рівні 633 гривень та 9 тисяч гривень за 1 тонну (без урахування ПДВ).

За оперативними даними станом на 02 жовтня поточного року ПАТ «Линовицький цукровий завод «Красний» виробив 3,9 тис. т цукру та переробив близько 31 тис. т цукрового буряка.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

В райдержадміністрації проведено засідання районної комісії з питань визначення сільських багатодітних сімей

09 серпня 2017 року в райдержадміністрації проведено засідання районної комісії з питань визначення сільських багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти обласного бюджету. Головував на комісії в.о. голови райдержадміністрації Денис Росовський.

За результатом голосування членів комісії прийнято рішення, щодо багатодітної сім’ї, яка має право на отримання нетелі по «Програмі передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Прилуцького району, на 2016-2020 роки».

Довідково: На виконання «Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням третьої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 27 січня 2016року в районі була прийнята і працює «Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Прилуцького району, на 2016-2020 роки» затверджена рішенням десятої сесії сьомого скликання Прилуцької районної ради від 24червня 2016 року.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Впровадження органічного виробництва

Здоров’я людини безпосередньо залежить від харчування. Вживання в їжу продуктів з ГМО або вирощених з використанням отрутохімікатів і добрив призводить до незворотних наслідків для організму.

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Тому органічне сільське господарство має екологічні переваги, сприяє скороченню викидів вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють глобальному потеплінню.

Органічне сільське господарство, по-перше, знижує ризик втрати здоров’я для сільськогосподарських працівників, адже саме вони найбільш уразливі до дії пестицидів та інших хімікатів, які використовує конвенційне виробництво.

По-друге, органічні продукти більш корисні для споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров’я токсичних і стійких хімічних речовин. Середньостатистичні конвенційні овочі та фрукти містять у своєму складі понад 20 пестицидів, м’ясо та молоко, у свою чергу, містить антибіотики, гормони, стимулятори росту. Натомість, за дослідженнями вчених з різних країн, органічні продукти на 50% містять більше поживних речовин, мінералів та вітамінів (вітамін С, залізо, магній і фосфор), ніж аналогічні продукти з промислових ферм. Особливо корисні органічні продукти для дітей, оскільки дитячий організм більш вразливий до дії залишків пестицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків у продуктах харчування.

При виробництві органічної продукції у рослинництві заборонено використовувати ядохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива; категорично заборонене використання генетично модифікованих організмів; у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.

Органічні методи господарювання покращують стан ґрунту та його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив. Боротьба з бур’янами та шкідниками проводиться без застосування токсичних пестицидів, оберігаючи тим самим земельні та водні ресурси від забруднення токсичними сполуками. Обов’язкове застосування сівозмін, використання насіння і порід, адаптованих до місцевих умов, і відновлення функціонального біорізноманіття сприяють подальшому зміцненню екологічного балансу.

Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств.

Разом зі зростанням органічного сектора зростатиме і працевлаштуван-ня місцевого населення, оскільки органічне землеробство менш механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці. Як результат, органічне виробництво може стати ефективним інструментом збереження традиційних знань ведення господарства у кожному регіоні, а також зменшення міграції сільського населення до мегаполісів.

Основні переваги органічних продуктів можна визначити наступним чином.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

НАЦІОНАЛЬНИЙ СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК

Повідомляємо, що з 22 по 27 серпня 2017 року традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області пройде Національний Сорочинський ярмарок.

Це найбільший в Україні і найвідоміший за її межами універсальний- виставково-ярмарковий захід, що вдало поєднує столітню історію ярмаркового руху із сучасним бізнес – обличчям нашої держави.

Участь у Національному Сорочинському ярмарку є не лише привабливою, але і корисною та економічно вигідною.

Контактні телефони ТОВ «Сорочинський ярмарок» (0532) 69-70-20, 69-70-21.

Інформацію про умови участі Ви можете отримати на сайті www.yarmarok.sn.ua.

Електронні адреси: sorochiny@gmail.com; sorochiny@ukr.net.

Виставка сільського господарства та тваринництва в Кот-д’Івуарі

Міністерство закордонних справ України своїм листом від 19.06.2017 №51/36-216-2146 повідомляє, що 17 листопада 2017 року у Кот-д’Івуарі відбудеться 4-та Міжнародна виставка сільського господарства та тваринництва (SARA 2017) «Структурна трансформація сільськогосподарської економіки в умовах зміни клімату».

У разі участі у вищезазначеному заході радимо звертатися за контактними даними організаторів: тел: +225-42-20-20-32, +225-20-00-02-72, +225-78-01-13-64; e-mail: commissatiatgeneralci@gmail.com.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

В райдержадміністрації обговорили проблемні питання в галузі бджільництва на території району

23 червня проведено нараду щодо запобігання отруєнню бджіл під час проведення хімічних обробіток полів на території Прилуцького району за участю голови районної ради Василя Малика та начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Миколи Даниленка. На нараду були запрошені сільські, селищні голови, пасічники, керівники, агрономи сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району. На нараді розглядалися наступні питання:

- екологічні вимоги при використанні та застосуванні хімікатів, доповідала Алла Пташник – головний спеціаліст - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області Державної екологічної інспекції в Чернігівській області;

- дотримання нормативів застосування засобів захисту рослин, доповідав Олександр Тютюнник – головний спеціаліст управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області – державний фітосанітарний інспектор;

- дії представників Держпродспоживслужби у разі загибелі бджіл, правила відбору патологічного матеріалу та оформлення супровідних документів для проведення аналізу з визначення причин загибелі, доповідала Надія Потапенкова – заступник начальника Прилуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Слово-звернення до сільгоспвиробників району взяв Володимир Каїка – голова громадської організації «Бджолярі Прилуччини». У своєму зверненні він наголосив на тому, що сільгосппідприємства повинні попереджувати про обробіток полів хімічними препаратами і запропонував, щоб з метою контролю безпечності хімічних речовин для бджіл розчини для обробітку готувалися в присутності пасічників, .

На завершення наради бджоляри висловили думки про те, що потрібно думати про здоров'я людей і безпеку природи.

У ПРИЛУЦЬКОМУ РАЙОНІ ПРОВЕДЕНО НАРАДУ ДО ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ РОБІТ

14 червня у райдержадміністрації відбулася нарада «Про дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху під час проведення зернозбиральних робіт та заготівлі кормів» за участю представників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, Держпраці у Чернігівській області, відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в м. Прилуки, Прилуцького МРВ УДСНС України в Чернігівській області, керівників та спеціалістів з охорони праці підприємств Прилуцького району.

Засідання провів начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Даниленко.

Основною метою даного заходу є попередження виникнення нещасних випадків у агропромисловому виробництві під час проведення зернозбиральних робіт та заготівлі кормів. Керівникам сільгосппідприємств рекомендовано забезпечити дотримання нормативно-правових актів з охорони праці, та протипожежної безпеки на підвідомчих територіях і об’єктах.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Земельна реформа. На шляху до формування ринку землі

29 травня 2017 року спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з спеціалістами Міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, головами фермерських господарств та працівниками агроформувань району прийняли участь у семінарі - громадському слуханні на тему «Земельна реформа. На шляху до формування ринку землі», що відбувався у м. Чернігові.

Місцеві активісти (голови і депутати сільських і селищних рад, сільська інтелігенція, місцеві підприємці та сільгоспвиробники, учасники ініціативних груп, громадських організацій, співробітник навчальних закладів тощо), які представляли різні райони області, вивчали питання щодо регулювання ринку землі, досвіду країн світу в управлінні земельними ресурсами, переваг та можливостей зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, вплив земельної реформи на розвиток сільських територій та підприємництва на селі.

Інформація щодо міфів та реальностей завершення земельної реформи буде доведена до відома зацікавлених осіб Прилуцького району.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Про ліквідацію стихійного звалища

Спеціалістами управління агропромислового розвитку райдержадміністрації постійно здійснюються організаційні заходи щодо ліквідації несанкціонованих звалищ.

Зокрема, при проведенні обстеження території поблизу села Товкачівка було виявлено несанкціоноване звалище невідомої хімічної речовини. З метою недопущення загрози отруєння людей і тварин були вжиті заходи щодо негайної ліквідації безхазяйних відходів. Крім цього, було направлено лист до Прилуцького відділу поліції з проханням провести слідчі дії по встановленню організаторів звалища.

15 травня 2017 року комісією в складі представників Товкачівської сільської ради, спеціалістів управління агропромислового розвитку Прилуцької райдержадміністрації, за фінансової підтримки СТОВ «Дружба Нова», товариством "ЕКО ПАС " утилізовано звалище безхазяйних відходів (невідомої хімічної речовини в кількості 9 (дев'ять) бочок загальною масою 1200 кг (тисяча двісті кг), що підтверджується актом прийому - передачі. На даний час земельна ділянка вільна і придатна для подальшого використання за призначенням.

Питання дотримання екологічного законодавства знаходиться на постійному контролі спеціалістів управління агропромислового розвитку.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

У ПРИЛУЦЬКОМУ РАЙОНІ ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006, Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

28 квітня 2017 року у райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу за участю представників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, держпраці у Чернігівській області, відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в м. Прилуки, управління статистики у Прилуцькому районі, керівників та спеціалістів з охорони праці підприємств Прилуцького району та міста Прилуки.

Засідання проводив начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Даниленко.

Основною метою даного заходу є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

 

Керівникам сільськогосподарських підприємств

Головам фермерських господарств та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації повідомляє про початок річної програми надання грантів Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк» у межах свого Фонду стратегічних інвестицій (APS) № 01.

Гранти за цією програмою надаватимуться:

• малим і середнім підприємствам і підприємцям – виробникам сільськогосподарської продукції (МСП);

• сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК) та їх об’єднанням;

• малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері агропромислового сектору (переробка, логістика, збут, тощо);

• галузевим сільськогосподарським асоціаціям.

Загальною метою цієї програми грантів є розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проект насамперед підтримає такі пропозиції, які слугуватимуть моделями найкращої практики для реплікації та розширення в майбутньому.

Конкретні цілі програми включають:

1) заохочення інвестицій у нові технології, модернізацію інфраструктури (після врожайної діяльності, первинної переробки, зберігання, пакування, сушіння, засолювання, консервування, тощо);

2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою зменшення втрат після збору врожаю;

3) заохочення інвестицій МСП у розробку нових продуктів, удосконалення процесів/системи збуту, тощо відповідно до вимог ринку;

4) впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти Global GAP, HACCP, інші);

5) створення нових та/або розширення напрямків діяльності діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

6) створення нових робочих місць та підвищення продуктивності праці.

Проект «Агросільрозвиток» планує надати протягом 2017 року приблизно 30 млн. гривень в рамках цього Річного програмного запиту (APS) через 25 запланованих грантів. Очікується, що сума кожної грантової угоди може коливатися в межах від 650 тис. грн. до 3 млн. грн., але кінцева сума залежатиме від грантової діяльності та остаточних переговорів і може виходити за межі цього діапазону. Очікується, що термін дії будь-якої грантової угоди за даним запитом не перевищуватиме 12 місяців.

Заявки на гранти за даним запитом приймаються до 27 грудня 2017 року та розглядатимуться по мірі надходження.

Усі питання щодо цього оголошення просимо надсилати Дмитру Бєлону, менеджеру грантів, на електронну адресу: grants@ukraineards.com.

Для того, щоб дати відповідь на запитання потенційних отримувачів грантів, проект USAID «Агросільрозвиток» час від часу проводитиме семінари, де пояснюватиме процедури і вимоги проекту щодо підготовки заявки і реалізації грантів. Семінари проводитимуться у офісі проекту USAID «Агросільрозвиток», або, на запит учасників конкурсу, в іншому регіоні чи дистанційно – у формі веб - або скайп конференції.

Зацікавлені заявники, які відповідають критеріям прийнятності (див. Розділ ІІІ Річного програмного запиту) та бажають взяти участь у семінарі, повинні підтвердити свою присутність, надіславши прізвище, ім'я та по-батькові учасника і назву організації на адресу grants@ukraineards.com. Присутньою на семінарі може бути лише одна особа від кожної організації.

Річний програмний запит № 01 проекту USAID «Агросільрозвиток» та форму заявки можна завантажити:

https://drive.google.com/drive/folders/0B8nbM1_eOHM-bV9QZ0tYWFVrNTg

Щодо участі у «Uzbekistan Agrotech Expo-2017»

За інформацією Посольства України в Республіці Узбекистан, з 30 травня по 2 червня 2017 р у Центральному павільйоні Національної виставкової компанії «Узекспоцентр» (м. Ташкент, Узбекистан) проходитиме ХІІ Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарка сучасного обладнання та технологій для сільського господарства «Uzbekistan Agrotech Expo-2017».

Виставка включає наступні тематичні напрямки: з переробки плодоовочевої продукції, молока, м’яса і риби; ветеринарія; виготовлення хлібобулочних виробів; етикетки, поліграфія, упаковка; захист рослин; бджолярство та ін., за якими проводитимуться семінари. Також надсилаємо наданий організаторами зразок заявки на виставкові площі і обладнання, інформацію щодо умов участі.

Організаторами заходу виступили Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій і торгівлі Республіки Узбекистан, ТПП Республіки Узбекистан (контактна особа – А. Хакімов, тел.: +(998 71) 238-51-54, 238-51-12, e-mail: a.hakimov@mfer.uz).

Отримати додаткову інформацію можна на сайті виставки http://agrominitech.mfer.uz або за електронною поштою uzexpocentre@gmail.com, info@uzexpocentre.uz, minitech@uzexpocentre.uz. .

Рекомендації щодо забезпечення належного стану охорони праці та попередження виробничого травматизму під час проведення весняно-польових робіт 2017 року

 

Керівникам сільськогосподарських підприємств

Запрошення на Дні агротехнологій

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція AgriEvent запускає серію заходів – демонстрації передових технологій з основних технологічних операцій: ґрунтообробітку, посіву, внесення засобів захисту рослин, оранки та збирання. На заходах буде презентовано роботу сільськогосподарської техніки міжнародних лідерів-виробників, генераторів аграрних технологій. Події відбуватимуться за активної участі членів УКАБ та всіх агровиробників, які зацікавлені у їх запровадженні.

Дні агротехнологій УКАБ – це платформа, що надає можливість задати аграріям тренд та показати ноу-хау аграрної галузі. На заходах будуть продемонстровані технології, які стануть актуальними у найближчому майбутньому.

Участь для аграріїв – БЕЗКОШТОВНА.

Дні агротехнологій УКАБ – це:

- можливість протестувати в польових умовах сільськогосподарську техніку провідних світових виробників, здійснити її тестування та оцінку;

- демонстрація нових технологій в сільськогосподарському машинобудуванні;

- 200+ учасників-агровиробників із центральних регіонів країни;

- спілкування з директорами з виробництва, головними агрономами, головними інженерами 20 найбільших агрохолдингів України – членів УКАБ із земельним банком близько 4 млн. га.

Дата проведення: перший модуль з передпосівного ґрунтообробітку стартує 30 березня 2017 року. Місце проведення: ТОВ «АгроКІМ» (IMK).

За детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до команди організаторів: Артем Демченко, менеджер проекту, 096-072-06-71, demchenko@ucab.ua. Олександр Радченко, менеджер проекту, 097-642-18-48, radchenko@ucab.ua.

Народа щодо дотримання правил безпеки та охорони праці, під час проведення весняно-польових робіт

15 березня начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Даниленко провів з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, головними інженерами, спеціалістами з охорони праці, відповідальними за протипожежний захист нараду про "Дотримання правил безпеки та охорони праці під час проведення весняно-польових робіт". За результатами наради вирішили, рекомендувати: керівникам сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, інженерам з охорони праці напередодні весняно-польових робіт посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму в поточному році, організувати роботу згідно з Правилами з охорони праці в сільськогосподарському виробництві, дотримуватись нормативно-правових актів з охорони праці на підвідомчих територіях і об’єктах.

У Прилуцькій райдержадміністрації обговорили питання оренди водних об’єктів

14 березня у приміщенні Прилуцької райдержадміністрації відбулася зустріч представників ОДА, Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та Деснянського басейнового управління водних ресурсів з орендарями водних об’єктів щодо порядку поновлення, внесення змін та розірвання до діючих договорів оренди земельних ділянок водного фонду (водних об’єктів) Прилуцького, Ічнянського, Срібнянського, Варвинського, Талалаївського районів.

За інформацією управління агропромислового розвитку

Шановні керівники підприємств, громадських організацій, кооперативів

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації та Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського національного технологічного університету

ЗАПРОШУЮТЬ

Вас прийняти участь в семінарі-тренінгу на тему:

«Маркетинг торгівлі та послуг: як сформувати та зберегти лояльність своїх споживачів» 23 березня 2017 року

Головним завданням тренінгу є набуття та розширення професійних знань слухачів, необхідних для розробки концепції маркетингу, презентації підприємства та успішного продажу товарів та послуг у сучасних умовах. Для того, щоб зрозуміти дійсні потреби клієнта і запропонувати послуги і товари, що цілком відповідають його запитам, необхідні як талант, так і глибоке розуміння цільового ринку і відповідних механізмів продажу, прийнятних для такого ринку. На тренінгу розглядатимуться питання, пов'язані з умовами мінливого ринку, правилами ведення роботи для більш успішних продаж та надання послуг сьогодні і з доробком на майбутнє.

Заняття проходитимуть у вигляді ситуаційних ігор, групових вправ та індивідуально. В результаті тренінгу учасники зможуть оволодіти навичками у спілкуванні з потенційним покупцем, враховуючи його особливості.

Семінар-тренінг проводять: Жидок Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, зав. кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики; Пшенична Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики.

Модератор: ЯЧНА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА, начальник відділу продовольчої безпеки Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації

Час проведення семінару–тренінгу – з 10.00 до 13.00 Місце проведення: Департамент агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, 3-й поверх, малий зал (м. Чернігів, проспект Миру, 14)

Вартість тренінгу для одного учасника – 120 грн.

Реквізити для оплати: р/р 31251264206996 в ДКСУ в м. Києві, МФО 820172, код ЕДРПОУ 05460798 (одержувач – Чернігівський національний технологічний університет; призначення платежу: за участь у тренінгу з маркетингу, ПІБ учасника (обов’язково).

Попередня реєстрація учасників здійснюється до 21.03.2017 року за телефонами: (0462) 77- 89-37, 097-26-100-40, 099-331-30-30 або за електронною адресою harchova@ukr.net

ДО ВІДОМА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ

Про II Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2017»

Мета проекту: сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу на селі, сільських територій і громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського села.

Період проведення: квітень-вересень 2017 року.

Етапи проведення :

З 3 квітня по 15 травня – прийом заявок.

З 15 по 31 травня – перший етап конкурсу – півфінал – члени експертної ради визначать 20 сіл претендентів.

З 1 червня по 16 липня – «Неймовірний сільський автопробіг». Журналісти AgroPortal.ua відвідають кожне з 20 сіл.

З 16 липня по 16 серпня – другий етап конкурсу – ФІНАЛ: на сайті AgroPortal.ua буде проходити онлайн-голосування. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член експертної ради виставить оцінки селам-конкурсантам.

З 16 по 23 серпня редакція AgroPortal.ua зведе всі оцінки воєдино.

24 серпня на сайті AgroPortal.ua будуть оголошені переможці, дата і місце нагородження.

При підрахунку результатів голоси онлайн-голосування та оцінки експертної ради будуть зведені в єдину 50-бальну шкалу. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування – 50, експертної ради – 50. Максимальний бал – 100.

Вимоги до села-претендента:

• Коротко написати про «родзинку» села, обґрунтувати, чому саме це село може претендувати на звання «Неймовірна село України 2017 року». Текст не більше 1 тис. знаків з пробілами.

• Обов’язково вказати: ПІБ, контактний телефон та місце роботи того, хто подає заявку на конкурс (для уточнення даних, якщо це буде необхідно).

• Фото і відеоматеріали – за бажанням.

• Заявки надсилайте на пошту selo@agroportal.ua із зазначенням в темі листа назви села або заповнюйте онлайн.

Організатори залишають за собою право не інформувати тих учасників конкурсу, які не пройдуть конкурсний відбір.

Призовий фонд II Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» між переможцями (переможцем вважається село, а не конкретна людина, яка надіслала заявку на конкурс) буде розподілено наступним чином: перше місце - 50%, друге місце - 20%, третє місце - 10 %, решта 20% від загальної суми призового фонду будуть рівномірно розподілені між іншими конкурсантами. Примітка: під призом мається на увазі сертифікат на певну суму з подальшою закупівлею для села організаторами необхідного інвентарю.

Конкурс пройде за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Посольства Франції в Україні (узгоджується), Асоціації фермерів і приватних землевласників України, Аграрного СОЮЗУ України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, Української асоціації активного та екологічного туризму, Науково-консультаційного центру по туризму, Асоціації гідів України та Асоціації гостинності України.

ПРИ КУПІВЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІКИ БУДЕ ВІДШКОДОВУВАТИСЬ 15% ВАРТОСТІ

14 лютого 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів було схвалено рішення щодо компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання у розмірі 15%.

«Запропонована підтримка у 15% буде діяти у 2017 році для підприємств, які мають рівень локалізації 35%. У 2018 році - 45%, у 2019 - 55%, у 2020 - 60%. Тобто, завдяки цим рішенням, ми прагнемо підтримувати саме українське виробництво техніки. Хочемо досягнути, щоб рівень локалізації до 2020-го року складав 60%», - повідомив Тарас Кутовий.

Важливість підтримки українського виробництва техніки відзначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи відповідні рішення.

«Ми хочемо, щоб техніка вироблялася максимально з українських компонентів. Це дасть можливість нам створити тисячі робочих місць в секторі і суміжних секторах», - наголосив Прем’єр-міністр.

Також Міністр нагадав, що відповідно до розподілу бюджету-2017 для АПК, на підтримку машинобудування виділяється 550 млн. грн (це 10% від загальної суми бюджету). На наступний рік – 15% і відповідно 900 млн. грн.

«У 2019 році підтримка машинобудування складатиме вже 20%. Тобто ми зможемо вийти на рівень більше ніж на 1 млрд. для сільгоспвиробників. Я думаю, що це повинно дати дуже позитивний ефект для виробництва та розвитку сектора в цілому», - зазначив очільник міністерства.

Прес-служба Мінагрополітики

Про конкурс мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні

Посольство підтримує організації/установи у здійсненні їхніх проектів шляхом надання часткового фінансування, за умови, що заявник не може сам реалізувати свій проект. Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заявника (також і нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт або надання робочої сили чи приміщень). Можливе часткове фінансування третіми сторонами.

Мікропроекти – це проекти з коротким терміном реалізації (макс. 6 місяців, завершення щонайпізніше 15.10.2017), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і найбідніших верств населення та на забезпечення довгострокової дієвості проекту. Заявки до закінчення терміну подання можуть подавати організації/установи (не підприємства), не спроможні самостійно профінансувати свій проект.

Максимальна сума грантового сприяння становить, як правило, 8 000 євро.

• Закупівлі, які мають бути здійснені у рамках проекту, відбуваються винятково в Україні.

• Проект не повинен призводити до повторних зобов’язань Посольства.

• На одну організацію/об’єднання/установу може бути подана лише одна заявка.

• Ініціатор/виконавець проекту повинен бути в змозі самостійно нести поточні витрати або заробляти кошти на їхнє покриття за рахунок проекту.

Заходи з надання підтримки приватним особам, підприємствам чи органам влади, а також субсидіювання поточних витрат (зарплати, витратні матеріали, електроенергія, газ, транспортні витрати, телефонні рахунки тощо) організацій-заявників не можливі.

Термін подання заявок до 24.02.2017 (заявки з датою відправки на поштовому штампі пізніше 24.02.2017 розглядатися не будуть).

Більш докладна інформація та заявний формуляр за посиланням: http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017.html

Формуляр доступний українською, німецькою та англійською мовами, при цьому долучений короткий опис проекту необхідно складати виключно німецькою чи англійською мовами (макс. 500 знаків), після чого він має бути підписаний двома відповідальними особами організації-заявника і надісланий винятково поштою на адресу: Посольство Німеччини в Україні Економічний відділ (wi-13) вул. Богдана Хмельницького, 25, інд. 01901 Київ.

Розглядаються лише повністю заповнені заявки з планом фінансування.

На неповністю заповнені заявки відповідь не дається.

Конкурс інноваційних та технологічних проектів у агросфері «AGRO CHALLENGE» 2017

У ПРИЛУЦЬКОМУ РАЙОНІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ

20 грудня у приміщенні Будинку культури с.Петрівка Прилуцького району відбулися загальні збори власників земельних часток паїв. Загальні збори відбулися за участю першого заступника голови райдержадміністрації Дениса Росовського, заступника голови райдержадмініст-рації Володимира Бобошка, Петрівського сільського голови Раїси Андруша, заступника начальника управління - начальника відділу врегулювання відносин власності та інженерно-технічного забезпечення управління агропромислового розвитку Ольги Євтушенко, директора ТОВ «АгроКІМ» Олександра Вержиховського, директора ПП «Петрівське» Віктора Стадника.

На загальних зборах були обговорені питання мораторію на продаж та відчуження земельних часток (паїв), проекту Закону України «Про обіг земель», поширення різних схем обходу мораторію та тінізації ринку земель на території Петрівської сільської ради.

У ході жвавої дискусії громадянам надані детальні консультації щодо можливості розпорядження земельними паями, сплати податків та зборів, можливих ризиків і загроз у разі підписання документів на відчуження земель в обхід діючого законодавства. Громадяни отримали чіткі роз’яснення про можливості і перспективи володіння земельними паями.

 

 

«Отрутохімікати та пестициди загроза для довкілля та життя»

 

 

Особливу увагу потрібно приділити поводженню з небезпечними відхо-дами, зокрема, це стосується отрутохімікатів та пестицидів, термін дії яких закінчився.

Отрутохімікати та пестициди – це хімічні речовини, які застосовують у сільському господарстві для боротьби з хворобами рослин, шкідливими комахами та гризунами. Вони є дуже небезпечними токсичними речовинами. Отрутохімікати та пестициди, термін дії яких закінчився, є непридатними для використання і завдають шкоди природі та здоров’ю людини. Вони потре-бують обережного поводження та спеціальної утилізації.

Стихійні звалища непридатних пестицидів – загроза для природи.

Потрапляючи у природне середовище, пестициди забруднюють ґрун- ти, отруюють підземні та ґрунтові води. У довкіллі ці речовини випаровуються в повітря, яким дихає все живе. Надмірне використання хіміч-них отрут призводить до загибелі тварин та комах, які живуть у дикій природі. Заборонено на території, де зберігалися та зберігаються отрутохімікати та пестициди:

- випасати худобу;

- вирощувати овочі, фрукти та інші рослини;

- збирати лікарські трави, ягоди та гриби;

- заготовляти сіно на корм худобі;

- будувати ставки та розводити рибу;

- розбирати склади, де зберігалися непридатні пестициди, та використо-вувати будівельні матеріали для спорудження чи ремонту житлових помешкань.

Вплив на здоров’я людини.

Отрутохімікати та пестициди зумовлюють хвороби серця, печінки та органів дихання. Особливу загрозу становлять для дітей, вагітних жінок. Сильне отруєння отрутохімікатами та пестицидами може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям і навіть смерті людини.

Правила поводження з отрутохімікатами та пестицидами:

1. Не використовуйте непридатні отрутохімікати та пестициди для обробки свого саду та городу.

2. Не зберігайте їх поблизу Вашого колодязя або сільського ставка.

3. Не залишайте їх біля грядок, де ростуть овочі та ягоди.

4. Не використовуйте тару з-під хімічних речовин для зберігання зерна або збирання дощової води.

5. Не складайте упаковку від хімічних речовин разом з побутовим сміттям.

Пестициди можуть потрапити до організму людини різними шляхами:

- у процесі безпосереднього контакту з ними (виготовлення, застосування, транспортування, складування пестицидів);

- пестициди потрапляють у ґрунт , з якого живляться рослини, які, в свою чергу, споживає людина;

- рослини, забруднені пестицидами, використовують для годівлі тварин, а далі продукти тваринного походження (м'ясо, яйця, жир) споживає людина;

- пестициди потрапляють у повітря, яким дихає людина;

- пестициди, які містяться в повітрі, потрапляють до опадів, а далі до водних джерел; водою живляться рослини, які споживає людина;

- пестициди потрапляють у ґрунт, а потім у підґрунтову воду, яку споживає людина;

- через забруднену воду пестициди потрапляють до організмів риб, які споживає людина.

Пестициди є небезпечними відходами і потребують особливого поводження, тому важливим питанням є їхня утилізація.

Потрібно зауважити, що значну небезпеку становлять покинуті склади з непридатними пестицидами і тара, в якій вони зберігалися.

До того ж вони не мають попереджувальних знаків та не охороняються.

Увага!

 Не дозволяйте своїм дітям перебувати біля звалищ або поблизу місць, де працюють з хімічними речовинами.

 Під час роботи з отрутохімікатами та пестицидами необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту: респіратор, комбінезон, гумові чоботи та рукавички.

 У разі отруєння негайно зверніться до лікаря та повідомте, з якими отруто-хімікатами малу справу.

 Якщо Ви знайшли поблизу помешкання або населеного пункту стихійне звалище або склад непридатних пестицидів, у жодному разі не наближайтеся до них дуже близько.

За інформацією відділу управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

 

Про початок прийому грантових пропозицій від громадських організацій в рамках програми соціальних інвестицій "Україна – житниця майбутнього"

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації інформує, що компанією «Монсанто Україна» розпочато прийом грантових пропозицій від громадських організацій в рамках програми соціальних інвестицій «Україна - житниця майбутнього».

Подання заявок на перший етап відбуватиметься з 1 по 18 грудня 2016 року.

Пропозиції проектів, які спрямовані на розвиток сільських громад, приймаються за такими напрямками:

• освітні програми, спрямовані на покращення освіти у сільській місцевості, зокрема підтримка шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів;

• програми зі сталого розвитку середовища громад, у тому числі підтримка програм з покращення енергоефективності та доступу до чистої води, підтримка центрів для людей з особливими потребами, забезпечення інших місцевих потреб.

Відбір пропозицій проектів здійснюватиметься у два етапи. На першому етапі громадські організації можуть подати коротку інформацію про проект українською мовою. Організації, які пройдуть попередній відбір, подадуть на другий етап більш детальну інформацію про проект та організацію англійською та українською мовами. Планується, що остаточне рішення про отримувачів грантів буде оголошено навесні 2017 року.

Максимальний розмір гранту, що може бути наданий – 200000 грн.

Більш детальна інформація за посиланням:

htt://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/grain-basket.aspx.

Щодо можливої участі просимо Вас повідомити управління агропромислового розвитку райдержадміністрації до 16 грудня 2016 року, на електронну пошту pladm_apk@cg.gov.ua, tkuruchenko@mail.ru або тел./факс 5-24-65.

Аплікаційна форма

 

 

Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні

 

 

22-23 листопада у м. Києві в приміщені Великого конференц-залу Президії Національної академії наук України, проводився Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». У Національному форумі взяли участь начальник відділу соціально-економічного аналізу, розвитку сільських територій та функціонування аграрного ринку, організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва та тваринництва управління агропромислового розвитку Прилуцької райдержадміністрації Тетяна Кириченко та голова Громадської організації «Прилуцька районна сільськогосподарська дорадча служба Сергій Добренький.

Метою Форуму є визначення в Україні проблем та перспектив форму-вання Стратегії поводження з небезпечними відходами, впровадження екологічних ініціатив, сприяння залученню інвестицій та інновацій, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій на місцевому рівні, розроблення рекомендацій для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері поводження з відходами, зокрема, небез-печними відходами, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, формування нормативно-правової бази у сфері поводження з небезпечними відходами, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку територіальних громад в Україні.

 

 

Про Програму стажування ім.Н.Борлога для українських дослідників

 

 

Міністерство сільського господарства США оголошує набір на програму стажування ім.Н.Борлога для українських дослідників, які володіють англійською мовою, для навчання та можливості співпраці за трьома напрямами:

- виробництво сільськогосподарської продукції: поліпшення систем зрошення, розвиток посухостійких рослин, застосування біотехнологій, сучасні способи обробки ґрунтів, запобігання втрат врожаю;

- біотехнології: розуміння використання біотехнологій у сільському господарстві;

- здоров'я тварин і їх харчування: програми ліквідації хвороб, викликаних особливо небезпечними і небезпечними патогенними мікроорганізмамі, які можуть завдати негативного впливу на економіку виробництва яловичини і свинини.

Обрані стипендіати отримають нагоду попрацювати один-на-один з наставником в одній з наукових установ США. Після завершення 10-12 тижневого стажування, наставник відвідає домашню установу стипендіата, щоб продовжити співпрацю з теми дослідження.

Останній термін подачі заявок на участь у програмі стажування ім. Нормана Барлога для України 30 листопада 2016 року.

Кваліфіковані кандидати повинні подати свої анкети і додаткові документи на сайті https://borlaug.fluidreview.com.

Більше інформації по програмі – https://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program.

Свої пропозиції щодо участі повідомити управління агропромислового розвитку Прилуцької райдержадміністрації до 30 листопада 2016 року на електронну адресу tkuruchenko@mail.ru або по факсу 5-24-65.

 

 

НОВА ПРОГРАМА USAID ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ АГРАРІЯМ

 

 

Новий чотирирічний проект технічної допомоги «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» спрямований на підтримку економічного зростання через підвищення конкурентоздатності аграрних виробників та створення більш сприятливого бізнес-середовища в аграрному секторі задля покращення добробуту мешканців сільських територій.

Проект сприятиме формуванню кращих умов для діяльності малих і середніх аграрних підприємств завдяки зміцненню інституційної спроможності Міністерства аграрної політики та продовольства України до реалізації реформ в аграрному секторі, створенню прозорих нормативно-правових засад в сфері земельних відносин, а також впровадженню реформ, що дозволять модернізувати системи зрошення земель.

Проект також сприятиме зростанню експортної конкурентоздатності малих та середніх виробників овочів, фруктів, молока та м'яса, надаючи допомогу малим та середнім гравцям у впровадженні міжнародних стандартів якості та безпечності продукції, експорті продукції на зовнішні ринки, а також використанні тих можливостей, які надаються в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Ще одним завданням проекту є підтримка розвитку сільських територій на основі розширення можливостей громадян для працевлаштування й отримання доходів, а також надання допомоги визначеним територіальним громадам у розробці ефективних стратегій розвитку місцевої економіки, що стимулюватимуть її зростання.

Детальніша інформація на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОШУК ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ У МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ (UA1-2016-487)

 

 

Управління агропромислового розвитку Прилуцької райдержадміністрації повідомляє про пошук потенційних партнерів, зацікавлених у можливості участі у проекті (UA1-2016-487) спрямованому на розвиток професійних навичок, самозайнятості та дрібного підприємництва серед населення, постраждалого внаслідок конфлікту на сході України та в Криму.

Міжнародна Організація з Міграції (надалі МОМ) запрошує профільні неурядові організації (НУО) до висловлення своєї зацікавленості в участі у якості партнерів-виконавців проекту, спрямованому на розвиток професійних навичок, само зайнятості та дрібного підприємництва серед населення, постраждалого внаслідок конфлікту на сході України та в Криму.

Проект буде втілено за наявності необхідного фінансування.

МOM запрошує НУО з Чернігівської, Волинської, Закарпатської та Рівненської областей подавати проектні пропозиції та бюджети до них на тему самозайнятості для внутрішньо переміщених осіб та членів місцевих громад, а також супроводження бенефіціарів проекту у процесі працевлаштування, започаткування або розвитку власного бізнесу чи власної самозайнятості.

Технічне завдання (ТЗ) містить детальну інформацію про тренінги та супро-водження бенефіціарів проекту. Бюджет пропозиції має подаватися у фунтах стерлінгів. Поточний курс можна знайти за посиланням:

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php

Партнери-виконавці обиратимуться відповідно до процедур відбору за принципами якості/вартості, опис яких надано в цьому оголошенні про конкурс.

Оголошення про конкурс містить наступні документи:

1) Запрошення до участі;

2) Інструкція для партерів-виконавців;

3) Додаток 1 – Технічне завдання;

4) Додаток 2 – Інформаційний листок учасника (завантажити тут);

5) Додаток 3 – Шаблон Угоди про реалізацію проекту;

6) Додаток 4 – Форми проектної пропзиції;

7) Додаток 5 – Бюджет проектної заявки – стандартні форми.

Проектні заявки мають бути доставлені власноруч або поштою не пізніше 12:00, 01 листопада 2016 р., за наступною адресою:

Міжнародна Організація з Міграції (МОМ), Представництво в Україні, Відділ Закупівель, вул. Михайлівська, 8, м. Київ,01001.

Окремо обов’язково (!) необхідно надіслати повну електронну версію заявки (формат MS Word та MS Excel, розмір відправлення електронною поштою не повинен перевищувати 7 Мб) на адресу: iomkievtenders@iom.int.

Заявки, надані пізніше вказаного терміну, не прийматимуться до розгляду.

На конверті з проектною заявкою та в темі електронного повідомлення необхідно чітко вказати номер та тему проекту: UA1-2016-487- Професійне орієнтування

Довідки за е-поштою: iomkievtenders@iom.int та на сайті http://iom.org.ua.

В темі електронного листа щодо отримання довідки має бути зазначено наступне:

UA1-2016-487- питання за запитом пропозицій, до уваги Юлії Завертаної.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти проектні заявки, а також анулювати процес відбору, та відхиляти всі проектні заявки в будь-який час до підписання Угоди. При цьому МОМ не нестиме жодних зобов’язань перед учасниками відбору та партнерами-виконавцями.

 

 

Про проведення конкурсів

 

 

Доводимо до вашого відома, що ТОВ «Техніка і технології» на рівні країни проводить різні акційні програми, направлені на формування з дитинства правильної свідомості.

У 2016 році проводяться 4 конкурси для дітей:

- «Намалюй свою мрію»,

- «Реалізуй намальовану мрію»,

- «Посади дерево добра»,

- «Я винахідник».

Ці конкурси та інші проекти направлені на виховання послідовників справи в сільському господарстві та виховання свідомих кадрів на селі.

У цих діючих конкурсах і програмах участь приймають діти віком 4-12 років.

Детальніше про акції. конкурси та програми можна дізнатися на сайті www.t-i-t.com.ua.

Телефон для області – 050487-31-15. Для районів області – на сайті в розділі контакти для Чернігівської області. Ел. пошта: office@t-i-t.com.ua.

 

 

Про прийом документів на компенсацію згідно «Програми фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки»

 

 

Повідомляємо, що на шостій сесії сьомого скликання Чернігівської об-ласної ради, яка відбулася 29.09.2016 року, було прийняте рішення про виді-лення коштів для реалізації «Програми фінансової підтримки органічного ви-робництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки».

Відповідно до прийнятого рішення у обласному бюджеті на 2016 рік пе-редбачені видатки для компенсації витрат, понесених у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачею сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний період, у розмірі фактичних витрат, але не більше 50 тисяч гривень одному суб’єкту не-залежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів перероб-ки.

Прийом документів розпочнеться з 17.10.2016 року і триватиме до 10.12.2016 року.

Учасникам Програми необхідно подати документи, зазначені в розділі 9 «Програми фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки», Департаменту агропромислового розвитку облас-ної державної адміністрації (м. Чернігів, проспект Миру, 14, каб.303).

 

 

Нарада з питань розширення площ посіву озимих культур та організації збирання цукрових буряків і кукурудзи на зерно у Прилуцькому районі

 

 

Під головуванням заступника голови Прилуцької райдержадміністрації Володимира Бобошка відбулася нарада з питань розширення площ посіву озимих культур під урожай 2017 року та організації збирання цукрових буряків і кукурудзи на зерно. У нараді взяли участь: начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Даниленко, спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, головні агрономи та представники сільськогосподарських підприємств району.

Під час наради було розглянуто питання про можливість збільшення сільгоспвиробниками посівних площ озимих культур за рахунок вивільнених площ після збирання ранньостиглих гібридів кукурудзи на зерно, соняшника та сої до прогнозованої посівної площі 15,0 тис. га з додержанням всіх агротехнічних вимог. Також були обговоренні проблемні питання пов’язані з проведенням збирання цукрових буряків і кукурудзи на зерно урожаю 2016 року.

Зазначені вище питання знаходяться на постійному контролі спеціалістів управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

 

Повідомляємо про Фонд досліджень та допомоги приватному сектору (FASEP).

 

 

FASEP «Дослідження» – фінансування надається для проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або технічної допомоги.

Умови:

Об’єкт – послуги з реалізації проектів розвитку, а саме:

- Проведення технічно-економічного обґрунтування, складання попередніх проектів, написання проектного завдання;

- Технічна підтримка підготовки та реалізації проектів.

Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники обладнання, інженери, розробники, тощо).

Сектори: громадський транспорт (трамваї, метро, потяги, аеропорти), охорона навколишнього середовища (питна вода, очищення каналізаційних відходів, управління водними ресурсами, твердими відходами, проекти, передбачені Кіотським протоколом), енергетика (зокрема, відновлювана енергетика та підвищення енергоефективності), охорона здоров’я, агропромисловість та іригація.

Бенефіціари: державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, технічні агенції).

Принципи фінансування: на реалізацію проектів може залучатися додаткове фінансування від міжнародних та регіональних фінансових установ (Світовий банк, ЄІБ, ЄБРР, інші) та за умови координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування можуть також долучатися місцеві підприємства та/або бенефіціар.

Обов’язкова умова – 85% оплачуваних послуг за рахунок гранту мають становити послуги французьких підприємств (інженерні бюро, бюро досліджень, тощо).

Сума: 150 тис. – 600 тис. євро

FASEP «Зелена інновація» – фінансування надається на реалізацію інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та проектів сталого розвитку.

Умови:

Об’єкт – пілотні проекти «зелених» та інноваційних технологій з метою демонстрації ефективності технології та її відповідності пріоритетним потребам розвитку.

Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть бути використанні французькі «зелені» та інноваційні технології. Запропоноване рішення має бути інноваційним по відношенню до реалій країни та її розвитку у відповідній галузі.

Бенефіціари: державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, технічні агенції).

Принципи фінансування: на реалізацію проектів може залучатися додаткове фінансування від міжнародних та регіональних фінансових установ (Світовий банк, ЄІБ, ЄБРР, інші) та за умови координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування можуть також долучатися місцеві підприємства та/або бенефіціар.

Сума: 150 тис. – 600 тис. євро (виключно на реалізацію пілотного проекту, а не на розробку інновацій).

Процедура отримання фінансування від FASEP (триває близько 4 місяців):

- Зацікавлена компанія подає заявку на фінансування проекту з його коротким описом до міністерства економіки та фінансів Франції, де проводиться аналіз проекту з точки зору його перспективності для французького підприємництва. Також враховується наявність фінансування на реалізацію проекту після завершення ТЕО.

- Заявка розглядається на міжміністерському засіданні за поданням міністерства економіки та фінансів Франції.

- У випадку погодження заявки, компанія-заявник надає до міністерства економіки та фінансів Франції досьє проекту: офіційний лист від української сторони, запланований кошторис проекту, листи підтримки від інших французьких компаній цієї галузі щодо перспективності цього проекту для сектору, а також інші документи залежно від проекту.

- Досьє розглядається на міжміністерському засіданні за поданням міністерства економіки та фінансів Франції, де приймається остаточне рішення щодо надання фінансування чи відмови.

Країна-бенефіціар може також звернутися до міністерства економіки та фінансів Франції з пропозиціями проектів, які потребують фінансування. В свою чергу міністерство передасть пропозиції французьким підприємствам, які можуть бути потенційно зацікавлені в реалізації проекту.

Deadline – постійно діюча.

Детальніше http://www.economie.gouv.fr/.

 

 

Повідомляємо про Конкурс інноваційних та технологічних проектів у агросфері «AGRO CHALLENGE»

 

 

Акселератор Agro Challenge спільно з Аграрною конфедерацією України за підтримки Міністерства аграрної політики України оголошує другий раунд набору інноваційних проектів в агросфері для малого та середнього бізнесу, який триває з 10 вересня по 01 листопада.

Протягом цього строку всі бажаючі без вікових або інших обмежень можуть подати заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі проектів.

Акселератор AGRO CHALLENGE почав роботу в червні 2016 року. Перший етап відбору проектів до грантового фонду тривав із червня по вересень. На конкурс було подано 69 заявок зі всієї України.

Переможців ROUND 1 буде оголошено 13 жовтня в рамках V Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016». Грантовий фонд інноваційного розвитку аграрного сектору України, надає безповоротну фінансову допомогу молодим інноваційним проектам (стартапам) у таких пріоритетних напрямках, як рослинництво, тваринництво, інноваційні розробки або комп’ютеризація в АПК, переробка с/г продукції, меліорація, садівництво, енергозберігаючі технології, с/г машинобудування, моделі сучасного села, виробництво комбікормів, добрив, с/г техніки, молочна промисловість, аналіз ґрунтів і посівів, електронна комерція та ін.

Фонд створений для фінансування ІТ-інноваційних та перспективних проектів на ранніх стадіях розвитку, наповнення якого здійснюватиметься за рахунок компаній та меценатів, зацікавлених у розвитку інновацій в агросекторі. Кожна проектна заявка проходить багаторівневу експертизу: оцінка експертами агробізнесу та інвесторами, презентація проектів наживо, розгляд грантовою комісією.

Використання інноваційних систем ведення сільського господарства дозволить збільшити прибутки агропромислових підприємств до 15%, а можливість безпосередньо впливати на зростання економічних показників, покращення якості та екологічності виробництва і продуктів робить проект унікальним та безумовно корисним для кожного громадянина.

Детальна інформація: +38 066 774 28 03, Юлія Бистрова

j.bystrova@itcompete.org

Фінал конкурсу ROUND 2 відбудеться у грудні 2016 року.

Додаткова інформація http://gurt.org.ua/news/grants/34432/

 

 

Європейський банк реконструкції та розвитку пропонує гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу

 

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допомагає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів.

Фінансування надає Європейський Союз та країни-донори.

Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік після їх завершення: 26% українських малих і середніх підприємств збільшили дохід на 45%, 24% - збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% - залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.

Гранти на проект, що становить від 25% до 75% вартості консалтингових послуг, не перевищує 10 000 євро.

Які малі та середні підприємства можуть отримати грант ЄБРР:

- Штат - до 250 працівників;

- Приватна власність, в якій більше ніж 50% належить громадянам України;

- Період діяльності підприємства не менше двох років;

- Гарна ділова репутація;

- Позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні консультанта;

- Сектори: всі, крім фінансового, страхового, тютюнового, ігрового, міцних алкогольних напоїв, військово-промислового.

Deadline – постійно діюча.

Для отримання більш детальної інформації:

Група підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні:

вул. Немировича-Данченка, 16, м. Київ, 01133, Україна

тел.: +38 044 277 1145, факс +38 044 277 1160

e-mail knowhowukraine@ebrd.com, www.ebrd.com/knowhow

LinkedIn linkd.in/PvVlht

Facebook fb.com/ebrdbasukraine

 

 

Господарства району долучилися до Прилуцького міжрегіонального Воздвиженьского ярмарку

 

 

Традиційний Воздвиженський ярмарок, який щорічно проводиться в м.Прилуки напередодні релігійного свята Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, широко відомий не тільки на Чернігівщині, а й далеко за її межами. Тому і кількість його учасників збільшується з кожним роком.

На ярмаркових експозиціях проводяться виставки-продажі виробів декоративно-прикладного мистецтва, продаж різноманітної промислової, сільськогосподарської продовольчої продукції, бізнес-презентації, укладаються договори на співпрацю. А ще ярмарок – це велике культурне свято з численними театральними, фольклорними та музичними заходами, виставками та експозиціями освітніх закладів та установ культури, різноманітними змаганнями та конкурсами.

Традиційно в ярмаркових заходах беруть участь господарства Прилуцького району. І цієї осені на Воздвиженський ярмарок прибули із своєю продукцією представники особистих селянських та фермерських господарств району та окремих сільськогосподарських підприємств.

Зокрема, це: ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд», ПрАТ «Прилуцький хлібозавод», ТОВ «Прилуцький хлібодар», СТОВ «Цукровик», ТОВ «Прилуцький птахоком-бінат», ТОВ ВКП «Прилуки-Агропереробка», СФГ «Промінь», ПП Крило ТОВ «Рибне господарство «Удайцівське», ПАТ«Линовицький цукрокомбінат «Красний», Прилуцька дослідна станція ІС НААН.

Вони представили якісну продукцію власного виробництва та вирощену у своїх господарствах.

Це і різноманітні олії, макаронні вироби, борошно, крупи, напівфабрикати, молочну та м'ясну продукцію. хлібобулочні та кондитерські вироби, свіжу рибу. А ще були виставлені на продаж декоративні дерева, однорічні квіти, лікарські трави, овочі та фрукти.

Відвідувачі ярмарку в черговий раз змогли пересвідчитись, яким багатим і гостинним є наш Прилуцький край, якою родючою і щедрою є наша Прилуцька земля.

 

 

Робоча поїздка на виробництво ТОВ «Прилуцький хлібодар»

20 вересня начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Даниленко та спеціалісти управління відвідали з робочим візитом ТОВ «Прилуцький хлібодар», яке входить до складу агропромислового об'єднання імені І.Супруненка(керівник Микола Супруненко).

 

 

ТОВ «Прилуцький хлібодар» - стабільне, прибуткове, багатопрофільне сільгосппідприємство. На базі зернового господарства розвивається тваринництво: втрічі збільшилося стадо ВРХ, у шість разів збільшилося поголів’я свиней. Пріоритетним напрямком підприємства став розвиток молочного стада, побудований, обладнаний і успішно працює доїльний зал, який дозволяє виробляти молоко вищого ґатунку. Надої на корову збільшилися до 550-600 літрів на корову. Дійне стадо утримується на високоякісних кормах. Під силосну кукурудзу щороку вивозиться до 4 тис. тонн органічних добрив (гною).

Також збудований мінікомбікормовий цех, в якому переробляється тільки власне зерно: пшениця, горох, ячмінь, овес. Першим запрацював молочний цех. Асортимент продукції наростили немалий: до 5 видів твердих і м'яких сирів, молоко, сметана, ряжанка, закваска, кефіри різної жирності, йогурти з льоном, курагою. В жодному виді випущеної продукції не використовуються аромати-затори, згущувачі, пальмова олія, консерванти, барвники. Молоко тільки високої якості,адже з власної ферми.

Спеціалісти управління ознайомились з мінім'ясокомбінатом, який запрацював на підприємстві з 2015 року. Вже напрацьований немалий асорти-мент ковбас, сосисок, сардельок, різноманітних копченостей. Вся готова продукція виробляється із власної сировини високої якості. Перед технологами були поставлені надважливіші завдання: асортимент розширювати, але не вико-ристовувати при виробництві ніякі шкідливі добавки, ароматизатори, барвники, глютанат NA. У виробах повинні бути тільки три вида м'яса: свинина, яловичина, курятина, які вирощуються на власній тваринницькій фермі, власними комбі-кормами.

Продукція випускається у невеликих обсягах і користується великим попитом у працівників підприємства та у мешканців м. Прилуки. Керівництво дбає про розвиток сільських територій і опікується жителями сіл Прилуцького району: Стрільники, Лісові Сорочинці, Замостя, Левки, Канівщина, Сухополова. Зокрема, у с. Стрільники побудовано церкву, м’ясний цех, у с.Лісові Сорочинці підприємство опікується місцевим фельдшерським акушерським пунктом, створено музей старожитностей та видатних осіб, які свого часу багато працювали для людей цих сіл.

Підприємство приділяє увагу стану доріг, облаштуванню території сіл, культурі виробництва, оновленню виробничих потужностей та техніки, надає послуги мешканцям сіл на пільгових умовах, утримує декілька їдалень.

За інформацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

 

Аграрії Прилуччини на проведенні осінньо - польових робіт.

 

 

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року в сільгосппідприємствах району склала 94,4 тис. га, з них 58,5 тис. га - зернові та зернобобові культури, технічні культури 33,2 тис. га, кормові культури 2,5 тис. га.

В районі завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур молочено, 60,8 тис. тонн зерна з площі 14,8 тис. га при середній урожайності 40,9 ц/га. Середньорайонна урожайність озимої пшениці склала 49,2 ц/га, озимого жита – 20,0 ц/га, озимого ячменю – 27,7 ц/га, ярого ячменю – 33,8 ц/га, вівса – 31,0 ц/га, зернобобових культур – 23,8 ц/га.

На даний час сільгосппідприємствами продовжується збирання пізніх зернових та технічних культур.

Станом на 19 вересня за оперативними даними кукурудзи на зерно зібрано з площі 1,7 тис, га, або 4,0 % від загальної площі, намолочено 17,0 тис. тонн, при середній урожайності 99,0 ц/га. Найвищу урожайність кукурудзи на зерно одержують в ТОВ «Наташа-Агро» 112,0 ц/га, СТОВ «Богданівське» 100,0 ц/га. Соняшника зібрано з площі 5,6 тис. га, намолочено 14,0 тис. тонн при урожайності 25,2 ц/га, Сої зібрано з площі 8,0 тис. га, намолочено 20,0 тис. тонн при урожайності 24,8 ц/га

Цукрових буряків накопано 16,0 тис. тонн при урожайності 400,0 ц/га з площі 0,4 тис. га або 13,0 % від загальної площі збирання.

Станом на 19 вересня 2016 в районі посіяно озимих зернових культур під урожай 2017 року на площі 3,8 тис. га, з них озимої пшениці – 2,9 тис. га, жита – 0,9 тис. га крім того посіяно озимого ріпаку – 366 га.

Для посіву озимих культур буде використано 87 тонни еліти озимої пшениці та жита. Посів проведено протруєним насінням з додержанням всіх агротехнічних вимог та в оптимальні агротехнічні терміни.

Для збирання урожаю 2016 року в цілому, в районі задіяно 105 комбайнів, з них іноземного виробництва - 53 одиниці, залучених з інших областей та районів - 8 комбайнів.

Для зберігання врожаю в районі функціонують 8 сертифікованих хлібоприймальних підприємств, які можуть проводити приймання, доведення до необхідних стандартів та якісного збереження зерна до 700 тис. тонн одночасного зберігання; 7 із названих сертифікованих складів мають під’їзні залізничні колії, що сприятиме реалізації зерна вагонними партіями. Проведення сушіння зерна на хлібоприймальних підприємствах здійснюється 18 (вісімнадцятьма) сушарками, загальною потужністю сушіння 7 тисяч тонн зерна за добу.

 

 

Чернігівський "Фестиваль молока - 2016"

 

 

17 вересня у Чернігові відбувся обласний захід «Фестиваль молока -2016». У фестивалі від Прилуцького району брали участь ПрАТ«Прилуцький хлібозавод» та ТОВ «Прилуцький хлібодар», які представляли продукцію власного виробництва високої якості: хлібобулочні та кондитерські вироби, молочну та м’ясну продукцію.

ПрАТ «Прилуцький хлібозавод» очолює Людмила Супруненко. Асортимент хлібобулочних виробів налічує 40 найменувань: від хліба соціальних сортів до тортів, які реалізуються як в супермаркетах так і у власних торгівельних мережах. Нещодавно підприємство розширило виробництво харчових продуктів, увівши в експлуатацію новенькі сучасні цехи по виробництву молочної продукції та ковбасних виробів.

ТОВ«Прилуцький хлібодар» входить до складу агропромислового обєднання імені І.Супруненка. Очолює його Микола Супруненко. ТОВ «Прилуцький хлібодар» став стабільним, прибутковим, багатопрофільним сільськогосподарським підприємством. На базі зернового господарства розвивається тваринництво: втричі збільшилося стадо ВРХ, у шість разів збільшилося поголів’я свиней. Побудований, обладнаний і успішно працює сучасний доїльний зал, який дозволяє виробляти молоко вищого гатунку. Надої на корову за рік збільшилися на 550-600 літрів на корову і становлять близько 6000 літрів.

Збудований мінікомбікормовий цех, в якому переробляється тільке власне зерно: пшениця, горох, ячмінь, овес. Господарство чітко дотримується сівозміни.

Маючи власну сировину високої якості, безпосередньо у господарстві була організована переробка молока і м'яса. Першим запрацював молочний цех, в якому випускається тільки високоякісна продукція.

Асортимент продукції: до 5 видів твердих і м'яких сирів, молоко, сметана, ряжанка, закваска, кефіри різної жирності, йогурти з льоном, курагою. В жодному виді випущеної продукції не використовуються ароматизатори, згущувачі, пальмова олія, консерванти, барвники.

В 2015 році запрацював на підприємстві і мінім'ясокомбінат. В асортименті продукції: ковбаси, сосиски, сардельки, різноманітні копченості. Головним завдання, яке поставлене керівництвом перед технологами: розширення асортименту якісної продукції без використання шкідливих добавок, ароматизаторів, барвників, глюканату NA.

За участь у обласному заході "Фестиваль молока - 2016" ПрАТ«Прилуцький хлібозавод» та ТОВ «Прилуцький хлібодар» отримали дипломи учасника та схвальні оцінки жюрі.

 

 

Інформаційне повідомлення щодо дотримання законодавства у сфері захисту рослин та дотримання Державних санітарних правил при проведенні десикації с/г культур

 

 

Десикація – це переджнивне підсушування рослин з метою прискорен-ня достигання і полегшення збирання врожаю, яке особливо ефективне при забур’яненості і в разі вологої погоди. На сьогодні десикація проводиться на посівах соняшнику і кукурудзи.

Для уникнення можливого негативного впливу пестицидів на навко-лишнє довкілля та здоров'я людини необхідно додержуватись регламентів їхнього застосування та відповідності державними стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам. А саме асортимент пестицидів, застосування, норми повинні чітко відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

Відповідно до ст.11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» працівники, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

Виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, ДСП 382-96, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.1996 р. № 382. При застосуванні пестицидів за допомогою авіації необхідно суворо витримувати визначені ДСП 382-96 санітарно захисні зони від ділянок авіа хімічних обробок до інших об’єктів.

За три доби до початку проведення авіаційних обробок замовник робіт повинен здійснити запобіжні заходи згідно з вимогами ДСП 382-96. Відповідно Державних санітарних правил ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках.

Дотримання загальноприйнятих санітарних норм, регламентів застосування пестицидів забезпечать якісне проведення десикації с/г культур.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙКИЙ ПРОЕКТ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ТВАРИН В ЛІТНІЙ ПЕРІОД

 

 

01 липня 2016 року за участю начальника управління агропромислового розвитку Прилуцької райдержадміністрації Миколи Даниленка, начальника відділу соціально-економічного аналізу, розвитку сільських територій та функціонування аграрного ринку, організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва та тваринництва Тетени Кириченко, головного спеціаліста в галузі тваринництва Ксенії Булиги, головного спеціаліста з питань екології та техніки безпеки райдержадміністрації Олексія Михайліченка, проводилась зустріч з представником інвестора ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» заступником генерального директора по тваринництву Цвілюком Юрієм Анатолійовичем, з питань реалізації інвестиційного проекту та утримання тварин в літній період. В ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» с. Білорічиця, Прилуцького району знаходиться в стадії завершення інвестиційний проект будівництва приміщення для великої рогатої худоби на 300 корів безприв`язного утримання.

Приміщення побудовано, залишилось завершити під’їзні шляхи. Здійснення планованих заходів дасть змогу значно збільшити валове виробництво молока.

Нетелі та телиці парувального віку знаходяться в літніх таборах, що дає змогу оздоровити майбутнє маточне поголів’я.

В цей період року фактори зовнішнього середовища сприятливо впливають на тварин, у результаті чого їхній організм набуває стійкості проти різних захворювань, попереджається авітаміноз, поліпшуються відтворю-вальні функції. Крім того, висока поживність свіжих зелених кормів, їхня біологічна повноцінність насичують організм вітамінами та мінералами. Особливо корисно для тварин випасання у вечірній час і вранці.

Упродовж шести місяців молодняк тримають у літньому таборі, витрати на обслуговування та утримання тварин мінімальні. Зелену масу, якої не вистачає до потреби, тварини одержують за рахунок її підвезення.

В господарстві випасається 250 голів великої рогатої худоби.

Випасання у поєднанні з рухом на відкритому повітрі, споживанням свіжих повноцінних зелених кормів і сонячним опроміненням позитивно впливає на організм тварин. Це сприяє підвищенню в них обміну речовин, збільшенню в крові гемоглобіну, в організмі тварин створюються резерви каротину, вітаміну D, підвищується опірність проти різних захворювань.

 

 

НАВЧАЛИСЬ, ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД - ДЕНЬ ПОЛЯ У НОСІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ

 

 

23 червня 2016 року на базі Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла НААН відбулася обласна нарада – День поля з питань підготовки до збирання зернових культур, дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки при виконанні збиральних робіт урожаю поточного року.

Участь у заході приймали начальник управління агропромислового розвитку Прилуцької райдержадміністрації Микола Даниленко, начальник відділу соціально-економічного аналізу, розвитку сільських територій та функціонування аграрного ринку, організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва та тваринництва управління агропромислового розвитку Тетяна Кириченко, головний спеціаліст з питань екології та техніки безпеки райдержадміністрації Олексій Михайліченко, директор Прилуцької дослідної станції ІС НААН Олег Піщенко.

Інтерес до таких заходів засвідчує, що сьогодні високоефективне й конкурентоспроможне аграрне виробництво дуже актуальне, а без науки воно неможливе.

На Дні поля ознайомились із новими сортами насіння сільськогосподарських культур. Їх підбір здійснюється за критеріями високої врожайності та якості зерна, пристосовуваності до умов вирощування, раннього та середнього достигання. Кожен учасник мав змогу на власний професійний розсуд оцінити стан урожаю культур, та й просто помилувалися виглядом популярних серед товаровиробників сортів селекції Носівської СДС: озиме тритикале Вівате Носівське, Славетне, озиме жито Боротьба, Воля, Дозор, Синтетик-38, Забава, інші культури.

Були запрошені компанії-виробники сільськогосподарської техніки та обладнання, що зробили захід більш різноплановим та інформативним для агровиробника. Свої пропозиції продемонстрували «Юпітер 9 Агросервіс», «Агротехсоюз», «Укрсільгоспмаш», «Шинтехсервіс», «Байєр», «Монсанто», «Дюпон Піонер».

Враження від святкування Дня поля залишилися цілком позитивні. Спільна робота вчених та аграріїв в питаннях забезпечення продовольчої безпеки регіону матиме добру оцінку за підсумками збирання урожаю зернових поточного року.