28 серпня 2014

Підсумки роботи Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області за І півріччя 2018 року.

Підсумки роботи Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області за 2017 рік.

Припинення шлюбу

Іноді сімейні пари не уживаються. Люди раптом розуміють, що вони більше не хочуть нічого робити для збереження свого шлюбу. У цей момент і виникає думка про розлучення. Розлучення – це судова дія між одруженими людьми, спрямована на розірвання шлюбних відносин. Розлучення – важкий час для всіх, хто в нього залучений, але, в той же час, розлучення – річ тонка і копітка. Прилуцький міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (надалі – відділ ДРАЦС) звертає увагу на порядок та підстави припинення шлюбу, оскільки дане питання є досить актуальним в наш час.

Отже, припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов’язує важливі правові наслідки. В разі припинення шлюбу припиняються особисті та майнові правовідносини подружжя. В той же час припинення шлюбу може слугувати підставою виникнення інших правовідносин, нових особистих та майнових прав колишнього подружжя.

Так, особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище, а другий з подружжя не може їй у цьому перешкоджати. Якщо шлюб припинився внаслідок смерті одного з подружжя, то інший має право на визначення своєї частки у спільному майні та право на спадкування щодо майна померлого. Із припиненням шлюбу пов’язане набуття особою права на повторний шлюб тощо.

Усі ці обставини свідчать про важливість визначення питань, які стосуються підстав, порядку та процедури припинення шлюбу. Відповідно до законодавства, стаття 104 Сімейного кодексу України (надалі – СК), шлюб припиняється за однією з двох підстав:

а) внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим;

б) внаслідок розірвання шлюбу.

Якщо шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим, припинення шлюбу не потребує спеціального оформлення. Відповідні права та обов’язки в цьому випадку виникають або припиняються внаслідок самого факту смерті або оголошення особи померлою. Реєстрація смерті, яка проведена відповідно до цивільного законодавства, і отримання свідоцтва про смерть є достатнім підтвердженням припинення шлюбу. Якщо особа оголошена померлою, то правовою підставою виникнення юридичних наслідків є відповідне рішення суду щодо оголошення особи померлою, яке набрало чинність. У житті можуть виникнути певні колізії між двома вказаними вище різновидами припинення шлюбу. Це може статися у випадку, якщо подружжя (один з нього) звернулося до суду із заявою (позовом) про розірвання шлюбу, а потім один із подружжя помер. Новий Сімейний кодекс України вирішує цю колізію таким чином: якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті (ч. 3 ст. 104 СК); якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання (ч. 4 ст. 104 СК). Вирішення цього питання має значення для визначення підстав та порядку припинення шлюбу в такій складній ситуації. Як видно з наведеного, головним є визначення дня смерті одного з подружжя - до набрання чинності рішенням суду або безпосередньо у сам день набрання чинності судовим рішенням. У першому випадку припинення шлюбу підтверджується свідоцтвом органу ДРАЦС щодо смерті особи, а в другому - відповідним рішенням суду щодо розірвання шлюбу.

В ч. 2 ст. 104 СК України закріплюється друга підстава припинення шлюбу як сімейного союзу дружини та чоловіка - розірвання шлюбу. Згідно з законом розірвання шлюбу має місце у випадках, коли подружжя або один з них не вважають за можливе подальше збереження шлюбу і бажають його розірвати. Реєстрація розірвання шлюбу за заявою подружжя передбачає особисту присутність кожного з них у відділі ДРАЦС. Водночас така реєстрація може бути проведена за відсутності одного з подружжя, якщо він через поважну причину (тяжка хвороба, тривале відрядження, проживання у віддаленій місцевості тощо) не може з’явитися до органу ДРАЦС. Однак при цьому від імені цієї особи має бути подана заява про її згоду на розлучення з проханням розірвати шлюб без неї. Шлюб розривається у судовому порядку, якщо один із подружжя, які не мають дітей, не дає згоди на це або коли дружина і чоловік мають спільних неповнолітніх дітей. Судом мають також розглядатися справи про розірвання шлюбу, якщо місце проживання одного з подружжя невідоме.

Встановлення моменту припинення шлюбу у разі його розірвання має дуже важливе правове значення, оскільки саме з цього часу між подружжям припиняються особисті та майнові правовідносини, що виникають від дня державної реєстрації шлюбу в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Часто люди розчаровуються в шлюбі занадто швидко. Іноді дійсно немає шансів зберегти сім’ю. Але важкі часи бувають у будь-яких відносинах і кожен по різному вирішує це питання. В будь-якому випадку найкращим вибором буде такий, який зробить обидві сторони щасливими і дасть можливість влаштувати своє подальше життя найкращим способом. Але розлучення завжди буде однією з найбільш жорстких речей, які може пережити людина.

Водночас, розірвання шлюбу не вирішує інші «внутрішньо-особистісні» питання традиційного супутника розлучення – конфлікту, найчастіше на майновому ґрунті і щодо долі дітей. І суд, як правило, вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

За інформацією Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Апостилізація

В останні роки міжнародні відносини розвиваються дуже стрімко, що тягне за собою виникнення у громадян окремих юридичних питань. Одне з таких, досить вагомих - питання легалізації офіційних документів.

За загальним правилом, документи, які видані та мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного засвідчення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є держави. На сьогоднішній день існує два способи засвідчення: консульська легалізація та проставлення апостиля.

Апостиль - це спрощена форма легалізації документів для країн учасниць Гаазької конвенції.

Проставлення штампу апостиль необхідна для надання документу юридичної сили на території іншої держави. Апостиль з'явився і був прийнятий в якості міжнародної стандартизованої форми завірення документів для спрощення процедури легалізації документів. Як правило, при його наявності не потрібно інших форм завірення документів

Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015, №2268/5 затверджено Порядок проставлення апостиля на офіційних документах , що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Зазначеним Порядок визначається процедура проставлення Мін'юстом апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами з метою реалізації Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав.

Проставлення апостиля здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів в такому порядку:

• прийняття документів, формування та реєстрація заяви;

• розгляд документів, поданих для проставлення апостиля;

• проставлення апостиля, відмова у його проставленні;

• видача документів за результатом розгляду заяви.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено перелік відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів юстиції України до яких подаються документи для проставлення апостиля.

В Чернігівській області таку послугу здійснюють всі (окрім Срібнянського ) відділи державної реєстрації актів цивільного стану.

Заяву щодо проставлення апостиля може подати будь-яка особа за умови пред”явлення документа, що посвідчує її особу, оригінала документа, на якому проставляється апостиль, або його копії, засвідченої в установленому порядку, документа про оплату послуги з проставлення апостиля (у разі звільнення від оплати – документа, що підтверджує право на звільнення від оплати).

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

За інформацією Прилуцького міськрайонного Відділу державної реєстрації актів Цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Державна реєстрація народженої дитини

Державна реєстрація народженої дитини проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження (стаття 144 Сімейного кодексу України). Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини;

2) за рішенням суду.

Міністерством Юстиції України у 2016 році було запроваджено декілька пілотних проектів, для покращення сервісу обслуговування громадян.

Відтепер документи щодо державної реєстрації новонародженої дитини та отримання Свідоцтва про народження проводиться також безпосередньо у пологовому будинку. А також, у рамках реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року №888-УІІ внесено зміни до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зокрема ст. 6 передбачено, що за бажанням батьків чи одного з них документи, для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам реєстрації цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану направляють зазначені документи відповідним органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Відповідно до постанови № 207, прийнятої Урядом 02 березня 2016 року , затверджені Правила реєстрації місця проживання, що визначають механізм здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні.

Так, законодавством передбачено, що під час проведення державної реєстрації народження дитини за бажанням батьків чи одного з них до органу державної реєстрації актів цивільного стану можна подати заяву та відповідні документи для проведення реєстрації місця проживання дитини, а саме:

- заяву за встановленою формою;

- свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- документ, що посвідчує особу представника (одного з батьків).

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Відповідно до статті 11-1 Закону за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір

Підсумки роботи Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області за 2016 рік.

Щодо порядку здійснення державної реєстрації місця проживання новонародженого через відділи державної реєстрації актів цивільного стану

З появою у сім”ї малюка у батьків постає немало питань. Одне із таких це питання реєстрації місця народження дитини.

У рамках реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року №888-УІІ внесено зміни до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зокрема ст. 6 передбачено, що за бажанням батьків чи одного з них документи, для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам реєстрації цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану направляють зазначені документи відповідним органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Відповідно до постанови № 207, прийнятої Урядом 02 березня 2016 року , затверджені Правила реєстрації місця проживання, що визначають механізм здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні.

Так, законодавством передбачено, що під час проведення державної реєстрації народження дитини за бажанням батьків чи одного з них до органу державної реєстрації актів цивільного стану можна подати заяву та відповідні документи для проведення реєстрації місця проживання дитини, а саме:

- заяву за встановленою формою;

- свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- документи, що підтверджують право на проживання в житлі;

- документ, що посвідчує особу представника (одного з батьків).

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Відповідно до статті 11-1 Закону за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

- у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

- у разі звернення особи з порушенням строку у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

 

 

Порядок державної реєстрації народження

 

 

 

 

Порядок проставлення апостилю

 

 

 

 

ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ: ПІДСТАВИ, ПОРЯДОК ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

 

 

 

 

Щодо подачі заяв до відділу ДРАЦС через мережу Інтернет

 

 

Як відомо, в 2015 році в окремих областях України стартував пілотний проект щодо подання заяв з реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет. Віднині подати документи до ДРАЦСу можна як у звичному паперовому форматі, так і он-лайн, не виходячи з дому.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції теж став учасником цього Пілотного проекту.

Реалізація Пілотного проекту полягає у прийнятті відділами ДРАЦС (учасниками) з використанням Інтернету заяв, сформованих за допомогою програмних засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян, з подальшим їх підписанням у таких відділах, або заяв з накладанням електронного цифрового підпису.

Так, для зручності громадянам , Міністерство юстиції запровадило спеціальний веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану розглядають заяви фізичних осіб про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення , про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 СК України, про зміну імені, про повторну видачу свідоцтв, про державну реєстрацію актів цивільного стану, про надання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян , про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за відповідними зразками з накладенням електронних цифрових підписів, або звернення щодо формування таких заяв.

Після реєстрації на порталі громадяни можуть за допомогою Веб-порталу «Звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану» :

подати заяви щодо здійснення державної реєстрації актів цивільного стану ;

надіслати до відділів ДРАЦС скан-копії документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів, їх поновлення та анулювання, у форматі, придатному для роздрукування або зчитування цих документів в електронному вигляді;

здійснити попередній запис на відвідування відділу ДРАЦС із зазначенням зручних дати і часу;

оплатити з використанням платіжних систем послуги відділів ДРАЦС;

отримати консультації працівників відділу ДРАЦС щодо надісланих через Веб-портал заяв або звернень.

Слід звернути увагу на деякі особливості подачі заяв через мережу Інтернет .

Заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписаними під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі направлення заяви або звернення щодо державної реєстрації шлюбу заявнику необхідно не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення про результати її/його розгляду звернутись особисто до відділу ДРАЦС для підписання заяви, сформованої на підставі звернення.

Разом з тим слід зазначити, що подання до відділів ДРАЦС звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет не звільняє від необхідності особистого звернення заявника до відділу та подання ним документів, передбачених законодавством.

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Прилуцького міськрайонного управління юстиції

С.І.Логвіненко

 

 

Припинення шлюбу

 

 

Іноді сімейні пари не уживаються. Люди раптом розуміють, що вони більше не хочуть нічого робити для збереження свого шлюбу. У цей момент і виникає думка про розлучення. Розлучення – це судова дія між одруженими людьми, спрямована на розірвання шлюбних відносин. Розлучення – важкий час для всіх, хто в нього залучений, але, в той же час, розлучення – річ тонка і копітка. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції (надалі – відділ ДРАЦС) звертає увагу на порядок та підстави припинення шлюбу, оскільки дане питання є досить актуальним в наш час.

Отже, припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов’язує важливі правові наслідки. В разі припинення шлюбу припиняються особисті та майнові правовідносини подружжя. В той же час припинення шлюбу може слугувати підставою виникнення інших правовідносин, нових особистих та майнових прав колишнього подружжя.

Так, особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище, а другий з подружжя не може їй у цьому перешкоджати. Після розірвання шлюбу кожен із подружжя набуває право щодо утримання від другого з подружжя. Якщо шлюб припинився внаслідок смерті одного з подружжя, то інший має право на визначення своєї частки у спільному майні та право на спадкування щодо майна померлого. Із припиненням шлюбу пов’язане набуття особою права на повторний шлюб тощо.

Усі ці обставини свідчать про важливість визначення питань, які стосуються підстав, порядку та процедури припинення шлюбу. Відповідно до законодавства, стаття 104 Сімейного кодексу України (надалі – СК), шлюб припиняється за однією з двох підстав:

а) внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим;

б) внаслідок розірвання шлюбу.

Якщо шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим, припинення шлюбу не потребує спеціального оформлення. Відповідні права та обов’язки в цьому випадку виникають або припиняються внаслідок самого факту смерті або оголошення особи померлою. Реєстрація смерті, яка проведена відповідно до цивільного законодавства, і отримання свідоцтва про смерть є достатнім підтвердженням припинення шлюбу. Якщо особа оголошена померлою, то правовою підставою виникнення юридичних наслідків є відповідне рішення суду щодо оголошення особи померлою, яке набрало чинність. У житті можуть виникнути певні колізії між двома вказаними вище різновидами припинення шлюбу. Це може статися у випадку, якщо подружжя (один з нього) звернулося до суду із заявою (позовом) про розірвання шлюбу, а потім один із подружжя помер. Новий Сімейний кодекс України вирішує цю колізію таким чином: якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті (ч. 3 ст. 104 СК); якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання (ч. 4 ст. 104 СК). Вирішення цього питання має значення для визначення підстав та порядку припинення шлюбу в такій складній ситуації. Як видно з наведеного, головним є визначення дня смерті одного з подружжя - до набрання чинності рішенням суду або безпосередньо у сам день набрання чинності судовим рішенням. У першому випадку припинення шлюбу підтверджується свідоцтвом органу ДРАЦС щодо смерті особи, а в другому - відповідним рішенням суду щодо розірвання шлюбу.

В ч. 2 ст. 104 СК України закріплюється друга підстава припинення шлюбу як сімейного союзу дружини та чоловіка - розірвання шлюбу. Згідно з законом розірвання шлюбу має місце у випадках, коли подружжя або один з них не вважають за можливе подальше збереження шлюбу і бажають його розірвати. Реєстрація розірвання шлюбу за заявою подружжя передбачає особисту присутність кожного з них у відділі ДРАЦС. Водночас така реєстрація може бути проведена за відсутності одного з подружжя, якщо він через поважну причину (тяжка хвороба, тривале відрядження, проживання у віддаленій місцевості тощо) не може з’явитися до органу ДРАЦС. Однак при цьому від імені цієї особи має бути подана заява про її згоду на розлучення з проханням розірвати шлюб без неї. Шлюб розривається у судовому порядку, якщо один із подружжя, які не мають дітей, не дає згоди на це або коли дружина і чоловік мають спільних неповнолітніх дітей. Судом мають також розглядатися справи про розірвання шлюбу, якщо місце проживання одного з подружжя невідоме.

Встановлення моменту припинення шлюбу у разі його розірвання має дуже важливе правове значення, оскільки саме з цього часу між подружжям припиняються особисті та майнові правовідносини, що виникають від дня державної реєстрації шлюбу в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Часто люди розчаровуються в шлюбі занадто швидко. Іноді дійсно немає шансів зберегти сім’ю. Але важкі часи бувають у будь-яких відносинах і кожен по різному вирішує це питання. В будь-якому випадку найкращим вибором буде такий, який зробить обидві сторони щасливими і дасть можливість влаштувати своє подальше життя найкращим способом. Але розлучення завжди буде однією з найбільш жорстких речей, які може пережити людина.

Водночас, розірвання шлюбу не вирішує інші «внутрішньо-особистісні» питання традиційного супутника розлучення – конфлікту, найчастіше на майновому ґрунті і щодо долі дітей. І суд, як правило, вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Спеціаліст І категорії відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Прилуцького міськрайонного управління юстиції В.М.Сидоренко

 

 

Підсумки роботи органів державної реєстрації актів

 

 

цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління

юстиції у Чернігівській області

За період 2015 року державна реєстрація актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції у Чернігівській області проводилася у звичайному для всіх режимі.

Державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, встановлених законом, зміна імені, смерть, відповідно до Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та інших актів законодавства.

Органи, які наділені повноваженнями здійснювати державну реєстрацію актів цивільного стану по місту Прилуки та Прилуцькому району це відділ державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції у Чернігівській області (далі Відділ) та виконавчі комітети сільських, селищних рад Прилуцького району ( по Прилуцькому району налічується 41 сільська, селищна рада).

Підсумовуючи проведену роботу по здійсненню державної реєстрації актів цивільного стану, можна зазначити наступні дані.

Протягом періоду 2015 року складено:

790 актових записів про народження, що у порівнянні з 2014 роком на 98 актових записів менше, з них:

- 611 актових записів про народження складено Відділом;

- 179 актових записів про народження складено виконкомами сільських, селищних рад Прилуцького району;

1760 актових записів про смерть, що у порівнянні з 2014 роком на 12 актових записів менше, з них:

- 970 актових записів про смерть складено Відділом;

- 790 актових записів про смерть складено виконкомами сільських, селищних рад Прилуцького району;

654 актових записів про шлюб, що у порівнянні з минулим роком на 31 актових записів більше , з них:

- 576 актових записів про шлюб складено Відділом;

- 78 актових записів про шлюб складено виконкомами сільських, селищних рад Прилуцького району;

70 актових записів про розірвання шлюбу;

42 актових записів про зміну імені;

13 актових записів цивільного стану поновлено, з них 11 актових записів про народження.

Про факти державної реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видано 4327 відповідних свідоцтв, а саме : 1251 свідоцтв про народження, 1951 свідоцтв про смерть, 823 свідоцтв про шлюб, 258 свідоцтв про розірвання шлюбу, 44 свідоцтв про зміну імені .

Однією з компетенцій органів державної реєстрації актів цивільного стану є внесення змін до актових записів цивільного стану . Протягом зазначеного періоду Відділом було розглянуто близько 200 заяв про внесення змін. Слід відмітити, що протягом минулого року відбулися окремі зміни в роботі Відділу щодо здійснення державної реєстрації актів цивільного стану.

Так, відділ державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції здійснює послуги з проставлення апостиля за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів. Тобто тепер для отримання апостиля громадянам не потрібно безпосередньо їхати до Міністерства.

Хочу відмітити ще одне нововведення, відділ державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції став учасником Пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Іншими словами можна сказати, що в окремих відділах Державної реєстрації актів цивільного стану України, в томі числі і в нашому Відділі, запроваджено пілотний проект з подачі заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.

Реалізація пілотного проекту полягає у прийнятті відділами ДРАЦС - учасниками пілотного проекту з використанням Інтернету заяв, сформованих за допомогою програмних засобів державного реєстру актів цивільного стану громадян, з подальшим їх підписанням у таких відділах, або заяв з накладанням електронного цифрового підпису.

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Прилуцького міськрайонного управління юстиції

С.І.Логвіненко

 

 

Порядок проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

 

 

У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на об’єкти нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення, що регулюється відповідно до Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі—Закон) ?1952-IV від 01.07.2004 року зі змінами та доповненнями, та “Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року ? 868 (далі - Порядок).

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно відповідно до вимог Порядку, крім випадків, коли державна реєстрація речового права, що є похідним від права власності, проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності, а також коли державна реєстрація права власності проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення. Відповідно до ст. 18 Закону, документом, який підтверджує факт виникнення права власності при здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно - є Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Однак таке свідоцтво видається не у всіх випадках при здійснення державної реєстрації прав. Тому Законом та Порядком передбачена видача Витягу з державного реєстру речових прав. Даний документ, підтверджує наявність у особи зареєстрованого за нею права власності чи іншого речового права на земельну ділянку.

Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності визначені у статті 4-1 Закону. Для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку державної або комунальної власності заявник подає витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку. Державна реєстрація права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, проводиться одночасно з державною реєстрацією речового права на таку земельну ділянку, що є похідним від права власності, на підставі рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування. Таке рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування може бути подане правонабувачем (користувачем, орендарем), який у такому випадку є уповноваженою особою власника земельної ділянки, одночасно із заявою про державну реєстрацію речового права, що є похідним від права власності.

Для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новосформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності заявник подає рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який відповідно до законодавства наділений повноваженнями щодо передачі земельної ділянки у власність або користування, про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування звільняються від сплати державного мита за державну реєстрацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки та від плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстротор Відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Прилуцького МРУЮ Ю.М.Хоменко

Порядок проведення державної реєстрації смерті

Відповідно до «Правил державної реєстрації актів цивільного стану», затверджених наказом Міністерства юстиції України №52/5 від 18.10.2000 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України №3307/5 від 24.12.2010 р.) із змінами та доповненнями підставою для державної реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть (форма N 106/о);

б) фельдшерська довідка про смерть (форма N 106-1/о);

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

г) рішення суду про оголошення особи померлою;

ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть - не пізніше п'яти днів. Державна реєстрація смерті за заявою, поданою у строки, та до закінчення одного року з дня настання смерті, проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. Державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб.

Особа, яка звернулася щодо державної реєстрації смерті, повинна пред'явити паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в державній реєстрації смерті. Державна реєстрація смерті проводиться за місцем проживання заявника у разі: якщо заява надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті; встановлення у судовому порядку факту смерті; звернення для реєстрації смерті особи, оголошеної судом померлою. Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть установленої форми на загальних підставах за заявою будь-якої особи, зазначеної вище, без складання висновку, але після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі настання смерті в дорозі державна реєстрація смерті може бути проведена в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану. Державна реєстрація смерті осіб, що померли в слідчих ізоляторах або установах виконання покарань, у яких ці особи трималися або відбували покарання, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання до взяття під варту або засудження осіб чи за місцезнаходженням установи. Державна реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, проводиться за рішенням суду, надісланим судом відділу державної реєстрації актів цивільного стану, після набрання ним законної сили або за заявою осіб, що були позивачами при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого при поданні рішення суду. У цих випадках датою смерті вважається день набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не зазначено в рішенні суду. Державна реєстрація факту смерті, встановленого у судовому порядку, проводиться за заявою осіб, що були позивачами при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого при поданні рішення суду.

Державна реєстрація смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів, незалежно від часу її настання та осіб, які загинули в період проходження військової або альтернативної служби в мирний час, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану шляхом складання актового запису про смерть. При державній реєстрації смерті невпізнаних осіб до актового запису про смерть уносяться тільки ті відомості, які містяться у лікарському свідоцтві про смерть.

Паспорт громадянина України померлого, а також військово-облікові документи орган державної реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає і передає до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та до військових комісаріатів за останнім місцем проживання померлих. Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Після державної реєстрації смерті відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради видається довідка для отримання допомоги на поховання. Державна реєстрація смерті проводиться безоплатно.

Інформація щодо порядку проставлення апостиля на документах та затвердження графіку прийому та видачі документів у відділі проставлення апостиля Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації

 

 

Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

 

 

Право на отримання та порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану регулюється Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 №2398-VI, Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 (із змінами), та Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 за № 52/5 (у редакції наказу Мін'юсту 24.12.2010 № 3307/5).

Особа може повторно отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадку, якщо оригінал було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено та у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення, а у випадку, коли видача свідоцтв не передбачена чинним законодавством – видаються витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторна видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України за заявами певного кола осіб.

Свідоцтво про народження може повторно отримати особа, якій виповнилося 16 років, за наявності паспорта (паспортного документа), а також батьки та усиновителі незалежно від віку дитини, опікуни, піклувальники, представники закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представнику органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені видаються особам, щодо яких складено актовий запис.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб не видаються. У даному випадку особа може отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Особа, яка має намір отримати документ повторно, може особисто звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з письмовою заявою або надіслати її поштою. Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа. За заявою, яка надійшла поштою, документ надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника. В заяві щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище власне ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідно свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється підпис заявника. У випадку витребування свідоцтва про народження додатково зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові батьків. У разі витребовування свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по батькові обох з подружжя.

Фізична особа має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно відомостей про себе та про своїх родичів по досягненні 16-річного віку за умови пред'явлення паспорта та документів, що підтверджують родинні стосунки. Особа має право звернутися із заявою про отриманням витягу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання та місця державної реєстрації акта цивільного стану. За заявою про видачу витягу, яка подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем державної реєстрації актів цивільного стану, витяг видається тільки після надходження підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та в паперовому носії актового запису цивільного стану.

У разі відсутності як першого так і другого примірників актового запису, відділом державної реєстрації актів цивільного стану заявникові видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану, для вирішення питання поновлення документу.

Видача свідоцтв здійснюється після оплати державного мита, якщо особу не звільнено від його оплати згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 за №7-93.

Витяг видається після оплати його вартості, в сумі 73 грн., встановленої Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» (із змінами і доповненнями). За видачу витягів пільг по оплаті чинним законодавством не передбачено.

 

 

Порядок проведення державної реєстрації народження дитини з одночасним визначенням її походження.

 

 

Реєстрація народження дитини проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану або сільською селищною сільською радою з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а заклади охорони здоров'я при народженні мертвої дитини - не пізніше трьох діб. Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини та керівника закладу охорони здоров'я відповідальності, установленої законом.

Якщо реєстрація народження дитини проводиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в актовому записі про народження, на бажання батьків, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

Реєстрація народження провадиться при пред'явленні:

- Медичного свідоцтва про народження (форма №103/о).

- Паспорта або паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються. Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, що затверджується Міністерством юстиції України;

- Документа, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства). За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

При державній реєстрації народження дитині присвоюється прізвище, власне ім’я та по батькові.

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині прізвище одного з батьків або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір’ю дитини.

Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини вказала її батьком.

На прохання батьків – громадян України до їх паспортів або паспортних документів органи державної реєстрації актів цивільного стану уносять відомості про дитину: прізвище, власне ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження.

 

 

Загальні поняття шлюбу, порядок державної реєстрації шлюбу

 

 

 

Відділ ДРАЦС інформує

 

Які документи підготувати для подачі заяви про зміну імені?

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 3 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 3 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред’являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць (пункт 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 3 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

До заяви про зміну імені додаються: свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартка заявника; квитанція про сплату державного мита; (пункт 4 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи (пункт 4 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Під час подання заяви про зміну імені працівник державного відділу державної реєстрації актів цивільного стану звіряє вказані в ній відомості з поданими документами заявника, попереджає його про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і про необхідність обміну паспорта громадянина України (пункт 5 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, пункт 5 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Відділ ДРАСГ реєстраційної служби

Прилуцького МРУЮ Чернігівської області

 

Відділ ДРАЦС інформує

 

 

Видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

 

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №52/5 від 18.10.2000 р. «Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану» із змінами та доповненнями від 27.12.2013 р. повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється на підставі актового запису цивільного стану, якщо оригінал свідоцтва було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено та у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу. Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

 

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.

Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребовують документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави, через Міністерство закордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребовуються через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також через Міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою (установленого зразка), підписаною особою, яка витребовує документи. Якщо договорами про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, установлений інший порядок витребування цих документів від компетентних органів іноземних держав, то діють правила, передбачені відповідним договором. Особам, щодо яких державна реєстрація актів цивільного стану проводилась у дипломатичних представництвах або консульських установах України, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції у місті Києві та Київській області, якщо такі записи передано їм на зберігання. Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа. За заявою щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома. У разі відсутності актового запису цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану заявникові видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану у порядку, передбаченому Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за № 691/15382 (далі - Інструкція з ведення Реєстру). Якщо заявником порушується питання поновлення втраченого актового запису цивільного стану, відділ державної реєстрації актів цивільного стану безпосередньо долучає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану до відповідних матеріалів з поновлення актового запису. У тих випадках, коли актовий запис цивільного стану або метричний запис передано на зберігання до відповідного державного архіву області, міст Києва і Севастополя, відділ державної реєстрації актів цивільного стану витребовує з архіву архівну копію цього запису, на підставі якої повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта (паспортного документа) і документів, що підтверджують родинні стосунки, за правилами та в порядку, передбачених Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064, та Інструкцією з ведення Реєстру.

Запити Міністерства закордонних справ України, пов'язані з діяльністю органів державної реєстрації актів цивільного стану, направляються Міністерству юстиції України і спрямовуються для виконання Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Запити іноземних установ щодо надіслання документів, пов'язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Запити, які надходять від адвокатів або адвокатських об'єднань, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства. Копії актових записів цивільного стану видаються на підставі ухвали (письмового запиту) суду (судді) у зв'язку зі справами, що перебувають у його провадженні, а також на письмові запити Міністерства юстиції України, відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, дипломатичного представництва та консульської установи України, нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, органу досудового розслідування, інших державних органів, якщо запит зроблено у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства, із зазначенням мети їх витребування. На запит будь-якої фізичної або юридичної особи відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає ксерокопію або фотокопію записів метричних книг, які були складені понад 75 років тому, але включені до об’єднаних книг, загальний строк зберігання яких у відділі ще не минув, якщо це не загрожує стану документів.

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

Відповідно до п. е ч. 5 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне Мито» від 21.01.1993 року № 7-93 за повторну видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану ставка державного мита встановлюється 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

 

Спеціаліст І категорії

 

відділу ДРАСГ реєстраційної служби

Прилуцького МРУЮ Чернігівської області

Овчаренко Ю.С.

 

Державна реєстрація актів цивільного стану, внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану за заявами осіб, які проживають або переселилися з тимчасово окупованої території України.

 

 

Статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що будь-який акт (рішення, документ), видані органами та/або особами на тимчасово окупованій території, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом, є недійним і не створює правових наслідків.

 

Водночас громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України, можуть реалізувати свої права у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

В аналогічному порядку здійснюється державна реєстрація актів цивільного стану, розгляд заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, за заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України.

З переліком документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання можна ознайомитись на офіційному сайті Державної реєстраційної служби у рубриці «Державна реєстрація актів цивільного стану».

 

 

Відділ ДРАЦС інформує

 

 

 

Порядок проведення державної реєстрації народження дитини

 

з одночасним визначенням її походження

Реєстрація народження дитини провадиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх усною чи письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а заклади охорони здоров'я при народженні мертвої дитини - не пізніше трьох діб. Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини та керівника закладу охорони здоров'я відповідальності, установленої законом.

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в актовому записі про народження, на бажання батьків, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

Реєстрація народження проводиться при пред'явленні:

а) медичного свідоцтва про народження форми N103/о.

б) паспорта або паспортних документів, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений, то орган державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються. Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, що затверджується Міністерством юстиції України;

в) документа, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства). За відсутності свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

При державній реєстрації народження дитині присвоюється прізвище, власне ім’я та по батькові.

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині прізвище одного з батьків або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір’ю дитини.

Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини вказала її батьком.

На прохання батьків – громадян України до їх паспортів або паспортних документів органи державної реєстрації актів цивільного стану уносять відомості про дитину: прізвище, власне ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження.

Головний спеціаліст відділу

державної реєстрації актів цивільного стану

реєстраційної служби Прилуцького

міськрайонного управління юстиції

Т.А.Онищенко

 

 

 

 

 

Відділ ДРАЦС інформує

 

 

 

 

 

 

Про ставлення відмітки про розірвання шлюбу за рішенням суду в паспортах або паспортних документах

 

Після набрання чинності 27.07.2011 року Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (№ 2398-VІ) та внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 року № 3307/5) (далі Правила) актуальним є питання про ставлення відмітки про розірвання шлюбу в паспортах або паспортних документах на підставі рішень судів про розірвання шлюбу.

Відповідно до вищезазначених нормативно-правових документів відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду проставляється в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та пред’явлення рішення суду.

Громадяни можуть звертатися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану з відповідною заявою незалежно від місця винесення рішення суду та місця проживання. Але зазначу, що для збереження часу краще звертатися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем державної реєстрації шлюбу. Якщо особа змінила прізвище на дошлюбне то на першій сторінці у паспорті або паспортному документі одночасно вказується, що у зв'язку зі зміною прізвища паспорт або паспортний документ підлягає обміну в місячний строк.

Зазначена процедура стосується тільки тих рішень судів, які були винесені після 27.07.2010 року, так як згідно ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» рішення суду є остаточним документом, що підтверджує припинення шлюбу. У тих випадках, коли рішення суду винесено до цієї дати, необхідно звертатися до відділів ДРАЦС з заявою про реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду. У такому разі видається свідоцтво про розірвання шлюбу і проставляється відмітка в паспорті або паспортному документі заявника.

В.о. начальника відділу державної реєстрації

актів цивільного стану реєстраційної служби

Прилуцького міськрайонного управління юстиції

Т.А.Онищенко

 

 

Особливості державної реєстрації шлюбу

 

 

Шлюб – це одна з найяскравіших подій в житті людини! І сьогодні, коли Ви вирішили назавжди з'єднати свої сердця та долі, а попереду ціле життя, хочу побажати, щоб Ваші стосунки були проникнуті теплом та ніжністю, довірою та взаємопорозумінням, а кохання було вірним супутником Вашої сім'ї!

Відповідно до Сімейного кодексу України «шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану».

Виходячи з цього правового поняття, випливає, що обов'язковою ознакою шлюбу є його реєстрація у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Тобто, коли жінка та чоловік проживають однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу, в них не виникає прав і обов'язків подружжя, хоча сімейний союз існує. Не змінює цього положення навіть і той факт, що вони укладають певний шлюбний обряд за звичаями тієї чи іншої народності, або шлюбний релігійний обряд (вінчання).

Для того, щоб зареєструвати шлюб необхідна наявність низки умов, а саме:

- досягнення шлюбного віку (шлюбний вік для жінки та чоловіка встановлюється у - вісімнадцять років ст. 22 Сімейного кодексу України).

Однак Сімейний кодекс ст. 23 передбачає можливість надання права на шлюб особі , яка ще недосягла шлюбного віку. Так, за заявою особи , яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано таке право , якщо буде встановлено , що це відповідає її інтересам.

- добровільність шлюбу – це означає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, примушення їх до укладення шлюбу не допускається.

Закон також забороняє реєстрацію шлюбу у випадках:

- перебування хоча б однієї з сторін в іншому зареєстрованому шлюбі;

- знаходження жінки та чоловіка між собою у родинних зв'язках прямої та в деяких випадках побічної лінії споріднення;

- між усиновлювачем і усиновленим, а також між дітьми, що були усиновлені усиновлювачем;

- між особами, із яких хоча б одна визнана недієздатною .

Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення.

Юридичне оформлення шлюбу відбувається шляхом його державної реєстрації, бо тільки шлюб, зареєстрований у встановленому порядку, породжує правові наслідки.

Державна реєстрація - обов'язковий елемент шлюбу, який встановлений для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. З моменту реєстрації шлюбу виникають права та обов'язки чоловіка і жінки як подружжя.

Сімейний кодекс України надає можливість за вибором жінки та чоловіка подати заяву про реєстрацію шлюбу в будь-який з державних органів реєстрації актів цивільного стану Заява за встановленою формою, за правилом, подається особисто жінкою та чоловіком. Між тим, передбачена і можливість, за наявності поважних причин для цього, подачі нотаріально посвідченої заяви через представників.

При подані заяви про реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред'являють на посвідчення своєї особи паспорт. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред'явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя або рішення суду).

Якщо одна із сторін є громадянином іноземної держави, то окрім паспортів до відділу державної реєстрації актів цивільного стану необхідно подати довідку про сімейний стан, візу яка дозволяє іноземцю перебувати на території де буде реєструватись шлюб. Усі документи складені за межами України, повинні мати апостиль та бути перекладені українською мовою та нотаріально засвідченні.

Закон покладає на орган державної реєстрації актів цивільного стану певні обов'язки при отриманні заяви про шлюб, а саме – визначення дня і часу реєстрації шлюбу та ознайомлення наречених з правами й обов'язками їх як майбутнього подружжя і батьків та попередження про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу. Введення цієї норми спрямоване на забезпечення у майбутньому стабільних подружніх відносин.

Згідно з законом, реєстрація шлюбу відбувається після спливу одного місяця від дня подачі особами заяви про реєстрацію шлюбу. Державна реєстрація шлюбу призначається з урахуванням побажань нареченого і нареченої на певний день тижня з вказівкою на конкретний час реєстрації.

За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу місячного стоку. Сімейний кодекс передбачає можливість реєстрації шлюбу безпосередньо в день подання заявами. Така реєстрація можлива лише за наявності особливих обставин, а саме у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також у випадку безпосередньої загрози для життя нареченої або нареченого внаслідок тяжкої хвороби, що підтверджується відповідними документами. Між тим, наречені можуть погодитися на реєстрацію і в будь-який інший день протягом одного місяця.

Що стосується місця реєстрації шлюбу, то слід зазначити, шлюб реєструється у приміщенні того державного органу реєстрації актів цивільного стану, куди й було подано заяву про реєстрацію шлюбу. За бажанням наречених реєстрація шлюбу відбувається урочисто, про що наречені зазначають у заяві про реєстрацію шлюбу.

Подача заяви покладає певні обов'язки і на самих наречених. Вони повинні повідомити один одного про стан свого здоров'я. Надається можливість для осіб, що одружуються провести медичне обстеження ще до укладення шлюбу з метою попередження ймовірних спадкових захворювань, небезпечних для народжування у шлюбі дітей, а також серйозних захворювань самих чоловіка та жінки. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року. Про видачу направлення або про відмову наречених від його отримання працівниками державного органу реєстрації актів цивільного стану робиться запис в заяві про реєстрацію шлюбу та актовому записі про шлюб, який скріплюється підписами наречених. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим.

При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати прізвище одного з них, як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої (нареченого) вже є подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Незважаючи на наявність у Сімейному кодексі можливості подачі заяви про реєстрацію шлюбу через представника, інститут представництва є недопустимим при безпосередній реєстрації шлюбу, тобто присутність нареченого і нареченої в момент реєстрації шлюбу є обов'язковою. Присутність обох наречених при реєстрації шлюбу дає зайвий раз переконатися у добровільності їх вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу посвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. В паспортах осіб, які зареєстрували шлюб робиться запис про реєстрацію шлюбу із вказанням прізвищ, імен, по-батькові, року народження другого з подружжя та місця й часу реєстрації шлюбу.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції у Чернігівській області

 

 

 

https://legalaid.gov.ua/