06 січня 2017

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 року №70 (зі змінами) реєстрація підприємств, установ та організацій, в тому числі фізичних осіб, які використовують найману працю, здійснюється Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів до 1 лютого 2018 року (за адресою: 14017, м.Чернігів, вул. Вячеслава Радченка, 14).

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2017 рік (форма № 10-ПІ /річна поштова/) подається тільки в паперовому вигляді, не пізніше 1 березня 2018 року.

Неподання (несвоєчасне подання) звітності тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Особи з інвалідністю – це незадіяний економічний потенціал. Створюйте робочі місця і перетворюйте їх на платників податків.

За інформацією можна звернутися:

14017, м.Чернігів, вул.В.Радченка,14

Тел.факс (0462) 67-28-51

E-mail: Fszicg@ukr.net,

Чернігівське обласне відділення Фонду

соціального захисту інвалідів

РАДНИК, ПОМІЧНИК , КОНСУЛЬТАНТ…

Одними з основних завдань Фонду соціального страхування України та його робочих органів є реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування та профілактика нещасних випадків (п. 2.1.1. та п. 2.1.3 Статуту Фонду).

Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків виробничого характеру та інших випадків небезпеки здоров’ю застрахованих, є більш важливим заходом та значно економить кошти, які необхідно в подальшому витрачати на реабілітацію потерпілого.

Вагомий внесок у попередження нещасних випадків вносить служба страхових експертів з охорони праці. Вони та посадові особи, на яких додатково покладено виконання обов’язків страхових експертів з охорони праці, працюють при відділеннях управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області та надають роботодавцям консультативну, методичну й інформаційну допомогу, сприяють у створенні та реалізації ними ефективної системи управління охороною праці. На запрошення страхувальника страховий експерт з охорони праці допоможе у розробленні нормативних актів та профілактичних заходів, надасть пропозиції щодо підвищення рівня безпеки виробництва тощо. Страховий експерт - радник помічник, консультант. За 9 місяців 2017 року страхові експерти з охорони праці Чернігівської області надали 632 консультації, провели та взяли участь у 118 семінарах, 228 нарадах, 38 засіданнях круглого столу, 412 разів - в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах. За цей період опубліковано в засобах масової інформації 94 статті з питань охорони праці, 734 рази взято участь у розробленні інструкцій з охорони праці на підприємствах, 39 разів - у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, розповсюджено 5 103 екземпляри інформаційних листків, пам’яток тощо. Також проводилися зустрічі з трудовими колективами, online - бесіди, відвідувалися відкриті уроки, засідання районних рад з безпеки життєдіяльності населення, велась робота по створенню та оновленню куточків з охорони праці і т.п.

Потрібно відмітити, що страховими експертами з охорони праці та особами, які виконують їх обов’язки постійно здійснюється контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків відповідно до компетенції. Ведеться реєстр страхових випадків у програмному комплексі системи ОС ВТ та ПЗ.

Всі заходи, проведені страховими експертами з охорони праці та особами, які виконують їх обов’язки не потребують вкладання великих фінансових та матеріальних ресурсів. Методична праця щодо підвищення рівня знань, проведення інструктажів, дотримання норм законодавства дають гарантію на безпечну працю, збереження життя та здоров'я людей.

Працівники повинні знати, що в разі біди про них і їхні сім’ї буде кому подбати.

За інформацією відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ І НЕ ТІЛЬКИ…

Належна робота служб охорони праці на підприємстві є швидше винятком, ніж нормою. Ситуації, коли на підприємстві не діє ні кадрове, ні нормативне, ні фінансове забезпечення ще є досить частими. Спеціаліста по охороні праці, при скрутному фінансовому становищі, скорочують у першу чергу. Без глибоких змін у свідомості складно змінити ситуацію на краще. Це тривалий процес.

Колись я навчався в Сумському національному аграрному університеті. Згадую, як одного однокурсника запитав викладач: «Що ти прочитав за минулий рік», на що той приємно відповів: «Інструкцію з охорони праці для слюсаря - ремонтника».

Країна не безнадійна в цьому питанні. З кожним роком все більше уваги приділяється безпеці праці і життю працівника в цілому. На прикладі Талалаївського району видно, що йде зменшення нещасних випадків на виробництві, а це, у свою чергу, економить вартість виробничої травми. І хоча обчислити вартість виробничої травми неможливо, оскільки немає методики її визначення, ясно одне, що подекуди витрати на відшкодування та ліквідацію наслідків травм приблизно у 20 разів перевищують витрати на заходи з охорони праці.

Із року в рік, за допомогою спеціалістів Фонду, іде удосконалення системи управління охороною праці (СУОП) на підприємствах, організаціях, у фізичних осіб - підприємців. За 11 місяців 2017 року удосконалення СУОП уже проведено 18 разів: у фізичних осіб підприємців 8 (44,5% від загальної кількості), юридичних осіб 10 (55,5%).

Найпоширеніші теми СУОП - «Розробка, затвердження та перегляд інструкцій з охорони праці», «Наочна агітація - безумовна складова охорони праці», «Державна політика в області охорони праці», «Проходження медичного огляду на підприємстві», «Розділ «Охорона праці» в колективному договорі підприємства» тощо.

Заходи по вдосконаленню СУОП дозволяють зробити висновок, що три основні складові охорони праці - це атестоване (безпечне) робоче місце, наявність безпечної технічної системи (технології), а також точне виконання працівником своєї інструкції з охорони праці.

На сьогодні систему охорони праці можна доповнити ще таким компонентом, як оцінювання та управління ризиками, тобто роботою з ідентифікацією небезпек. Ідентифікація небезпек полягає у визначенні всіх об’єктів ситуацій або дій, що несуть потенційну загрозу життю або здоров’ю працівників. При цьому розглядається діяльність усіх осіб, які мають доступ до робочого місця. Людський чинник слід враховувати кожного разу. Адже відкинути такі питання як взаємовідносини, стрес, втома, невпевненість під час виконання робіт, погіршене самопочуття неможливо.

Система управління охороною праці ще досить інертна. Вона підпорядковується керівнику і слабо діє в горизонтальній площині. Спостереження (відеоспостереження) робочих місць, своєчасне надання допомоги, оперативний контроль, коли можна відсторонити працівника від роботи за неналежне виконання інструкцій з охорони праці або за находження на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння не тільки зменшить кількість нещасних випадків на виробництві, але й зменшить коефіцієнт тяжкості (Ктяж.), який в порівнянні з країнами Європейського союзу складає 4,5.

Не тільки підприємство, а й працівник повинен бути зацікавлений у безпечних умовах праці, дбаючи, при цьому, про свою безпеку і про безпеку своїх колег.

За інформацією Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

До Міжнародного дня інвалідів

С

тавлення до людей з обмеженими фізичними можливостями є мірилом цивілізованості кожної держави. Щорічно, починаючи з 1992 року, 3 грудня за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день інвалідів. Це ще одне нагадування суспільству про обов'язок перед інвалідами, що потребують захисту та підтримки у наш непростий час. На сьогодні для України проблема захисту інвалідів набуває значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення держави. Причиною цього є природні катаклізми, техногенні катастрофи, забруднення навколишнього середовища, дорожньо-транспортні пригоди, військовий конфлікт на Донбасі, вроджені патології і хронічні захворювання та інше. Серед інвалідів є значна кількість таких, що втратили професійну працездатність внаслідок виробничих травм та професійних захворювань.

Прилуцьке відділення Фонду соціального страхування України в Чернігівській області (далі - відділення), у відповідності до Закону України від 23.09.1999 № 1105- XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», продовжує свою діяльність по соціальному захисту потерпілих на виробництві на території м. Прилуки, Прилуцького, Варвинського, Срібнянського та Талалаївського районів.

Для профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань питання створення безпечних та не шкідливих умов праці були і залишаються одними з найважливіших для всіх роботодавців, а в разі коли трапився нещасний випадок, своєчасно, дієво і у повному обсязі надавати працівникові допомогу. Фахівці відділення завжди надають необхідні консультації з питань проведення страхових виплат, нормативних актів з охорони праці, допомагають у створенні системи управління охороною праці, поширюють позитивний досвід роботи, беруть участь у навчанні та перевірці знань з питань охорони праці найманих працівників, семінарах, нарадах, засіданнях «круглих столів», у розслідуванні всіх нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Сьогодні на обліку у відділенні налічується 809 особових справ потерпілих, з них 412 потерпілим проводяться страхові виплати, з яких майже 50 відсотків інваліди. Обсяг страхових виплат потерпілим складає більше 7 млн. гривень на рік, а середньомісячний розмір на одну особу складає біля 1,5 тис. грн. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві виплачується одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Водночас, відділення проводить індексацію грошових доходів, внаслідок цього зростає середній розмір щомісячних страхових виплат. З серпня 2014 року, до відділення звернулося 81 потерпілих, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції. Сьогодні під опікою відділення знаходиться 37 таких осіб. Наші працівники оперативно вирішують всі питання, щоб такі громадяни якнайшвидше отримали належні їм страхові виплати.

Важливим напрямом діяльності є медико-соціальна реабілітація, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві, яка приносить бажані результати. Медична реабілітація включає заходи з попередження інвалідності в період захворювання, профілактику ускладнень і рецидивів захворювання, допомогу інваліду в досягненні максимальної фізичної, психологічної, соціальної здібності для того, щоб допомогти самостійно вести активне життя.

Також, відділення забезпечує потерпілим лікування у лікувальних закладах та санаторно-курортне лікування, виплати на постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, різні види протезування, надає палиці, милиці, інвалідні візки та автомобілі, відшкодовує витрати на бензин та на транспортне обслуговування. Підставою для цього є висновок МСЕК.

Працівники постійно підтримують зв'язок з інвалідами праці. Тим інвалідам, які відповідно до висновку МСЕК потребують санаторно-курортного лікування, пропонують отримати санаторно-курортні путівки відповідно до їх захворювань та рекомендацій лікарів. Їм надається можливість самостійно вибирати санаторно-курортні заклади з основного їхнього захворювання. Інваліди вже оздоровлювалися у санаторіях «Арктика» м. Бердянськ, «Слов’янський курорт» м. Слов’янськ та «Східницькі Карпати» Львівської області. Розміщуються вони у двомісних номерах з усіма зручностями. На медико-соціальні послуги відділення відшкодовує в середньому біля 600 тис. гривень на рік.

З метою сприяння інтеграції осіб з особливими потребами у сучасне суспільство, для самореалізації людей з обмеженими фізичними можливостями, повернення до повноцінного життя відділення залучає їх до участі у змаганнях Всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві «Сила духу».

В цьому році прилучанка Вікторія Сак здобула 1-е місце з настільного тенісу в обласних змаганнях. Ця спартакіада стала щорічною і проводилась вже вшосте. Із змагань потерпілі привозять цінні подарунки, медалі, кубки, грамоти. Але найбільшою нагородою для них стає віра у власні сили, в те що про них не забувають, що ними опікуються, можливість жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе людьми, як і всім нам.

За інформацією прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Охорона праці на автотранспорті

Вивчаючи стан охорони праці під час виконання пасажирських перевезень, стикаєшся з недосконалістю організаційної роботи, яка проводиться керівниками автотранспортних підприємств. Це і неякісне складання, а подекуди відсутність інструкцій з охорони праці, не проведення або несвоєчасне проведення інструктажів з охорони праці водіїв, фіктивне проходження передрейсового медичного огляду та інше.

Щотижня засоби масової інформації повідомляють про резонансні випадки, на автомобільних дорогах країни продовжують гинути люди. За роки незалежності загинуло близько 160 тисяч чоловік, півтора мільйона травмованих. Такі дані голови парламентського комітету з питань транспорту. У Західній Європі щороку в дорожньо-транспортних пригодах гине четверо людей на кожні 100 тисяч населення, в Україні - втричі більше. В 2017 році по видах подій, що призвели до настання нещасного випадку, дорожньо - транспортна пригода склала 4,76 %.

Резонансне ДТП на вул. Сумська в м. Харків, коли автомобіль Lexus вилетів на тротуар та зім’яв пішоходів, вимагає від нас посилення роботи щодо охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту, збільшення профілактичних заходів. Для попередження нещасних випадків на виробництві, які пов’язані з використанням автотранспортних засобів, роботодавець повинен враховувати вимоги «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 року за № 811/18106, де зазначені вимоги щодо робочого часу, періоду керування, перерви, часу відпочинку, обліку робочого часу.

Водії також повинні знати Закон України «Про дорожній рух», «Правила дорожнього руху». Необхідно проводити перевірку водіями знань інструкцій з охорони праці, про що вони проінструктовані.

Кожний автотранспортний засіб, який використовується повинен бути в технічно справному стані і відповідно укомплектований, перед виїздом на лінію має бути перевірений на технічний стан та допущений до роботи відповідальною посадовою особою. Наряду з організаційними заходами, потрібно приділити увагу і пропаганді безпеки руху.

Більш продуктивно належить підійти до надання допомоги щодо удосконалення СУОП у фізичних осіб - підприємців, які займаються пасажирськими перевезеннями. Провести роботу по передачі позитивного досвіду профілактичної роботи, взяти участь у розробленні профілактичних заходів, розповсюдити нормативні акти, пам'ятки тощо.

Зараз в Україні діють «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (ДНАОП 0.00-1.28-97), які затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 13.01.97 р. № 5 та погоджені листом Міністерства транспорту України від 11.06.96 р. № 6/22-17-2907. Дія цих Правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо незалежно від відомчої належності та форми власності. Безумовне виконання вимог цих Правил значно зменшить вірогідність настання нещасного випадку, пов’язаного з використанням автотранспорту.

Микола Герасименко, головний спеціаліст

Прилуцького відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування України в Чернігівській області

Зберігання сільськогосподарських машин

Сільськогосподарські трактори й агрегати використовуються сезонно, тому час від часу виникає необхідність у їхньому зберіганні.

Виділяють три способи зберігання сільськогосподарської техніки: відкритий – техніка зберігається на майданчиках без даху; закритий - (гараж або склад) і комбінований - під навісом. По тривалості розрізняють міжзмінне зберігання, коли перерва у використанні не перевищує 10 днів, короткочасне — від 10 днів до двох місяців та тривале, коли цей термін становить більше 2 місяців.

Звісно, що найкраща якість зимівлі машин забезпечується у закритих приміщеннях або під навісом. Однак допускається також зберігання і на відкритих обладнаних майданчиках за умови виконання робіт із консервації, герметизації і зняття складових частин машин для окремого складського зберігання.

При підготовці відкритих майданчиків для зберігання необхідно враховувати можливість їх затоплення (дощем, снігом). Тому відведена площа повинна мати ухил 2-3° для стоку води, а по периметру слід викопати канали водовідведень. Покриття такого майданчика має бути суцільним твердим або у вигляді твердих смуг.

Машини на відкритому просторі розміщують на позначених місцях по групах, видах і марках. Відстань між ними повинна забезпечувати проведення профілактичних оглядів, а також установку, огляд і зняття машин зі зберігання.

На міжзмінне і короткочасне зберігання техніку ставлять безпосередньо після закінчення робіт, а на довгострокове — не пізніше 10 днів з моменту закінчення робіт. Виняток становлять машини для приготування, внесення і транспортування добрив і пестицидів, які лаштують на зберігання відразу після закінчення робіт.

На короткочасне зберігання агротехніку також ставлять комплектною, не знімаючи складальні одиниці і деталі. Проте, якщо машини знаходитимуться на відкритих майданчиках довше місяця, необхідно зняти, скрутити в рулон і здати на склад транспортерні стрічки (полотняні і прогумовані). В цьому ж випадку або при зберіганні за низьких температур знімають і здають на склад також акумулятори.

Дуже важливим є виконання вимог, що пред'являються до зберігання деталей, приладів та устаткування, які здаються на склад. Насамперед, самі складські приміщення повинні відповідати діючим нормам протипожежної безпеки, мати громовідводи і протипожежний інвентар. Крім того, передбачають три ізольовані відділення або приміщення для зберігання складових частин машин (ланцюгів, електроустаткування тощо), акумуляторних батарей, складових частин з гуми і текстилю. Залежно від умов зберігання й виду упаковки складові частини, прилади й устаткування розміщують на підставках, стелажах, ящиках. Акумулятори ставлять на зберігання після проведення контрольно-регулювального циклу. Їх повністю заливають електролітом і зберігають зарядженими.

За інформацією Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Страхувальники - звітуйте своєчасно!

Прилуцьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області нагадує про обов'язковість надання звітності за 9 місяців 2017 року за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Термін подачі з 1 по 20 жовтня поточного року!

Звіт не подається у разі:

- відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

- наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі. У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до 20.10.2017 року повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній паперовий звіт.

За інформацією Прилуцького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Охорона праці в колективному договорі підприємства

Стаття 6 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон) передбачає права працівників на охорону праці під час роботи, а стаття 20 вказує на регулюванні охорони праці в колективному договорі підприємства.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори, коли дається об’єктивна оцінка виконанню попередніх зобов’язань з охорони праці, а також забезпечується збір і вивчення пропозицій працівників, спеціалістів і профспілкового активу на наступний період, здійснюється аналіз результатів атестації робочих місць, стану безпеки та умов праці і причин виробничого травматизму.

Потім визначається обсяг фінансування, витрат на охорону праці у розмірі не нижче нормативів, що передбачаються ст. 19 Закону, 0,5 відсотка фонду оплати праці за попередній рік, для бюджетних - 0,2 відсотка.

У текстовій частині необхідно передбачити гарантії пільг і компенсацій, що передбачені для працівників чинним законодавством і повинні вважатися мінімальними, обов’язковими для надання при будь-яких умовах. Водночас, якщо підприємство має певні економічні можливості, ці нормативні пільги та компенсації можуть перевищуватися та надаватися працівникам у більш значних розмірах на підставі додаткових зобов’язань за колективним договором (ст.13 Закону).

Колективний договір обов’язково повинен містити заходи із захисту прав осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також утриманців та членів сімей загиблих. При цьому, виконуючи вимоги частини другої ст. 9 Закону, за можливості, передбачити додаткові виплати та пільги для потерпілих і членів їх сімей за рахунок власних коштів роботодавця, окрім обов’язкових, які здійснює Фонд соціального страхування України.

Рекомендується передбачити «Правилами внутрішнього трудового розпорядку» порядок відсторонення від роботи працівника, який знаходиться у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Рекомендується також до обов’язків адміністрації включити пункт про забезпечення фінансування навчання представників профспілок з охорони праці згідно із ст. 41, ст. 42 Закону та п. 16, п. 17 «Порядку навчання представників профспілок з питань охорони праці».

Однією із найважливіших частин колективного договору повинні бути «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям, і пожежам».

Вони формуються в основному згідно «Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат», затвердженому постановою КМУ від 27.06.03 року № 994 (із змінами згідно Постанови КМУ від 30.03.2011р. № 321).

Комплексні заходи викладаються окремим додатком до колективного договору. Окрім комплексних заходів з питань охорони праці до колективного договору повинні також бути додані основні додатки у вигляді Переліку професій і посад.

За інформацією Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

До уваги вагітних!

Прилуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області повідомляє про можливість отримання за рахунок коштів Фонду путівок на відновлювальне лікування порушень перебігу вагітності до санаторію «Карпати» у ІV кварталі 2017 року. Основним критерієм для відбору хворих на реабілітаційне лікування є наявність медичних показань. Термін такого лікування становить 24 дні. Путівки для працюючих осіб є безкоштовними, крім того, за період відновлювального лікування в оздоровниці надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі.

Для отримання більш детальної інформації звертатись до лікуючих лікарів або до Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області за адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 46/1, тел. 3-22-85.

За інформацією Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Нові правила розробки інструкцій з охорони праці

З 21 червня 2017 року, після внесення змін, у новій редакції діє Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Це Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації.

Кожній інструкції присвоюються назва і скорочене позначення (код, порядковий номер). В інструкціях зазначаються загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки. Інструкції мають складатися з таких розділів: "Загальні положення", "Вимоги безпеки перед початком роботи", "Вимоги безпеки під час роботи", "Вимоги безпеки після закінчення роботи", "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях". За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи, а також передбачати розділ "Додатки", у якому наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці, на підставі яких розроблено інструкцію.

Текст інструкції має бути стислим, зрозумілим, конкретним (без можливості різного тлумачення).

Інструкції розробляються, узгоджуються і затверджуються згідно з Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 та з урахуванням вимог вищезазначеного Положення.

Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці. Адже, як показує аналіз нещасних випадків на виробництві, які зареєстровані робочими органами управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, то найбільше нещасних випадків стається з організаційних причин, близько 57 відсотків від загальної кількості (!), з них невиконання вимог інструкцій з охорони праці склало 25 відсотків.

Не виконуються вимоги безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, що прописані в інструкціях. З цих причин сталися 7,1% від всіх нещасних випадків.

Потрібно вказати на те, що не завжди інструкції з охорони праці досконалі. Деякі з них мають зауваження щодо змісту в тому чи іншому розділі, деякі з них несвоєчасно переглядаються. В 2017 році підприємствам, організаціям та приватним підприємцям Талалаївського району, для покращення роботи в цьому напрямку, 13 разів надавалася допомога у розробленні даних нормативних актів з охорони праці та 14 разів проводилися консультації. Досвід останніх років показує, що для запобігання травматизму необхідно мати більш досконалий підхід до розроблення нормативних актів, інструкцій з охорони праці та інших організаційних заходів.

За інформацією Прилуцького відділення Фонду соціального страхування України в Чернігівській області у Талалаївському районі

Про створення Прилуцького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Повідомляємо, що 31 липня 2017 року припинили роботу Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Прилуки та Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105.

З 01 серпня 2017 року почало працювати Прилуцьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, яке є їхнім правонаступником.

Прилуцьке відділення буде забезпечувати реалізацію усіх завдань та функцій, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, кошти Фонду будуть використовуватися на виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків. Працюючі особи отримають матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Відділення розміщується у двох приміщеннях за адресами:

вул. Вокзальна, 46/1 (юридична адреса):

начальник відділення – Криворот Олександр Миколайович (тел. 7-13-36);

- заступник начальника відділення – Ярошенко Ганна Василівна (тел. 5-20-48);

- заступник начальника відділення – начальник відділу соціальних послуг – Чміль Лариса Михайлівна (тел.3-22-85);

- головний бухгалтер – Дончак Вікторія Олександрівна (тел. 3-21-94);

- працівники, які здійснюють роботу по страхуванню з тимчасової втрати працездатності (тел.3-15-53). вул. Київська, 216/4:

- працівники, які здійснюють роботу по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (тел. 5-06-74);

- працівники, які ведуть облік страхувальників (тел. 5-03-89);

- страховий експерт з охорони праці (тел. 5-03-89).

Представники в Варвинському районі – тел. 2-11-09 (Галушка Тетяна Олександрівна та Галушка Андрій Миколайович), смт. Варва, вул. Миру, 4.

Представники в Талалаївському районі – тел. 2-15-56 (Павленко Віра Григорівна та Герасименко Микола Олександрович), смт. Талалаївка, вул. Центральна, 5.

Представник в Срібнянському районі – тел. 2-13-75 (Кириндась Наталія Павлівна), смт. Срібне, вул. Миру, 25.

За інформацією Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Щодо визначення страхового стажу для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

Страховий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 р. № 1105 (далі – Закон України № 1105).

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Відповідно до статті 24 Закону України № 1105 допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують залежно від страхового стажу в таких розмірах:

– 50 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

– 60 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

– 70 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

– 100 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

– 100 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи; одному з батьків , що їх замінює та доглядає за хвору дитину до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”; донорам, які мають право на пільгу передбачену статтею 10 Закону України “Про донорство крові та її компонентів”.

Частиною 4 статті 19 Закону України № 1105 передбачено, що застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону України № 1105 у таких розмірах: – допомогу по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку;

– допомогу по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством.

Якщо застрахована особа за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку працювала менше шести місяців, для підтвердження страхового стажу їй необхідно надати страхувальнику інформацію з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про страховий стаж за минулий період за формою ОК-5 або ОК-7, які надаються Пенсійним Фондом України.

У формі ОК-5 відображаються дані про суму заробітку для нарахування пенсії та кількість днів страхового стажу за місяцями та сплата страхових внесків на загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування;

У формі ОК-7 наводять дані про суму заробітку, з якої сплачено ЄСВ та кількість днів страхового стажу за місяцями та про сплату єдиного внеску.

Самостійно роботодавець може отримати відомості щодо застрахованої особи лише за період перебування такої особи у трудових відносинах з ним. Відомості за інші періоди йому може повідомити сам працівник. Тому останній має самостійно звернутися до органів ПФУ щодо індивідуальних відомостей за період, який потрібен роботодавцю. Слід зазначити, що індивідуальні відомості надаються при пред’явленні паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення за місцем проживання.

За інформацією Ппилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Щодо визначення страхового стажу для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

Страховий стаж для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 р. № 1105 (далі – Закон України № 1105).

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Відповідно до статті 24 Закону України № 1105 допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують залежно від страхового стажу в таких розмірах:

– 50 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

– 60 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

– 70 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

– 100 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

– 100 % середньої зарплати (доходу)– застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків , що їх замінює та доглядає за хвору дитину до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”; донорам, які мають право на пільгу передбачену статтею 10 Закону України “Про донорство крові та її компонентів”.

Частиною 4 статті 19 Закону України № 1105 передбачено, що застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону України № 1105 у таких розмірах:

– допомогу по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку;

– допомогу по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством.

Якщо застрахована особа за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку працювала менше шести місяців, для підтвердження страхового стажу їй необхідно надати страхувальнику інформацію з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про страховий стаж за минулий період за формою ОК-5 або ОК-7, які надаються Пенсійним Фондом України.

У формі ОК-5 відображаються дані про суму заробітку для нарахування пенсії та кількість днів страхового стажу за місяцями та сплата страхових внесків на загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування;

У формі ОК-7 наводять дані про суму заробітку, з якої сплачено ЄСВ та кількість днів страхового стажу за місяцями та про сплату єдиного внеску.

Самостійно роботодавець може отримати відомості щодо застрахованої особи лише за період перебування такої особи у трудових відносинах з ним. Відомості за інші періоди йому може повідомити сам працівник. Тому останній має самостійно звернутися до органів ПФУ щодо індивідуальних відомостей за період, який потрібен роботодавцю. Слід зазначити, що індивідуальні відомості надаються при пред’явленні паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення за місцем проживання.

За інформацією Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду

У відповідності до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

- дружини (чоловіка);

- дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

- батька, матері;

- діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Зазначена допомога надається застрахованій особі, члену сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання. Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого, або особі, яка здійснила поховання, на підставі: оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть; копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі оригіналу).

Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи (який перебував на утриманні) призначається застрахованій особі на підставі:

- оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть;

- копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі оригіналу);

- довідки з місця проживання про проживання померлого члена сім’ї разом із застрахованою особою;

- оригіналів довідок виданих територіальними органами Пенсійного фонду України, Державного центру зайнятості, Державної фіскальної служби, які підтверджують відсутність у померлого члена сім’ї самостійних джерел до існування тощо.

З 01 березня 2017 року допомога на поховання становить 4100 грн.

За інформацією Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Оголошення

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція повідомляє про можливість оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку (6-18 років) в період літніх канікул у санаторії-профілакторії "Перемога" (м.Миколаїв).

Санаторій-профілакторій "Перемога" розташований в сосновому борі на березі Дніпро-Бузького лиману. Пропонується відпочинок унікального формату.

В одній зміні буде поєднаний відпочинок в санаторії "Перемога" протягом перших п"яти днів та відпочинок на березі Чорного моря в зоні відпочинку біля с.Рибаківка або м.Очаківа протягом останніх семи днів.

• 5 днів: відпочинок з використанням лікувальної бази санаторію -профілакторію за спеціальною програмою профілактики та лікування, а саме: оздоровлення в соляній кімнаті, штучний мікроклімат якої є унікальним методом лікування і профілактики захворювань (хронічного бронхіту, наслідків перенесеної пневмонії, бронхіальної астми), аромотерапія, аероіонотерапія, кисневі пінки, інгаляції, лікувальна фізкультура (приділяється увага сколіозу, плоскостопості).

• 7днів діти мають можливість отримати всі види кліматотерапії: прийом сонячних ванн, лікування морським кліматом і морськими купаннями.

Культурно-розважальна програма розроблена та організована, з урахуванням досвіду організації дитячого відпочинку в санаторії-профілакторії "Перемога" під час літніх шкільних канікул, досвідченими вожатими та психологом, спрямована на покращення концентрації дитячої уваги і підвищення здатності до навчання, розвиток комунікації дітей в колективі, поліпшення творчих та інтелектуальних навичок дітей.

Харчування п"ятиразове, смачне і збалансоване, розроблене з урахуванням всіх вікових особливостей дітей. У меню завжди сезонні овочі і фрукти, м"ясні і рибні страви, смачна випічка.

Проживання в двохмісних кімнатах з усіма зручностями. Є послуга безкоштовної зони Wi-Fi, працює бібліотека, тренажерний, концертний зал. Для безпечного оздоровлення ті відпочинку територія санаторія огорожена, охороняється цілодобово.

Термін оздоровчої зміни 12 днів, вартість одного дня 350,00, вартість зміни 4200,00грн.

Графік заїздів дітей в період шкільних канікул до санаторію-профілакторію "Перемога"

1 зміна 12.06.2017 - 23.06.2017 3 зміна 08.07.2017 - 19.07.2017 5 зміна 03.08.2017 - 14.08.2017

2 зміна 25.06.2017 - 06.07.2017 4 зміна 21.07.2017 - 01.08.2017 6 зміна 16.08.2017 - 27.08.2017

Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефонами для довідок: (0512)58-09-89, 58-09-98, 067-705-71-12, 050-937-06-94, (093)215-88-08, (063) 129-04-24.

У разі наявності бажаючих повідомити за телефоном 7-13-36, 3-15-53.

https://www.facebook.com/SPPeremoga/ https://vk.com/spperemoga

Триває прийом звітів за формою Ф4-ФСС з ТВП за I квартал 2017 року.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує про обов'язковість надання звітності за І квартал 2017 року за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Термін подачі з 1 по 20 квітня поточного року!

Звіт не подається у разі:

- відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

- наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі.

У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до 20.04.2017 року повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній паперовий звіт.

За інформацією Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

До уваги хворих, що працюють та фізичних осіб – підприємців!

Є можливість отримання путівок на відновлювальне лікування в умовах санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Таке лікування є продовженням стаціонарного лікування по захворюваннях та травмах, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві.

Основним критерієм для відбору хворих на реабілітаційне лікування є наявність медичних показань за одним із профілів:

1. Після гострого інфаркту міокарда, пролікованої нестабільної стенокардії, операцій на серці та магістральних судинах;

2. Після операцій ортопедичних, травматологічних, при дефектах та пороках розвитку хребта, пластиці суглобів, ендопротезуванні і реендопротезуванні, реплантації кінцівок;

3. Порушення обміну речовин та захворюваннями ендокринної системи;

4. Після перенесених ефективних операціях на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;

5. Після оперативних втручань на органах травлення;

6. Після опіків;

7. Порушення перебігу вагітності;

8. Після гострих цереброваскулярних порушень;

9. Після хірургічного втручання на органах сечостатевої системи та після оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії;

10.Медико-психологічна реабілітація учасників АТО.

Також оплачується реабілітація дітей працюючих осіб за профілями, зазначеними в пунктах 1 - 6.

Термін реабілітаційного лікування становить 24 дні. Передача виданої путівки іншій сторонній особі, поділ її на декількох осіб, зменшення терміну лікування – забороняється. Путівки для працюючих осіб є безкоштовними, крім того, за період відновлювального лікування в оздоровниці надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до закладу і у зворотному напрямку).

Для отримання більш детальної інформації звертатись до лікуючих лікарів та завідувачів профільних відділень, а також до Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за телефонами 7-13-36, 3-15-53

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Особливості розрахунку допомоги по вагітності та пологах

Згідно статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду. У той же час, вона не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Згідно роз’яснення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, викладеного у листі від 22.02.2017 №2.4-17-328, сума допомоги по вагітності та пологах повинна визначатися наступним чином:

1. Розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат.

2. Порівнюється фактична середньоденна заробітна плата із середньоденною заробітною платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (мінімальна заробітна плата / на 30,44 – середньомісячну кількість календарних днів);

3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок допомоги по вагітності та пологах здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати.

За інформацією Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Інформація щодо перерахування коштів по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах і на поховання

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що станом на 17 лютого 2017 року проведено фінансування допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах і на поховання по заявах-розрахунках наданих до 14.02.2017року (включно).

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду звертається з проханням до страхувальників:

надати платіжні доручення до банківських установ для зарахування коштів на карткові рахунки застрахованих осіб з метою своєчасної виплати матеріального забезпечення підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам-підприємцям;

бюджетним установам повідомляти дирекцію про дату їх зарахування органами Державної казначейської служби.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Підсумки роботи Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2016 рік

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція є одним із робочих органів Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), що здійснює, зокрема, матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам м. Прилуки, м. Ічня, Прилуцького та Ічнянського районів.

Станом на 1 січня поточного року в дирекції на обліку перебуває 6289 страхувальників.

За 2016 рік підприємствами, установами і організаціями до дирекції надано 3417 заяв – розрахунків на фінансування матеріального забезпечення працюючих на загальну суму 19,06 млн. грн. у тому числі: по тимчасовій непрацездатності на 13,42 млн. грн., по догляду за хворою дитиною на 1,03 млн. грн., по вагітності та пологах на 4,54 млн. грн. та на поховання 0,07 млн. грн. (розмір цієї допомоги складає 2200 грн.). Всі вони профінансовані.

Одним із пріоритетних напрямів роботи було забезпечення застрахованих осіб путівками на реабілітаційне (відновлювальне) лікування на базі санаторно-курортних закладів. Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та здійснюється за медичними показаннями після стаціонарного лікування, тобто є наступним етапом лікування хворого для найшвидшого повернення його до працездатності та скорочення термінів перебування на «лікарняному», який оплачується за рахунок коштів Фонду. Саме тому відбір хворих здійснюють лікувально-профілактичні заклади.

Даним питанням дирекція займалася у співпраці з 4 лікувально-профілактичними закладами, а саме: Прилуцькою центральною міською лікарнею, Прилуцькою та Ічнянською центральними районними лікарнями та Прилуцькою дитячою міською лікарнею. В 2016 році 48 застрахованих осіб отримали відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторіїв ПрАТ «Трускавецькурорт», ПрАТ «Миргородкурорт», ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» та інших.

Здійснювався контроль за дотриманням порядку використання страхувальниками страхових коштів. Так, з метою перевірки правильності використання страхових коштів на підприємствах, установах та організаціях, а також фізичними особами, що використовують найману працю, спеціалістами дирекції проведено перевірки 149 страхувальників, з них у 52 виявлено порушення та застосовано фінансові санкції на суму 42,1 тис. грн.

Встановлено, що найбільш розповсюдженими є наступні порушення: невірне визначення страхового стажу працівників і відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді; помилкове віднесення на рахунок коштів Фонду перших п’яти календарних днів, які роботодавець повинен оплатити за власний рахунок та інше.

Велику роль у недопущенні помилок при використанні коштів Фонду є знання нормативної бази, з якою кожен роботодавець може ознайомитись на офіційному сайті Фонду. Водночас, проводяться відповідні навчання по роз’ясненню норм законодавства по соціальному страхуванню, на яких спеціалістами дирекції висвітлюються проблемні питання та шляхи їх вирішення. Також, в засобах масової інформації м. Прилуки, Прилуцького та Ічнянського районів опубліковано 97 матеріалів з актуальних питань роботи дирекції та роз'яснень діючого законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо у Вас виникають запитання, то за детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 46/1, або за телефонами 3-15-53, 3-21-94.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду

Підсумки роботи Прилуцької міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2016 рік

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція є одним із робочих органів Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), що здійснює, зокрема, матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам м. Прилуки, м. Ічня, Прилуцького та Ічнянського районів.

Станом на 1 січня поточного року в дирекції на обліку перебуває 6289 страхувальників.

За 2016 рік підприємствами, установами і організаціями до дирекції надано 3417 заяв – розрахунків на фінансування матеріального забезпечення працюючих на загальну суму 19,06 млн. грн. у тому числі: по тимчасовій непрацездатності на 13,42 млн. грн., по догляду за хворою дитиною на 1,03 млн. грн., по вагітності та пологах на 4,54 млн. грн. та на поховання 0,07 млн. грн. (розмір цієї допомоги складає 2200 грн.). Всі вони профінансовані.

Одним із пріоритетних напрямів роботи було забезпечення застрахованих осіб путівками на реабілітаційне (відновлювальне) лікування на базі санаторно-курортних закладів. Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та здійснюється за медичними показаннями після стаціонарного лікування, тобто є наступним етапом лікування хворого для найшвидшого повернення його до працездатності та скорочення термінів перебування на «лікарняному», який оплачується за рахунок коштів Фонду. Саме тому відбір хворих здійснюють лікувально-профілактичні заклади.

Даним питанням дирекція займалася у співпраці з 4 лікувально-профілактичними закладами, а саме: Прилуцькою центральною міською лікарнею, Прилуцькою та Ічнянською центральними районними лікарнями та Прилуцькою дитячою міською лікарнею. В 2016 році 48 застрахованих осіб отримали відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторіїв ПрАТ «Трускавецькурорт», ПрАТ «Миргородкурорт», ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» та інших.

Здійснювався контроль за дотриманням порядку використання страхувальниками страхових коштів. Так, з метою перевірки правильності використання страхових коштів на підприємствах, установах та організаціях, а також фізичними особами, що використовують найману працю, спеціалістами дирекції проведено перевірки 149 страхувальників, з них у 52 виявлено порушення та застосовано фінансові санкції на суму 42,1 тис. грн.

Встановлено, що найбільш розповсюдженими є наступні порушення: невірне визначення страхового стажу працівників і відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді; помилкове віднесення на рахунок коштів Фонду перших п’яти календарних днів, які роботодавець повинен оплатити за власний рахунок та інше.

Велику роль у недопущенні помилок при використанні коштів Фонду є знання нормативної бази, з якою кожен роботодавець може ознайомитись на офіційному сайті Фонду. Водночас, проводяться відповідні навчання по роз’ясненню норм законодавства по соціальному страхуванню, на яких спеціалістами дирекції висвітлюються проблемні питання та шляхи їх вирішення. Також, в засобах масової інформації м. Прилуки, Прилуцького та Ічнянського районів опубліковано 97 матеріалів з актуальних питань роботи дирекції та роз'яснень діючого законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо у Вас виникають запитання, то за детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 46/1, або за телефонами 3-15-53, 3-21-94.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення ФондуДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 року №70 (зі змінами) реєстрація підприємств, установ та організацій, в тому числі фізичних осіб, які використовують найману працю, здійснюється Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів до 1 лютого 2017 року (за адресою: 14017, м.Чернігів, вул. Вячеслава Радченка, 14).

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2016 рік (форма № 10-ПІ /річна поштова/) подається тільки в паперовому вигляді, не пізніше 1 березня 2017 року.

Неподання (несвоєчасне подання) звітності тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Бланки заяв про реєстрацію та Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду соціального захисту інвалідів (http://www.ispf.gov.ua/).

Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

До уваги страхувальників!

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує про обов'язковість надання звітності за 2016 рік за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Термін подачі з 1 по 20 січня поточного року!

Звіт не подається у разі:

- відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

- наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі.

У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до 20.01.2017 року повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній паперовий звіт.

Прилуцька міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності