back

10 травня 2012

Семенівський район засновано 29 вересня 1926 року постановою ВУЦВК та Ради наркому УРСР. Центром району є місто Семенівка, заснована у 1680 році полковником Стародубського полку Семеном Івановичем Самойловичем.
Станом на 01.01. 2007 року в районі проживає 20,5 тис. чоловік, з них 8,8 тис. чоловік міського населення, а 11,7 – сільського. Територія району була заселена ще під час пізнього палеоліту, біля 20 тисяч років тому. Біля Семенівки, сіл Орликівка, Городок, Гаті, Заріччя вченими були досліджені археологічні пам′ятки епохи мезоліту, неоліту, раннього заліза. Біля сел Костобобрів, Медведівка, Карповичи – археологічні пам′ятки доби Полянської та Київської Русі. На початку 12 ст. територія району увійшла до складу Новгород – Сіверського князівства.

З 1240 по 1320 рік вона знаходилась під татаро-монгольським ігом,

з 1320 по 1500 рік – у складі Литовського князівства та Речі Посполитої,

з 1500 по 1619 рік – у складі Речі Посполитої,

з 1648 року по 1781 рік територія сучасного Семенівського району входила до Стародубського полку – самої великої за розміром адміністративно – територіальної одиниці України гетьманської доби. Саме в цей період засновано більшість з існуючих зараз у краї населених пунктів.

З 1781 по 1796 рік Семенівщина входила до складу Новгород – Сіверського намісництва,

з 1796 по 1802 рік була у складі Малоросійської губернії.

У 1808 році утворено Семенівську волость, яка входила в 1802 до 1918 року до складу Новозибківського повіту Чернігівської губернії.

З 1919 до квітня 1926 року Семенівська волость Новозибківського повіту входила до складу Гомельської губернії РСФСР.

1926 року по 1932 рік Семенівська волость з сільськими радами входить до складу Конотопського округу УРСР.

15 жовтня 1932 року Семенівський район увійшов до складу Чернігівської області.

З 01 грудня 1924 року волосне містечко Семенівка було віднесене до категорії селищ міського типу.

У 1958 році Семенівка набула статусу міста.

У 1875 році збудовано Казанську церкву, яка відреставрована у 1999 році і є пам′ятником архітектури. У 1901 році відкрито залізницю Новозибків – Хутір Михайлівський, яка пройшла через містечко Семенівку.

Географія району:
Семенівський район розташований на північному сході Чернігівської області. На заході та півночі район межує з Климовським та Стародубським районами Брянської області Російської Федерації. На півдні та сході – з Корюківським та Новгород – Сіверським районами Чернігівської області. На території Семенівського району 11 річок, найбільшими з яких є: Ревна, Ірванець, Снов, Слот.

https://legalaid.gov.ua/