Прилуцька РДА
Анонси  Звіти

  Назад

  Довідка Про стан дотримання на території району закону України «Про запобігання корупції» за підсумками І півріччя 2016 року

  Відповідно до Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», постанов Кабінету Міністрів України, Указів, розпоряджень Президента України, на виконання розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, інших нормативно – правових актів з питань державної служби, та з метою належного кадрового забезпечення в райдержадміністрації проводиться відповідна робота.

  При прийнятті на роботу до райдержадміністрації забезпечується дотримання вимог чинного законодавства при проведенні перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». За звітний період 2016 року успішно проведено 6 перевірок відповідно до статті 2 Закону України «Про очищення влади».

  За І півріччя 2016 року в райдержадміністрації звільнено 8 осіб, з них: за угодою сторін – 7, по переводу – 1. На даний час в райдержадміністрації 8 вакантних посад.

  В лютому місяці 2016 року в райдержадміністрації, її структурних підрозділах проходила щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2015 році. Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджені результати щорічної оцінки, відповідно до яких: із 95 фактично працюючих державних службовців підлягало оцінюванню – 65, з них 12 державних службовців отримали високі підсумкові оцінки, 52 – добрі, 1 - задовільну. У березні 2016 року в райдержадміністрації, її структурних підрозділах відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» забезпечено 100 відсоткове подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Робота із запобігання корупції в райдержадміністрації у І півріччі 2016 року здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших загальнодержавних нормативно-правових актів, розпорядження голови облдержадміністрації від 20 травня 2015 року № 237 «Про програму запобігання та протидії корупції в Чернігівській області до 2017 року». Розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 липня 2015 року № 213 затверджено «План заходів запобігання та протидії корупції в районній державній адміністрації на 2015-2017 роки». Планом передбачено проведення організаційних заходів, превентивних антикорупційних заходів, заходів контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та державного майна, а також заходів щодо підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики корупційних проявів. В самостійних управліннях райдержадміністрації затверджені внутрішні плани заходів щодо запобігання проявам корупції, проводяться внутрішні наради, колегії та навчання. На виконання розпоряджень голови райдержадміністрації затверджені внутрішні переліки посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, а також визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 червня 2016 року № 251 затверджена антикорупційна програма в районній державній адміністрації на 2016-2017 роки. В структурних підрозділах райдержадміністрації уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції здійснено перевірки щодо можливості в них конфлікту інтересів та своєчасності подання декларацій. 29 лютого 2016 року на розширеному спільно з Президією районної ради, засіданні Колегії райдержадміністрації розглядалось питання «Про стан дотримання законодавства з питань державної служби та запобігання проявам корупції в райдержадміністрації за підсумками 2015 року», за результатами розгляду видане відповідне доручення голови райдержадміністрації. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створена та ведеться рубрика «Запобігання проявам корупції», відкрито рубрику «Консультації з громадськістю», яка має 4 підрубрики («Нормативно-правова база», «Плани», «Звітність» та «Проекти для обговорення»), здійснюється просвітницька робота в частині популяризації участі громадян в діяльності інститутів громадянського суспільства, в тому числі і діяльності Громадської ради при райдержадміністрації, налагоджена робота щодо планування проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації. В райдержадміністрації впроваджено механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в органах місцевого самоврядування району та райдержадміністрації. Протягом І півріччя 2016 року звернень підприємств та організацій, фізичних осіб-підприємців і громадян щодо фактів корупції до посадових осіб райдержадміністрації не надходило. У відділах апарату, управліннях та структурних підрозділах райдержадміністрації здійснюється постійний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», інших нормативно-правових актів, річні плани закупівель на 2016 рік розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Державні закупівлі». Інформації щодо корупційних проявів під час здійснення процедури закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти не надходило. З метою інформування та залучення до участі у пілотному проекті ProZorro не лише розпорядників бюджетних коштів, а й суб’єктів господарювання Прилуцького району, установ, організацій 12 лютого та 21 квітня 2016 року райдержадміністрацією проведено семінари - навчання за участю представників облдержадміністрації. Учасникам семінару доведено інформацію щодо впровадження в практику електронних закупівель, вартість яких не перевищує суми, визначеної Законом України «Про здійснення державних закупівель» та Законом України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності». Учасників семінару ознайомлено з ухваленим Верховною Радою України Законом України «Про публічні закупівлі» (№3559), яким уводять електронні закупівлі для центральних органів виконавчої влади з 01 квітня 2016 року та для всіх замовників з 01 серпня 2016 року. Протягом І півріччя 2016 року розпорядниками бюджетних коштів всього розміщено 22 оголошення у системі допорогових торгів ProZorro, з них успішно проведено 10 допорогових процедур, відмінені або визнані такими, що не відбулись – 9, на стадії проведення – 3. Під час проведення розширеної апаратної наради в райдержадміністрації 30 травня 2016 року до присутніх доведені основні положення Закону України «Про запобігання корупції», на навчанні з працівниками апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради 07 червня 2016 року оновлено знання з основних положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині врегулювання конфлікту інтересів. Працівники відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації під час виконання своїх службових повноважень неухильно дотримуються вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, уникають демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовують службові повноваження в інтересах політичних партій, діють об'єктивно, зокрема у відносинах з громадськістю, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. Сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально виконують службові повноваження, рішення та доручення відповідних органів, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні. Не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень. На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації запроваджено рубрику «Доступ до публічної інформації», забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів, які потребують громадського обговорення; у звітному періоді до райдержадміністрації надійшов 31 запит на публічну інформацію, відповіді на які було надано у встановлений законодавством термін. З питань запобігання корупції в райдержадміністрації прийняті розпорядження голови райдержадміністрації від 21 червня 2013 року № 162 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення», від 03 вересня 2013 року № 228 «Про затвердження переліку посад державних службовців районної державної адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції», від 30 грудня 2013 року № 451 «Про визначення уповноважених осіб (підрозділів) з питань запобігання та виявлення корупції». Фактів приховування начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації випадків вчинення підлеглими корупційних діянь, порушень спеціальних обмежень або наявності (виникнення) конфлікту інтересів встановлено не було. Звернень підприємств та організацій, фізичних осіб-підприємців і громадян щодо фактів корупції до посадових осіб райдержадміністрації не надходило. Притягнень до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування не було. Протягом І півріччя 2016 року державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування за порушення антикорупційного законодавства не звільнялись. В.о. начальника відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації С.О. Александрова

  Назад  16 Листопада 2017 16:46
  16 Листопада 2017 16:44
  16 Листопада 2017 16:40
  10 Листопада 2017 14:38
  10 Листопада 2017 14:38
  10 Листопада 2017 14:37
  10 Листопада 2017 14:34
  10 Листопада 2017 14:32
  03 Листопада 2017 16:44
  03 Листопада 2017 16:42
  03 Листопада 2017 16:40
  03 Листопада 2017 16:37