23 липня 2015Закони України

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 №1560-XII

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 №93/96-ВР

Закон України "Про індустріальні парки" від 21.06.2012 №5018

Закон України "Про захист іноземних інвестицій на Україні" від 10.09.1991 №1540а-XII

Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" від 06.09.2012 №5205-VI

Закон України "Про державно - приватне партнерство" від 01.07.2010 №2404-VI

Закон України "Про Концесії" від 16.07.1999 № 997-XIVПостанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів» від 14.08. 2013р. № 715

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка» від 13.11.2013р. № 835

Постанова КМУ «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення від 09.10.2013р. № 750

Постанова КМУ «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» від 06.03.2013р. № 139

Постанова КМУ «Про затвердження положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30.01.1997р. № 112

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків» від 16.01.2013р. № 216

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001р. № 1764Інші нормативно-правові документи

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України «Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка» від 19.06.2012р. № 724

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України «Про затвердження форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та Інструкції щодо її заповнення» від 12.12.2013р. № 1475

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України «Про затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку» від 15.04.2013 № 386

Податковий кодекс України

Митний кодекс Україниhttps://legalaid.gov.ua/