Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://pladm.cg.gov.ua/old
back

Посадовці навчалися в райдержадміністрації

10 вересня 2019

 

10 вересня проведено навчання з працівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та виконавчим апаратом районної ради.

 
 
 
 
 
 
 
 

На навчанні розглянуті питання:

1 Про порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації. По даному питанню доповіла начальник відділу загального, контролю та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації Тетяна Мирвода.

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено Положення та порядок наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації. Інформаційне наповнення сайту здійснюють структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідальні особи яких несуть відповідальність за якісне та своєчасне інформаційне наповнення відповідних сторінок та розділів. Сайт райдержадміністрації має 38 рубрик та 112 підрубрик.

2. Про загальні норми створення та припинення юридичних осіб публічного права. По даному питанню доповіла завідувач сектору державної реєстрації райдержадміністрації Ірина Якименко.

Юридична особа - це організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та немайнових прав, нести цивільну відповідальність і виступати позивачем та відповідачем в суді.

Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і з цього часу вона може бути суб’єктом цивільних та інших відносин.

До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, перелік засновників, види діяльності

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Припинення юридичної особи у формі реорганізації(правонаступництва) здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчим документом, а у випадках, встановлених законом, - за рішенням суду чи відповідних органів державної влади. Таким чином, припинення у формі реорганізації передбачає добровільний                       і примусовий порядок припинення юридичної особи.

Злиття - припинення діяльності двох або більше юридичних осіб і передання всіх прав та обов'язків одній новій створеній у результаті таких дій юридичній особі.

Приєднання передбачає припинення діяльності однієї юридичної особи і передання всіх прав та обов'язків іншій юридичній особі.

Поділ відбувається у разі припинення діяльності однієї юридичної особи та передання у відповідних частках всіх прав та обов'язків кільком юридичним особам-правонаступникам.

При перетворенні юридичної особи одного виду в юридичну особу іншого виду (зміна організаційно-правової форми) до новоствореної юридичної особи переходять права і обов'язки попередньої.

Юридична особа визнається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

3. Про сімейні форми виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. По даному питанню доповіла начальник служби у справах дітей                        райдержадміністрації Лариса Ященко.

Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

1.Усиновлення.

Усиновлення – є найкращою із всіх можливих на сьогодні форм сімейного влаштування дитини, тобто прийняття її у сім’ю на правах рідної. Тільки ця форма влаштування з усіх існуючих має наслідком втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Дитина може бути усиновлена з будь-якої форми влаштування: опіки, прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, інтернатного закладу, якщо вона перебуває на обліку як дитина, котра підлягає усиновленню.

Усиновлювачам надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

2. Опіка.

Опіка встановлюється над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування - над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Опікуном, піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа. Опіка, піклування встановлюється розпорядженням райдержадміністрації або судом.

Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (3398,00 гривень для дітей до 6 років; від 6 до 18 років  - 4236,00 гривень).

3. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.

Прийомна сім’я - це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Ті, хто взяли дітей у прийомну сім’ю, є прийомними батьками, а влаштовані в сім’ю діти -прийомними дітьми.

Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей.

У прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу влаштовуються діти до досягнення ними повноліття (18 років), а у разі продовження навчання - до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. За прийомними дітьми, дітьми - вихованцями зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат.

За інформацією сектору управління персоналом райдержадміністрації.