23 січня 2020

Доступ домогосподарств до
послуг Інтернету

За даними проведеного вибіркового обстеження, у 2019 році майже
620 тис. жителів Чернігівської області були користувачами послуг Інтернету.

 У міській місцевості доступ до послуг Інтернету мали майже три чверті (71%) домогосподарств, у сільській місцевості – 31% (в Україні – 76% та 44% відповідно). Серед решти регіонів найчастіше користувалися Інтернетом
у містах домогосподарства Закарпатської (93%), Дніпропетровської (86%) областей та м.Києва (84%), у сільській місцевості – Закарпатської (64%) та Чернівецької (61%) областей.

Серед країн Європи (за даними 2018 року) найбільша частка домогосподарств, що мала доступ до послуг Інтернету вдома, була в Нідерландах та Норвегії (по 96%), Данії та Люксембурзі (по 93%).

Понад три чверті (78%) населення області, яке повідомило, що користувалося Інтернетом, отримувало послуги не менше ніж раз на день, кожен шостий – не менше ніж раз на тиждень (але не кожен день).

Вдома Інтернетом користувалися 84% населення, через мобільний телефон – 70%, на роботі – 17%, а кожний дев’ятий – за місцем навчання.

Не мали можливості отримати послуги Інтернету 92 тис. осіб у віці
5 років і старше, або кожний десятий житель області. Основні причини – не потребували послуг Інтернету (82%) та відсутність впевненості, знань чи навичок (15%).

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

14.07.2020

Про індекси споживчих цін  на товари та послуги

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в червні 2020р.            в області становив 100,3%, в Україні – 100,2%.

На споживчому ринку області в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. На 1,2–6,8% подорожчали продукти переробки зернових, макаронні вироби, безалкогольні напої, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, олія соняшникова, м'ясо птиці, фрукти. Водночас на 1,2–6,4% подешевшали масло, молоко, яйця, свинина, цукор, рис, овочі, сало.

Алкогольні напої зросли в ціні на 1,1%, тютюнові вироби – на 0,9%.

Ціни на природний газ зменшилися на 4,1%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 2,7%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%.

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

09.07.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні–травні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2020р. становила 987,1 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2020 року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 4213 осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 677 осіб.

Упродовж січня–квітня 2020 року народилися 1914 малюків. Кількість померлих склала 6079 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–квітні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–квітнем 2019р. зросла на 13% й становила 8611 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 68,4% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 109,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–квітня 2020р. збільшилася на 3,7 млн.грн (на 29,7%) та     на 1 травня 2020р. становила 16,1 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               13,4 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–квітня 2020р. на
2,1 млн.грн (на 18,6%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,6 млн.грн
(72,2% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 травня 2020р. становила 1196 осіб
(0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
11163 грн, що на 28,4% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2020р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2020р.              в області становив 101,6%, в Україні – 101,8%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 31,4%) подорожчали фрукти, на 21,9% – продукти переробки зернових. На 11,5–16,8% зросли ціни на макаронні вироби, овочі, рис, на 1,8–6,9% – на безалкогольні напої, масло, кисломолочну продукцію, цукор, рибу та продукти з риби. Водночас м'ясо птиці знизилося в ціні на 13%, яйця – на 11,2%, молоко – на 2,1%, свинина – на 1,5%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 9,9%.

Природний газ подешевшав на 35,3%, паливо та мастила – на 28%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні–травні 2020р. порівняно із січнем–травнем 2019р. індекс промислової продукції становив 91,5%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99%, у переробній промисловості – 86,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98,6%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 70,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 82,3%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 124,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 83%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 93,2%,                                у машинобудуванні – 61%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 94,2%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2020р., за розрахунками, становив 94,8% до січня–травня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 100,8%, господарствах населення – 89,1%.

За розрахунками, на 1 червня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 174,7 тис. голів (на 8,5% менше 1 червня 2019р.), у т.ч. корів – 88 тис. (на 13,6% менше); свиней – 196,6 тис.          (на 2,8% більше), овець і кіз – 40,5 тис. (на 4,9% менше), птиці всіх    видів – 3998,3 тис. голів (на 3,9% більше).

У господарствах населення утримувалося 43,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 35,1% – свиней, 96% – овець і кіз та 94,9% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–травні 2020р. реалізовані на забій 21,3 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 1,8% менше, ніж у січні–травні 2019р., вироблені 192,5 тис.т молока (на 8,4% менше) та 128,4 млн.шт яєць (на 4,9% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,8%, молока – 46,3%, яєць – 86,9%.

На 1 червня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 481,2 тис.т зерна (на 16,7% менше проти 1 червня 2019р.), у т.ч. 393,9 тис.т кукурудзи,
36,6 тис.т пшениці, 27 тис.т ячменю, 5,9 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 21,3 тис.т (на 22,9% більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–травні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 671,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2020р. порівняно із січнем–травнем 2019р. становив 136,4%.

         Обсяги будівництва будівель зросли на 10,1% (нежитлових – на 15,9%, житлових – на 1,8%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли у 2,7 раза.

Нове будівництво склало 11,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 64%.

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–квітні 2020р. експорт товарів становив 282,4 млн.дол. США, імпорт – 108,2 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2019р. експорт збільшився на 12,2% (на 30,7 млн.дол.), імпорт зменшився на 20,7% (на 28,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 174,2 млн.дол. (у  січні–квітні 2019р. також позитивне – 115,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2019р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів. Натомість зменшилася частка взуття, зернових культур, деревини і виробів із деревини, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 117,8 млн.дол., або 41,7% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2019р. – 118,8 млн.дол., або 47,2%), та зменшився порівняно із січнем–квітнем 2019р. на 1 млн.дол., або на 0,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Португалії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Китаю, Білорусі, Туреччини та Ізраїлю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 1,9 раза, Азербайджану та Нідерландів – в 1,5 раза до кожної, Португалії – на 49%, Єгипту – на 48,4%, Німеччини – на 11,1%; зменшився до Ізраїлю на 27,9%, Туреччини – на 17,3%, Іспанії – на 15,1%, Білорусі – на 14,1%, Румунії – на 11%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них, готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, мінеральних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 49,9 млн.дол., або 46,1% загального обсягу (у січні–квітні 2019р. – відповідно                60,4 млн.дол. та 44,3%), та зменшився проти січня–квітня 2019р. на 10,5 млн.дол., або на 17,5%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–квітнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини у 2 рази, США – на 32,7%, Італії – на 18%, Нідерландів – на 16,6%, Австрії – на 12,8%, Бразилії – на 3,4%; зменшився з  Литви та Російської Федерації  на 46,6% з кожної, Білорусі – на 44,1%, Польщі – на 32,8%, Німеччини – на 5,8%, Китаю – на 1,9%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2020р. становив 8122,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,9% більше від обсягу січня–травня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2020р. становив 5315,9 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–травня 2019р. на 6,2%.

ТРАНСПОРТ

У січні–травні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                388,7 млн.ткм, або 93,9% від обсягу січня–травня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 589,9 тис.т вантажів, що становить 74,7% від обсягу січня–травня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 377,6 млн.ткм, та перевезено 515,4 тис.т вантажів, що становить, відповідно, 92,7% та 70,3% рівня січня–травня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 74,5 тис.т, що на 30% більше, ніж у січні–травні 2019р.

У січні–травні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 144,6 млн.пас.км, або 50,4% від обсягу січня–травня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 17,1 млн пасажирів, або 53,7% від обсягу січня–травня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8,4 млн пасажирів, що на 46% менше, ніж у січні–травні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 8,7 млн пасажирів, що становить 53,3% рівня січня–травня 2019р.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

06.07.2020

Споживання продуктів харчування

у 2019 році

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у 2019 році середньостатистична сім’я Чернігівської області щомісячно витрачала на харчування 4913 грн (з урахуванням вартості продуктів, отриманих з особистого підсобного господарства), що складає майже половину (49%) від усіх сукупних витрат (як і в Україні в цілому). Добова вартість харчування одного жителя області в середньому становила 85 грн.

Найбільше грошей домогосподарства Чернігівщини спрямовували на купівлю м’яса та м’ясопродуктів – 1020 грн (21% сукупних витрат на харчування), овочів (включаючи картоплю) – 729 грн (15%), хліба і хлібопродуктів – 708 грн (14%), молока, сира та яєць – 582 грн (12%), олії та жирів – 422 грн (9%).

Однією особою в області в середньому за місяць спожито 23 яйця, 20,7 кг молока, молокопродуктів та масла, 10,1 кг овочів і баштанних, 9,8 кг хліба і хлібних продуктів, 7,7 кг картоплі, 5,9 кг м’яса, м’ясопродуктів та сала, 4,5 кг фруктів, ягід, горіхів та винограду, 3,7 кг цукру та меду, 2 кг риби і рибопродуктів, а також 1,9 кг олії й інших рослинних жирів. Порівняно
з 2018 роком дещо зменшилося споживання картоплі, молока, молокопродуктів і масла. Збільшилося споживання риби і рибопродуктів, фруктів, ягід, горіхів та винограду, овочів і баштанних, цукру та меду, олії й інших рослинних жирів, яєць, м’яса, м’ясопродуктів та сала. Споживання хліба і хлібних продуктів залишилося на рівні попереднього року.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

03.07.2020

Джерела доходів населення області

у 2019 році

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, середньомісячні сукупні ресурси (доходи) середньостатистичного домогосподарства Чернігівської області 2019 році зросли порівняно з
2018 роком на 15% та становили 11180 грн (в Україні – 12118 грн).

Основними джерелами надходжень до сімейного бюджету залишаються доходи від зайнятості та пенсії, які в минулому році становили, відповідно, 51% та 18% сукупних ресурсів домогосподарств. Важливу роль продовжує відігравати споживання продукції з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, а також допомоги, пільги, субсидії, компенсаційні виплати готівкою та безготівкові (по 6% сукупних надходжень).  Значну частину займає допомога від родичів та інших осіб грошима й продовольчими товарами (7%). Дохід від продажу сільськогосподарської продукції становить 4%.

Рівень середньомісячних еквівалентних доходів одного жителя області в минулому році становив 5853 грн (в Україні – 5743 грн). Серед регіонів України найвищі середньодушові сукупні доходи, як і раніше, мали жителі м.Києва (8515 грн), а найнижчі – Херсонської (4610 грн) та Запорізької
(4880 грн) областей.

 Головне управління статистики у Чернігівській області

02.07.2020 

Витрати населення області

у 2019 році

 

 За підсумками проведеного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, сукупні витрати одного домогосподарства в області
у 2019 році становили в середньому 9996 грн на місяць, що на 9% більше, ніж
у 2018 році. У розрахунку на одного члена домогосподарства цей показник склав 5233 грн в області та 4583 грн – в Україні.

  Найбільша питома вага в загальній структурі витрат населення Чернігівської області, як і в Україні в цілому, припадає на харчування (включаючи харчування поза домом) – 49%. При цьому найбільше витрачають на харчування домогосподарства Рівненської та Волинської областей  (55% та 56% відповідно).

На придбання непродовольчих товарів та оплату послуг щомісячно спрямовано 35% сукупних витрат домогосподарств, у тому числі на купівлю одягу, взуття та транспортні послуги – по 5%, на охорону здоров’я – 4%, на зв’язок – 3%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 2%, на освіту, відпочинок і культуру – по 1%.

Оплата житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням пільг та субсидій) чернігівчан складає 11% сімейного бюджету (в Україні – 13%). Серед решти регіонів України частка таких витрат коливається від 17% у Харківській області до 8% – у Чернівецькій.

  

Головне управління статистики у Чернігівській області

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в травні 2020 року

 

Середня кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Чернігівської області в травні 2020 року становила 171 тис. На оплату їхньої праці було спрямовано 1465,4 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8570 грн
(в Україні – 10542 грн). Це на 5,8% більше, ніж у травні 2019 року.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно
з травнем 2019 року зросла на 3,7%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16197 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14438 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11854 грн),
на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11681 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (11529 грн) та на підприємствах сільського господарства (10409 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, де нарахування не перевищили 53,9% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (15191 грн), найнижчий – у Чернівецькій (7921 грн), Волинській
(8091 грн) та Тернопільській (8266 грн) областях.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

До Всесвітнього дня

рибальства

У 2019 році в Україні виловлено 93 тис. т водних біоресурсів, у тому числі риби – 58 тис. т, інших водних  біоресурсів – 35 тис. т.

На Чернігівщині підприємствами добуто 599 т риби, з неї вирощеної в умовах аквакультури (штучне розведення та утримання) – 525 т, у внутрішніх водних об’єктах шляхом рибальства – 74 т.

         У складі виловленої риби переважали короп, сазан (353 т) та товстолобик (103 т). Карася виловлено 45 т, ляща – 24 т, амура та плоскирки – по 19 т кожного виду,  тарані – 12 т, щуки – 11 т, інших видів риб – 13 т.

Серед знарядь лову перевагу для вилову риби надавали неводам кошільним і кільцевим та закидним. Ними виловлено, відповідно, 43% та 40% загального обсягу риби, сітками виловлено 12% риби, пастками – 5%.

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

Склад населення

Чернігівської області за віком

 

На 1 січня 2020 року на Чернігівщині, за розрахунками, постійно проживали 982,8 тис. осіб (2,4% населення України). За 2019 рік кількість жителів області скоротилася на 14,4 тис. осіб, або на 1,4%.

Чисельність наймолодшої вікової групи населення (0–14 років) становить 133 тис. осіб, або 13,5%.

Вікова група (15–64 роки), яка є основним постачальником трудових ресурсів, складає дві третини всього населення, або 654 тис. осіб, з них 35% – молодь у віці до 35 років.

В області сформувалася структура населення, для якої характерна висока питома вага осіб старшого віку. Так населення у віці 65 років і старше налічувалось майже 196 тис. осіб, або 20% (в Україні питома вага цієї вікової групи – 17%).

Сільські жителі значно старші за міських. Про це свідчить показник середнього віку населення. На 1 січня 2020 року середній вік жителів області становив 44 роки (у міській місцевості – 43, у сільській – 47).

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в травні 2020р.  в області становив 99,6%, в Україні – 100,3%.

На споживчому ринку області в травні на 0,8–6,9% знизилися ціни на сметану, сири, цукор, м'ясо та м’ясопродукти, овочі, олію соняшникову, сало. Водночас на 0,9–8,3% подорожчали риба та продукти з риби, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рис, фрукти. Найбільше (на 20,5%) стали дорожчими яйця.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 0,8%.

Природний газ подешевшав на 16%, паливо та мастила ­– на 10,3%.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

05.06.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні–квітні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 988,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 3235 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 548 осіб.

Упродовж січня–березня 2020р. народилися 1443 малюки. Кількість померлих склала 4630 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–березні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–березнем 2019р. зросла на 15,7% й становила 8583 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області          в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 70,4% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 112,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–березня 2020р. збільшилася на 3,2 млн.грн (на 26,1%) та на 1 квітня 2020р. становила 15,6 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за березень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 12,9 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–березня 2020р. на
1,6 млн.грн (на 14,5%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,2 млн.грн
(71% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 квітня 2020р. становила 1008 осіб
(0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
12796 грн, що в 1,5 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2020р. в області становив 102%, в Україні – 101,5%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 22%) подорожчали овочі, на 21,3% – фрукти, на 19,1% – продукти переробки зернових. На 1,5–10,6% зросли ціни на безалкогольні напої, масло, кисломолочну продукцію, яловичину, свинину, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, цукор, рис. Водночас яйця знизилися в ціні на 26,3%,  м'ясо птиці – на 10,3%, молоко – на 1,8%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 9,1%.

Природний газ подешевшав на 23%, паливо та мастила – на 19,7%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 92,8%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,3%, у переробній промисловості – 89%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98,1%.    У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 93,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 128,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 86%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 95,6%,                                у машинобудуванні – 60%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 93,7%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні 2020р., за розрахунками, становив 96,3% до січня–квітня 2019р.,                   у т.ч. в підприємствах – 102,4%, господарствах населення – 89,9%.

За розрахунками, на 1 травня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 173,6 тис. голів (на 9,6% менше 1 травня 2019р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 13,8% менше); свиней – 189,6 тис.  (на 3,2% більше), овець і кіз – 39,6 тис. (на 4,3% менше), птиці всіх   видів – 3199,6 тис. голів (на 2% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 33,9% – свиней, 96% – овець і кіз та 92,6% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–квітні 2020р. реалізовані на забій 18,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,3% більше, ніж у січні–квітні 2019р., вироблені 144,5 тис.т молока (на 7,7% менше) та 93,2 млн.шт яєць (на 5,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 46%, молока – 43,8%, яєць – 84,8%.

На 1 травня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 718,3 тис.т зерна  (на 19,2% менше проти 1 травня 2019р.), у т.ч. 609,5 тис.т кукурудзи,
47,9 тис.т пшениці, 33,4 тис.т ячменю, 6,5 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 40,5 тис.т (на 4,7% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–квітні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 499,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. становив 138,3%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 14,5% (нежитлових – на 24%, житлових – на 3,3%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли   у 2,7 раза.

Нове будівництво склало 12,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 20,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 66,8%.

У січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 17 тис.м2 загальної площі житлових будівель, з яких 4,8 тис.м2 (або 28% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–березні 2020р. становила 36,9% рівня січня–березня 2019р., при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, –      на 37,5%.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 11,7 тис.м2 загальної площі  житла (68,8% загального обсягу), у сільській – 5,3 тис.м2 (31,2%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості становили  31,3% рівня січня–березня 2019р., у сільській – 61,1%.

Крім того, у січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 0,7 тис.м2, з яких 0,6 тис.м2 – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків становила 33,5% рівня січня–березня 2019р.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–березні 2020р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 1272,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 70,3% від обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 1101,7 млн.грн (86,6%).

Кредити банків та інші позики становили 39,2 млн.грн (3,1%), кошти населення на будівництво житла – 50,7 млн.грн (4%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 11 млн.грн (0,9%), місцевих бюджетів –   68 млн.грн (5,3%).

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 64,9% загального обсягу, на промисловість припадало 10,9%, на будівництво – 10,2%,   на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 3,4%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  3,7%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,7%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 70,5% порівняно із січнем–березнем 2019р.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–березні 2020р. експорт товарів становив 223 млн.дол. США, імпорт – 83,8 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 14,8% (на 28,8 млн.дол.), імпорт зменшився на 15,3%  (на 15,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 139,2 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також позитивне – 95,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилася частка паперу та картону, готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка зернових культур, взуття, деревини і виробів із деревини, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив    90,4 млн.дол., або 40,5% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 97,6 млн.дол., або 50,2%), та зменшився порівняно із січнем–березнем 2019р. на 7,2 млн.дол., або на 7,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Португалії та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Білорусі, Китаю та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю в 1,7 раза, Єгипту – в 1,6 раза, Азербайджану – на 37%, Португалії – на 18,7%, Нідерландів – на 15,1%, Німеччини – на 10,5%, Білорусі –  на 5,2%, Румунії – на 3,5%; зменшився до Туреччини на 23%, Іспанії – на 17,7%, Литви – на 2,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, мінеральних продуктів. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, крім залізничного, готових харчових продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 37,2 млн.дол., або 44,4% загального обсягу (у січні–березні 2019р. – відповідно     44,7 млн.дол. та 45,1%), та зменшився проти січня–березня 2019р.   на 7,5 млн.дол., або на 16,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. імпорт товарів збільшився   з Туреччини у 2,2 раза, США – на 45,8%, Нідерландів – на 24,7%, Італії – на 12,7%, Китаю – на 7,3%, Бразилії – на 0,8%; зменшився з Литви на 54,6%, Польщі – на 38,8%, Білорусі – на 36,1%, Російської Федерації –      на 34,6%, Німеччини – на 4,8%.

У січні–березні 2020р. експорт послуг становив 6,3 млн.дол. США, імпорт – 9,2 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2019р. експорт зменшився на 4,9% (на 0,3 млн.дол.), імпорт збільшився на 9,9%    (на 0,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2,9 млн.дол. (у січні–березні 2019р. – 1,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилася частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, ділових та транспортних послуг. Натомість зменшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив   3,4 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 5 млн.дол., або 75,6%), та зменшився порівняно із січнем–березнем 2019р. на 1,6 млн.дол., або на 32,8%.

Основними партнерами в експорті послуг були США, Азербайджан, Нідерланди, Литва, Канада, Латвія, Румунія, Німеччина, Італія, Чехія.

Проти січня–березня 2019р. зріс експорт послуг до Азербайджану, Латвії, США, Литви та Канади; зменшився до Румунії, Італії, Німеччини, Чехії та Нідерландів.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка транспортних та ділових послуг. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності, та послуг, пов’язаних із подорожами.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 8,8 млн.дол., або 95,2% (у січні–березні 2019р. – відповідно 8 млн.дол. та 95,1%), та збільшився проти січня–березня 2019р. на 0,8 млн.дол., або на 10%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Російська Федерація, Німеччина, Литва та Чехія.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. імпорт послуг зріс з усіх цих країн.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2020р. становив 6058,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,4% більше від обсягу січня–квітня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2020р. становив 4069,3 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–квітня 2019р. на 2,3%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–квітні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив  305,7 млн.ткм, або 95,7% від обсягу січня–квітня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 468,3 тис.т вантажів, що становить 72,7% від обсягу січня–квітня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 301,3 млн.ткм, який скоротився на 4,8% порівняно із січнем–квітнем 2019р. та перевезено 430,5 тис.т вантажів, що становить 69,4% рівня січня–квітня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 37,8 тис.т, що  в 1,6 раза більше, ніж у січні–квітні 2019р.

У січні–квітні 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 138,6 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 16,3 млн пасажирів, що становить, відповідно, 60,9% та 63,4% від обсягу січня–квітня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8,1 млн пасажирів, що на 34,5% менше, ніж у січні–квітні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 8,2 млн пасажирів, що становить 61,5% рівня січня–квітня 2019р.

 

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

03.06.2020

Заробітна плата

та її виплата в м.Чернігові

на 1 квітня 2020 року

 

У I кварталі 2020 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті   в середньому майже 73 тис. штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно з I кварталом 2019 року зросла на 18,1% й становила 8733 грн. Це в 1,8 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 1,7% – середньообласного показника (8583 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові   на 1 квітня 2020 року становила 8,2 млн.грн, з них дві третини (66,9%) припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

29.05.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

у квітні 2020 року

 

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області
у квітні 2020 року було зайнято майже 173 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 1503 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8697 грн (в Україні – 10430 грн), що на 5,8% більше, ніж у квітні 2019 року.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з квітнем 2019 року зросла на 2,7%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16545 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14083 грн), сільського господарства (13337 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12493 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11816 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11030 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, в операціях із нерухомим майном, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 62,4% середнього рівня в економіці області.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

До Міжнародного  дня

захисту дітей

Щороку 1 червня світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту дітей.

На початок 2020 року на Чернігівщині проживало майже 158 тис. дітей та підлітків віком до 18 років (16% усього населення області). Більшість із них (66,9%) – міські жителі.

У 2019 році народилося 6,1 тис. немовлят, із чисельною перевагою хлопчиків над дівчатками (3,2 тис. проти 2,9 тис.), тобто на кожні 100 народжених дівчаток припадало 110 хлопчиків.

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у минулому році кожна третя родина на Чернігівщині (145,8 тис.) мала у своєму складі дітей віком до 18 років. Переважна більшість із них (91,5%) виховувала одну дитину, 7,4%  – двох дітей, 1,1% – трьох дітей і більше.

Третина дітей області – дошкільнята у віці 0–5 років. Виховний процес наймолодшого покоління забезпечують 432 заклади дошкільної освіти, які відвідують 28,6 тис. дітей. У 486 денних закладах загальної середньої освіти навчаються 96,6 тис. учнів.

Особливої уваги з боку держави та суспільства потребують діти, які залишилися без піклування батьків. На кінець 2019 року, за адміністративними даними, їх налічувалося понад 2 тисячі. У 27 дитячих будинках сімейного типу перебувало 215 дітей, у 198 прийомних сім’ях – 429. Ще 102 дитини знаходилися в дитячому будинку-інтернаті, а 109 – у будинку дитини.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області


29.05.2020

Прес-випуск

До Всесвітнього дня

охорони довкілля

У 2019р. від стаціонарних джерел забруднення підприємств області в повітряний басейн надійшло 27,5 тис.т забруднюючих речовин, що на 8% менше, ніж у 2018р. Викиди речовин, що належать до парникових газів та впливають на зміну клімату, становили: метану – 9 тис.т, оксиду азоту – майже 24 т, крім того, діоксиду вуглецю – 1,5 млн.т.

На 1 квадратний кілометр території області в середньому потрапило  860 кг шкідливих речовин, на одну особу – 27 кг. Найбільшого антропогенного навантаження зазнали міста обласного значення, де викиди на 1 квадратний кілометр території значно перевищили середній рівень по області: у Чернігові – у 171 раз, Ніжині – у 29 разів, Прилуках – у 16 разів, Новгороді-Сіверському – у 14 разів.

Серед регіонів України Чернігівська область за обсягами викидів посідає 13 місце.

У 2019р. на території області, за попередніми даними, утворилося 696 тис.т відходів (на 3% менше, ніж у 2018р.), з них 70% – на підприємствах, решта – у домогосподарствах. За категоріями матеріалів майже третину становили відходи рослинного походження. Відходів І–ІІІ класу утворилося 769 т.

Протягом року утилізовано, оброблено (перероблено) 94 тис.т відходів, спалено для отримання енергії 15 тис.т.

На початок 2020р. в спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичено  12 млн.т відходів (на 3% більше, ніж рік тому), з них 80% – у м.Чернігові.

У 2019р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами, зареєстрованими в Чернігівській області, було витрачено 402 млн.грн, у тому числі 50 млн.грн становили капітальні інвестиції, 352 млн.грн – поточні витрати. Зокрема, 45% коштів витрачено на очищення зворотних вод, 21% – на поводження з відходами, 17% – на збереження біорізноманіття і середовища існування, 10% – на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

28.05.2020

Шкідливі звички

Куріння є однією з найбільш поширених і масових у світовому масштабі звичок, яка наносить шкоду як здоров’ю окремої людини, так і суспільству в цілому.

За даними вибіркового опитування домогосподарств, у 2019 році шкідливу звичку курити мало 15% населення Чернігівської області у віці 12 років і старшому (128,7 тис. осіб), в Україні – 17% (5,6 млн. осіб).

Серед регіонів України лідерами тютюнокуріння стали Дніпропетровська (25%), Херсонська (22%) області та м. Київ (24%). Найбільшими прихильниками здорового способу життя виявилися жителі Закарпатської та Київської областей, серед них курців було найменше (по 9% у кожній області).

Підсумки опитування свідчать, що 51% курців нашого краю мають цю пагубну звичку вже понад 20 років, по 14% мають стаж куріння від 6 до 10 років або від 11 до 15 років, 12% – від 16 до 20 років, а 9% початківців – до 5 років. Майже дві третини (62%) тих, які курять, викурюють за добу від 16 до 20 сигарет, кожен п’ятий – від 6 до 10 сигарет, 11% – від 11 до 15 сигарет, а 2% викурюють більше однієї пачки за добу.

Самооцінка населенням стану свого здоров’я свідчить, що серед 452 тис. осіб, які повідомили, що мають проблеми зі здоров’ям, 21% хворіють на серцеві захворювання та 5% – на захворювання  органів дихання. Однією з причин таких хвороб є вживання тютюну.

Довідково: 31 травня – Всесвітній день без тютюну, який у 1987 році встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. У цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції.

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

26.05.2020

Прес-випуск

Дошкільна освіта в м.Чернігові

 

За даними проведеного державного статистичного спостереження, виховний процес та навчання найменших жителів в обласному центрі на кінець 2019 року забезпечували 57 закладів дошкільної освіти: 2 дитячі садки, 52 ясла-садочки та 3 інші заклади. Кожен другий із них – комбінованого виду, 42% –  загального розвитку, три спеціальні заклади та один санаторний. Завантаженість закладів становила 116 дітей у розрахунку на 100 місць.

Щоранку садочки зустрічали понад 11 тис. вихованців. Серед них 
913 дітей з особливими освітніми потребами, 98 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Понад 30 закладів мали спеціальні групи, які відвідували 896 дітей,
у тому числі з порушенням слуху, мови, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату та затримкою психічного розвитку. У 20 садочках працювали інклюзивні групи для 548 вихованців, у двох – діяли санаторні групи для
162 дітей. Ще в одному закладі 13 малюків перебували цілодобово.

Роботу закладів дошкільної освіти забезпечували 1,4 тис. педагогічних працівників та 1,6 тис. працівників технічного персоналу. Переважна більшість педагогічних працівників (93%) мала освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра, кожен третій був у віці до 35 років.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

Прес-випуск

Дошкільна освіта в м.Чернігові

 

За даними проведеного державного статистичного спостереження, виховний процес та навчання найменших жителів в обласному центрі на кінець 2019 року забезпечували 57 закладів дошкільної освіти: 2 дитячі садки, 52 ясла-садочки та 3 інші заклади. Кожен другий із них – комбінованого виду, 42% –  загального розвитку, три спеціальні заклади та один санаторний. Завантаженість закладів становила 116 дітей у розрахунку на 100 місць.

Щоранку садочки зустрічали понад 11 тис. вихованців. Серед них 
913 дітей з особливими освітніми потребами, 98 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Понад 30 закладів мали спеціальні групи, які відвідували 896 дітей,
у тому числі з порушенням слуху, мови, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату та затримкою психічного розвитку. У 20 садочках працювали інклюзивні групи для 548 вихованців, у двох – діяли санаторні групи для
162 дітей. Ще в одному закладі 13 малюків перебували цілодобово.

Роботу закладів дошкільної освіти забезпечували 1,4 тис. педагогічних працівників та 1,6 тис. працівників технічного персоналу. Переважна більшість педагогічних працівників (93%) мала освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра, кожен третій був у віці до 35 років.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

Умови праці працівників

Чернігівської області

 

На кінець 2019 року на роботах зі шкідливими умовами праці були зайняті понад 11 тис. осіб, або 18% усіх працюючих, охоплених обстеженням умов праці на підприємствах області. Найбільша питома вага таких працівників спостерігалася у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення            (71% облікової кількості штатних працівників цього виду діяльності),                   у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (65%), у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (по 25% у кожному виді діяльності), а серед міст обласного значення та районів – у м.Прилуках (37%), Корюківському (29%) та Борзнянському (27%) районах.

Найпоширенішими серед небезпечних факторів виробничого середовища були:  виробничий шум, ультразвук, інфразвук та напруженість праці             (9% облікової кількості штатних працівників), мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання) (8%), хімічні фактори (6%). Слід зазначити, що на окремих робочих місцях працівники знаходилися під впливом декількох шкідливих факторів одночасно. Постійно    в три- та чотиризмінному режимі працювали 1,5 тис. осіб.

Відповідно до чинного законодавства або колективної угоди (договору), працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці надавалися пільги та різного роду компенсації, а також призначалися пенсії за віком на пільгових умовах. На будь-який вид пільг, компенсацій мав право кожен п`ятий працюючий, охоплений обстеженням умов праці. Найбільш поширеними були доплати за умови праці, які одержували 8 тис. осіб, та додаткові відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, – майже 7 тис. осіб.

 

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

 

14.05.2020

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції у квітні 2020р.  в області становив 101%, в Україні – 100,8%.

На споживчому ринку області у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше подорожчали крупи гречані (на 30,6%) та фрукти (на 16,2%). На 1,2–9,5% зросли ціни на соняшникову олію, масло, кисломолочну продукцію, свинину, безалкогольні напої, макаронні вироби, цукор, овочі, рис, яйця. Водночас на 6,7% подешевшало м'ясо птиці.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 2,5%.

Фармацевтична продукція стала дорожчою на 3,1%.

Паливо та мастила подешевшали на 12%, природний газ – на 11,4%.

Головне управління статистики у Чернігівській області

07.05.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січніберезні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2020р. становила 989,2 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 2085 осіб.

Порівняно із січнем–лютим 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 725 осіб.

Упродовж  січня–лютого 2020р. народилися 1030 малюків. Кількість померлих склала 3065 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–лютому 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–лютим 2019р. зросла на 17,6% й становила 8509 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області у 2,0–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг й не перевищував 69,6% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 114%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–лютого 2020р. збільшилася на 2009,3 тис.грн (на 16,2%) та на 1 березня 2020р. становила 14,4 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили  11,7 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–лютого 2020р. на 415,1 тис.грн (на 3,7%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8,7 млн.грн (74,8% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 березня 2020р. становила 744 особи (0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 15692 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2020р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2020р. в області становив 101%, в Україні – 100,7%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 14,2%) подорожчали овочі, на 1,1–5,4% – сири, кисломолочна проодукція, масло, продукти переробки зернових, макаронні вироби, фрукти, свинина, яловичина, риба та продукти з риби. Водночас яйця знизилися в ціні на 32,7%, м'ясо птиці – на 3,8%, безалкогольні напої – на 2,5%, молоко – на 2,1%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 6,4%.

Природний газ подешевшав на 13,1%, паливо та мастила – на 8,7%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 4,3%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–березні 2020р. порівняно із січнем–березнем 2019р. індекс промислової продукції становив 95,7%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,1%, у переробній              промисловості – 95,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98%.         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 72,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 116,6%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 146,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 87,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 99,3%, у машинобудуванні – 75,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 92,2%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні 2020р., за розрахунками, становив 98,8% до січня–березня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 102,9%, господарствах населення – 93,9%.

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 171,2 тис. голів (на 11,3% менше 1 квітня 2019р.), у т.ч. корів – 87,7 тис. (на 11,8% менше); свиней – 196,6 тис. (на 3,4% більше), овець і кіз – 36 тис. (на 1,1% більше), птиці всіх видів – 3104,2 тис. голів (на 0,1% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 36,5% – свиней, 95,6% – овець і кіз та 93,4% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–березні 2020р. реалізовані на забій 13,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 4,8% більше, ніж у січні–березні 2019р., вироблені 102,6 тис.т молока (на 3,4% менше) та 58,1 млн.шт яєць (на 8,5% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42%, молока – 40,8%, яєць – 80,6%.

На 1 квітня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1002,9 тис.т зерна (на 7,8% менше проти 1 квітня 2019р.), у т.ч. 849,8 тис.т кукурудзи,
78,5 тис.т пшениці, 39,6 тис.т ячменю, 8,3 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 79,6 тис.т (на 30% більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–березні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 339,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–березні 2020р. порівняно із січнем–березнем 2019р. становив 122,9%.

         Обсяги будівництва будівель скоротилися на 6% (житлових – на 19,5%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 3,4 раза, нежитлових будівель – на 6,1%.

Нове будівництво склало 12,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 70,6%.

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–лютому 2020р. експорт товарів становив 152,9 млн.дол. США, імпорт – 52,4 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2019р. експорт збільшився на 17,6% (на 22,9 млн.дол.), імпорт зменшився на 13,1% (на 7,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 100,5 млн.дол. (у січні–лютому 2019р. також позитивне – 69,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2019р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, взуття, зернових культур, деревини і виробів із деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 65,7 млн.дол., або 43% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2019р. – 66,8 млн.дол., або 51,4%), та зменшився порівняно із січнем–лютим 2019р. на 1,1 млн.дол., або на 1,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів та Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Алжиру, Лівії та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Алжиру в 15 разів, Лівії – у 3,1 раза, Єгипту – в 1,9 раза, Китаю – на 38,3%, Білорусі – на 31,6%, Азербайджану – на 8,6%, Іспанії – на 7,4%, Нідерландів – на 11,3%; зменшився до Румунії – на 10,3%, Туреччини – на 3,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21,7 млн.дол., або 41,4% загального обсягу (у січні–лютому 2019р. – відповідно 27,9 млн.дол. та 46,3%), та зменшився проти січня–лютого 2019р. на 6,2 млн.дол., або на 22,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, Туреччини та США.

Порівняно із січнем–лютим 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини у 2,8 раза, Китаю – на 24,3%, США – на 16,9%, Нідерландів – на 12,4%,  Німеччини – на 0,1%; зменшився з  Польщі на 50,8%, Білорусі – на 28,1%, Російської Федерації – на 17,3%, Бразилії – на 9,3%, Італії – на 4,8%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2020р. становив 4883,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше від обсягу січня–березня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2020р. становив 3169,3 млн.грн     і в порівнянних цінах зріс проти січня–березня 2019р. на 6,8%.

ТРАНСПОРТ

У січні–березні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив   228,6 млн.ткм, або 99,2% від обсягу січня–березня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 369,2 тис.т вантажів, що становить 79,6% від обсягу січня–березня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 224,2 млн.ткм, який скоротився на 2% порівняно із січнем–березнем 2019р. та перевезено 331,4 тис.т вантажів, що становить 73,4% рівня січня–березня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 37,8 тис.т, що в   3 рази більше, ніж у січні–березні 2019р.

У січні–березні 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 136,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 15,9 млн пасажирів, що становить, відповідно, 80,2% та 82,8% від обсягу січня–березня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8 млн пасажирів, що на 13% менше, ніж у січні–березні 2019р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 3 млн пасажирів (87,3% до січня–березня 2019р.).

Міським електротранспортом перевезено 7,9 млн пасажирів, що становить 78,9% рівня січня–березня 2019р.

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

 

07.05.2020

Прес–випуск

До дня матері

 

Кожного року в другу неділю травня в більшості країн світу відзначається одне з головних родинних свят – День матері, як данина жінкам, що  продовжують людській рід.

На Чернігівщині на початок 2020 року проживало 539,5 тис. жінок, що становить  55% всього населення області.

У 2019 році жінками нашого регіону народжено 6129 немовлят, з яких   3188 хлопчиків та 2941 дівчинка. Майже 70 родин поповнилися двійнятами.

Близько половини породіль народили первістків. Більше третини (39%) – відчули радість материнства вдруге, а кожна шоста жінка народила третю й більше за рахунком дитину. Десяту і більше дитину народили 4 матусі.

Вік жінок, що народжували у минулому році, коливався від 14 до 48 років, а середній їх вік становив 28 років.

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

05.05.2020

Прес-випуск

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у березні 2020 року

У березні 2020 року жителями Чернігівської області сплачено за житлово-комунальні послуги 452,4 млн.грн. Це становить 106,3% нарахованих за цей період сум (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).  

Заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець березня 2020 року становила 514,8 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 357,8 млн.грн,  за постачання  та розподіл електричної енергії – 91,3 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 63,3 млн.грн, за централізоване водопостачання  та  водовідведення –
50,9 млн.грн,   за  надання послуг із вивезення  побутових відходів –
16,8 млн.грн.

Погашенню населенням заборгованості сприяє можливість заключення договорів на реструктуризацію боргів. У березні 2020 року в області було укладено 64 договори на загальну суму 9,2 млн.грн.

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

Прес–випуск

Стан виплати заробітної плати

працівникам Чернігівської області

на 1 квітня 2020 року

 

Обсяги невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій Чернігівської області на 1 квітня 2020 року зафіксовано на рівні 15,6 млн.грн.

Основна частина загальної суми боргу (83%, або 12,9 млн.грн) припадає на економічно активні підприємства області, решта – на підприємства, які призупинили свою економічну діяльність (неактивні).

Головними боржниками з невиплати заробітної плати залишаються промислові підприємства (66%). В обласному центрі утворено 53% загальної суми боргу, у м.Ніжині – 34%.

На початок квітня вчасно не отримали заробітну плату 1008 працівників,  кожному з яких заборговано в середньому 12796 грн.

 

                         Головне управління статистики у Чернігівській області

04.05.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в березні 2020 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в березні
2020 року  становила 8730 грн. Це в 1,8 раза вище мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 12% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з березнем 2019 року зросла на 8,9%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (15720 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (12643 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12638 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11879 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11574 грн), на підприємствах із виробництва електричного устатковання (10638 грн) та сільського господарства (10559 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, в операціях із нерухомим майном,
у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 71,9% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (17990 грн), найнижчий – у Чернівецькій (8285 грн) та Тернопільській (8646 грн) областях.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

22.04.2020

Шлюби з іноземцями

 

У 2019 році в Чернігівській області з понад 5 тисяч зареєстрованих шлюбів кожен двадцятий був укладений між українцями та представниками  інших країн.

Віддали перевагу іноземцям 230 українок, які одружилися з громадянами Азербайджану (45), Російської Федерації (19), Грузії (17), Польщі (15), Туреччини (14), Ізраїлю (13), Китаю (12), Республіки Білорусь (10), Вірменії,   Молдови,  Німеччини й США (по 8) та ще інших 11 країн Азії, 5 країн Європи й 3 країн Африки. Найчисельнішими нареченими були жінки у віці 35–39 років.

Серед чоловіків Чернігівщини, які обрали для створення родини іноземок, 21 зупинив свій вибір на громадянках Російської Федерації, 9 – Республіки Білорусь, по 4 – Молдови та Грузії, по 2 – Азербайджану, Ізраїлю, Казахстану та по 1 – Латвії, Німеччини, Польщі, Вірменії, Узбекистану.

Крім того, зареєстровані п’ять шлюбів між іноземцями.

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

17.04.2020

Віковий склад

наречених


У 2019 році в області створено більше 5 тис. нових сімей. Віковий склад наречених свідчить, що для кохання вік не перепона. Середній вік жінок при вступі до шлюбу склав 31 рік, чоловіків – 33 роки. Найвища шлюбна активність традиційно припадає на вік 20–24 роки у жінок та 25–29 років у чоловіків. Серед наречених були також неповнолітні та люди поважного віку. Зареєстрували шлюб 12 осіб віком старше 80 років, причому чоловіки в цьому віці одружувалися частіше, ніж жінки.

Переважна  більшість (93%) жінок наймолодшої вікової групи (19 років
 і менше) одружилися із чоловіками, старшими за себе. Чоловіки цієї вікової групи, хоча й віддають перевагу старшим жінкам (таких 52%), усе ж таки часто (25%) одружуються з однолітками або беруть молодшу за віком дружину (майже 23%). Зі збільшенням віку зростає частка чоловіків, які обирають молодших за себе жінок.

Максимальна різниця у віці між одруженими, де чоловік був набагато старший за дружину, склала 42 роки. А серед подружніх пар, де старшою була жінка, найбільша різниця становила 46 років.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

15.04.2020

Прес-випуск

Шлюби на Чернігівщині у 2019 році

 

У 2019 році на Чернігівщині зареєстрували шлюб 5,2 тис. подружніх пар, що майже на 3% більше, ніж у 2018 році (у розрахунку на 1000 наявного населення – 5 шлюбів). Традиційно більшість шлюбів (76%) зареєстровано в міських поселеннях.

Серед тих хто одружився, вперше вступили до шлюбу 65% жінок та 69% чоловіків. Жінки частіше, ніж чоловіки, зв’язували себе шлюбними узами повторно.

Найбільша шлюбна активність припала на серпень–вересень 2019р. У цей період зареєстровано чверть усіх шлюбів. Найменш активними молодята були у квітні (3% усіх шлюбів).

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

14.04.2020

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в березні 2020р.  в області становив 100,9%, в Україні – 100,8%.

На споживчому ринку області в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 3,6%) подорожчали продукти переробки зернових. На 1–3% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, цукор. Водночас на 11,7% подешевшали яйця, на 0,8%–5,4% – рис, кисломолочна продукція, молоко, безалкогольні напої.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 3,6%.

Ціни на природний газ зменшилися на 11,2%, на паливо та мастила – на 2,8%.

 Вартість місцевого телефонного зв’язку зросла на 17%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 4%.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

10.04.2020

Прес–випуск

Народжуваність

на Чернігівщині у 2019 році

 

У 2019 році в Чернігівській області народилися 6129 малюків  (3188 хлопчиків та 2941 дівчинка). Щоденно на світ з’являлися, у середньому, 17 немовлят. Двійнятами поповнилися майже 70 родин.

Інтенсивність народжень коливалася від 4,1 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення в Талалаївському районі до 6,9 – у Козелецькому та Носівському районах. У міських поселеннях показник народжуваності традиційно вище, ніж у сільській місцевості (6,3 проти 5,8).

Близько половини жінок, які народжували, стали мамами вперше, більше третини (39%) – удруге, а кожна шоста жінка народила третю й більше за рахунком дитину.

Найбільш активною дітородною групою є жінки віком 25–29 років. Саме на них припадає майже третина загальної кількості народжених.

Середній вік породіль при народженні дитини становив 28 років, а мам, які народили первістків – 26 років.

У 2019 році майже чверть (23%) немовлят народилися в матерів-одиначок або в батьків, шлюб яких не зареєстрований. У міських поселеннях кожна п’ята дитина народилася поза шлюбом, у сільській місцевості – кожна третя.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

07.04.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січнілютому 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2020р. становила 990,2 тис. осіб. Упродовж січня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 1093 особи.

Порівняно із січнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 552 особи.

Упродовж січня 2020р. народилися 546 малюків. Кількість померлих склала 1614 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем 2019р. зросла на 18% й становила 8479 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області  у 2,1–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг й не перевищував 69,7% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. становив 113,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня 2020р. збільшилася на 1356,6 тис.грн (на 11%) та         на 1 лютого 2020р. становила 13,7 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за січень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили  11 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня 2020р. на
237,6 тис.грн (на 2,1%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8,1 млн.грн (73,8% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого 2020р. становила 756 осіб (0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14580 грн, що в 1,7 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2020р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2020р. в області становив 100,1%, в Україні – 99,9%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 13,5%) подорожчали овочі, на 1 – 3,3% – яловичина, масло, молоко, фрукти, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас яйця знизилися в ціні на 23,8%, м'ясо птиці – на 6,2%, олія соняшникова – на 3,3%, свинина – на 2,3%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 2,7%.

Паливо та мастила подешевшали на 6,1%, природний газ – на 2,2%.

Вартість поштових послуг зросла на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–лютому 2020р. порівняно із січнем–лютим 2019р. індекс промислової продукції становив 98,4%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,3%, у переробній              промисловості – 101,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 99,8%. Зменшилося виробництво масла вершкового жирністю не більше 85% –  на 5,1%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 7%, вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 7,1%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 14%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 19,6%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 26,6%, яловичини   і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин  необвалених – на 38,1%, солоних оселедців – на 38,6%.

Водночас зросло виробництво молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не        більше 2 л – на 47,7%, свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 17,2%, олій соняшникової та сафлорової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 9,3%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 5,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 78,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 137,1%, у виробництві хімічних речовин і хімічної       продукції – 156,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої      неметалевої мінеральної продукції – 93,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,2%, у машинобудуванні – 80%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 90,8%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому 2020р., за розрахунками, становив 99,2% до січня–лютого 2019р., у т.ч. в підприємствах – 104,3%, господарствах населення – 92,1%.

За розрахунками, на 1 березня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 167,9 тис. голів (на 9,6% менше 1 березня 2019р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 10,7% менше); свиней – 202,4 тис. (на 6,2% більше), овець і кіз – 30,6 тис. (на 2,7% більше), птиці свійської – 3212,5 тис. голів (на 1,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 40,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 52,9%; 37,2% свиней, 94,8% овець та кіз, 93% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–лютому 2020р. реалізовані на забій 9,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 1,1% більше, ніж у січні–лютому 2019р., вироблені 60,4 тис.т молока (на 4,3% менше) та 30,9 млн.шт яєць (на 0,3% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 48,4%, молока – 34,9%, яєць – 73,8%.

На 1 березня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1351,3 тис.т зерна (на 4,5% менше проти 1 березня 2019р.), у т.ч. 1177 тис.т кукурудзи,
92,9 тис.т пшениці, 12,8 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося     109,7 тис.т (на 34,3% більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–лютому 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 217,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2020р. порівняно із січнем–лютим 2019р. становив 129,8%.

Обсяги будівництва будівель зменшилися на 7% (житлових – на 7,3%, нежитлових – на 6,7%). Обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 4 рази.

Нове будівництво склало 14,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 68,9%.

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні 2020р. експорт товарів становив 79261,7 тис.дол. США, імпорт – 25039,9 тис.дол. Порівняно із січнем 2019р. експорт збільшився на 5,5% (на 4122 тис.дол.), імпорт зменшився на 15,7% (на 4659,6 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 54221,8 тис.дол. (у  січні 2019р. також позитивне – 45440,2 тис.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2019р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, зернових культур, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, взуття, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 35590,3 тис.дол., або 44,9% від загального обсягу експорту (у січні 2019р. – 39047,6 тис.дол., або 52%), та зменшився порівняно із січнем 2019р. на 3457,3 тис.дол., або на 8,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів, Румунії та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Алжиру, Китаю, Узбекистану, Туреччини та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Алжиру в 17,8 раза, Узбекистану – у 7,2 раза, Китаю – у 2,4 раза, Єгипту – на 55,8%, Туреччини – на 52,2%, Нідерландів – на 25,6%; зменшився до Азербайджану на 26,8%, Румунії – на 25,2%, Іспанії – на 14,8%, Литви – на 14,1%, Білорусі – на 7,3%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 9845,8 тис.дол., або 39,3% загального обсягу (у січні 2019р. – відповідно 13595,7 тис.дол. та 45,8%), та зменшився проти січня 2019р. на 3749,9 тис.дол., або на 27,6%.

 Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Австрії та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, США, Російської Федерації та Туреччини.

Порівняно із січнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Австрії та Туреччини у 2,5 раза з кожної, США – в 1,7 раза, Китаю – на 2,2%; зменшився з Литви на 64,6%, Польщі – на 59,2%, Російської Федерації – на 27,3%, Німеччини – на 27,2%, Білорусі – на 19,1%, Бразилії – на 10,9%, Італії – на 3,5%.

У 2019р. в економіку Чернігівської області іноземними інвесторами із 7 країн світу вкладено 6892 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 31 грудня 2019р. становив 442906,9 тис.дол. США.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 420668,7 тис.дол. (95% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 22238,2 тис.дол. (5%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає 96,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Нідерланди, Кіпр, Китай, Швейцарія, Латвія, Туреччина.

На підприємствах промисловості області зосереджено 90,7% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 5%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,6%, тимчасового розміщування й організації харчування – 1,2%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,5%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2020р. становив 3199,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу січня–лютого 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2020р. становив 2076,2 млн.грн      і в порівнянних цінах зріс проти січня–лютого 2019р. на 9,4%.

ТРАНСПОРТ

У січні–лютому 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 141,6 млн.ткм, або 99,4% від обсягу січня–лютого 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 227,3 тис.т вантажів, що становить 82,6% від обсягу січня–лютого 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 138,8 млн.ткм, який скоротився на 2,6% порівняно із січнем–лютим 2019р. та перевезено 205,5 тис.т вантажів, що становить 74,7% рівня січня–лютого 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 21,8 тис.т.

У січні–лютому 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 102,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 12 млн пасажирів, що становить, відповідно, 93,1% та 95,6% від обсягу січня–лютого 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 6 млн пасажирів, що на 1% менше, ніж у січні–лютому 2019р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 2,2 млн пасажирів (99,8% до січня–лютого 2019р.).

Міським електротранспортом перевезено 6 млн пасажирів, що становить 92,4% рівня січня–лютого 2019р.

                           Головне управління статистики у Чернігівській області

01.04.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в лютому 2020 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в лютому
2020 року  становила 8540 грн. Це в 1,8 раза вище мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 17,2% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з лютим 2019 року зросла на 14,1%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (15886 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13143 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12834 грн), на підприємствах виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (12134 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11387 грн), на підприємствах із виробництва електричного устатковання (10501 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 69,5% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (16447 грн), найнижчий – у Чернівецькій (8384 грн) та Херсонській (8408 грн) областях.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

23.03.2020

Демографічна ситуація

в м.Чернігові у 2019 році

 

На 1 січня 2020 року чисельність наявного населення міста Чернігів, за оцінкою, становила 286,9 тис. осіб. За рік кількість жителів обласного центру зменшилася на 1,4 тис. осіб.

У 2019 році в місті з’явилися на світ 1900 малюків (981 хлопчик та        919 дівчаток) – третина всіх народжених в області. На кожну тисячу жителів припадало 6,6 новонароджених.

У половини породіль народилися первістки, другу дитину народили 40,2% жінок, а третя й більше дитина з’явилася в кожної десятої жінки. Середній вік матері на час народження дитини склав 30 років. Майже кожен шостий малюк народився поза шлюбом.

За минулий рік у місті померли 3674 особи (1901 чоловік та 1773 жінки). Рівень смертності становив 12,8 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Основними причинами смерті залишаються хвороби системи кровообігу (63% загальної кількості померлих), новоутворення (18%), зовнішні причини захворюваності та смертності (6%). Середній вік померлих чоловіків – 65 років, жінок – 75 років.

У 2019 році в обласному центрі зареєстровано 1853 шлюби. Повторно взяли шлюб 32,3% чоловіків та 33,6% жінок. Середній вік нареченої при вступі до шлюбу склав 31 рік, нареченого – 34 роки.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

17.03.2020

Тваринництво області

За попередніми даними, на початок 2020р. в усіх категоріях господарств Чернігівщини було 163 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів –
93 тис. – це 6 місце в рейтингу регіонів України. Кількість свиней налічувала 193 тис. голів, овець та кіз – 27 тис. голів, птиці – 3548 тис. голів.

Проти попереднього року кількість свиней зросла на 8%, поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. корів; овець та кіз; птиці зменшилося на 6%, 3% та 2% відповідно.

Підприємства області на початок 2020р. утримували 62% свиней, 61% великої рогатої худоби, у т.ч. 46% корів, 7% овець та 6% птиці.

     У 2019р. господарствами області реалізовано худоби та птиці на забій у живій масі 51 тис. т (на 7% більше в порівнянні з 2018р.), молока вироблено 511 тис. т (на 5% менше), яєць одержано 291 млн. штук (на 7% більше).

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

13.03.2020

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в лютому 2020р.  в області становив 99,9%, в Україні – 99,7%.

На споживчому ринку області в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%. Найбільше (на 21,2%) подешевшали яйця. На 0,8–9,6% знизилися ціни на продукти переробки зернових, олію соняшникову, свинину, м'ясо птиці. Водночас на 0,9%–4,4% подорожчали яловичина, масло, молоко, макаронні вироби, овочі та фрукти.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 1,9%.

Ціни на природний газ зменшилися на 12,5%, на паливо та мастила – на 3,8%.

 Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 3,1%.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

10.03.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 991,3 тис. осіб. Упродовж 2019р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 14451 особу.

У 2019р. народилися 6129 малюків. Кількість померлих склала   18584 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У 2019р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2018р. зросла на 17,3% й становила 8206 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виготовлення  виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті             та монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги й не перевищував 72,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати у 2019р. порівняно з 2018р. становив 109,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2019р. зменшилася на 4,8 млн.грн (на 27,9%) та на 1 січня 2020р. становила 12,4 млн.грн, що дорівнює 0,8% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2019р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               11,3 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж  2019р.  на 319 тис.грн (на 2,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 7,8 млн.грн
(69,5% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2020р. становила 619 осіб
(0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
18191 грн, що у 2,1 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2019р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 305,5 тис. домогосподарств, з них у міських   поселеннях – 210,4 тис., у сільській місцевості – 95,1 тис.

Сума призначених субсидій у 2019р. становила 111,2 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 85,7 млн.грн, у сільській місцевості – 25,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
в грудні 2019р. становив 631,9 грн (у листопаді 2019р. – 404,2 грн).

Крім того, у 2019р. 26,3 тис. домогосподарств області було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4,5 тис., у сільській місцевості – 21,8 тис.

Середній розмір призначеної в грудні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2294,8 грн (у листопаді 2019р. –
2527,4 грн).

У 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 80,2 млн.грн.

У 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3119,8 млн.грн, що становить 94,8% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 833,3 млн.грн.

На кінець 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 579,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 307,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 58,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 43,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 85,4 млн.грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2020р. в області, як і в Україні, становив 100,2%.

 Найбільше (на 11,2%) подорожчали овочі, на 0,9–3,1% зросли ціни на м'ясо та м’ясопродукти, молоко, рис, рибу та продукти з риби. Водночас яйця знизилися в ціні на 3,3%, фрукти – на 1,5%, макаронні вироби – на 0,9%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 0,8%.

Ціни на природний газ підвищилися на 11,8%.

Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 2,7%, паливо та мастила – на 2,4%.

Вартість поштових послуг зросла на 12,5%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. індекс промислової продукції становив 99,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 102%, у переробній              промисловості – 101,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції зріс на 8,5%. Зросло виробництво молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – у 2 рази, вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 16%, свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 10,4%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 9,8%.

Водночас зменшилося виробництво хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 10,3%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 10,9%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 18,4%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 27,4%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 33,2%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 47,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 73,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 136%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 148,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 104,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,9%, у машинобудуванні – 78,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 90%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні 2020р., за розрахунками, становив 100,9% до січня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 105,7%, господарствах населення – 92,6%.

За розрахунками, на 1 лютого 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 166,3 тис. голів (на 10,7% менше 1 лютого 2019р.), у т.ч. корів – 92,3 тис. (на 11,3% менше); свиней – 190,9 тис. (на 10,3% більше), овець і кіз – 30,3 тис. (на 1,7% більше), птиці всіх видів
3289,7 тис. голів (на 3,1% менше).

У господарствах населення утримувалося 40,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 54,7%; свиней – 35,6%, овець та кіз – 94,7% та 94,1% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні 2020р. реалізовані на забій
4,7 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 6,0% менше, ніж у січні 2019р., вироблені 30,3 тис.т молока (на 4,1% менше) та 14,8 млн.шт яєць (на 4,5% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 51,1%, молока – 33,7%, яєць – 72,3%.

 

БУДІВНИЦТВО

У січні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 120,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. становив 176,7%.

          Обсяги будівництва будівель зросли на 31,8% (нежитлових – на 62,5%), інженерних споруд – у 4,2 раза. Водночас обсяги будівництва житлових будівель зменшилися на 1,7%.

           Нове будівництво склало 4,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 12,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 82,6%.

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 142,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 37,6 тис.м(або 26,3% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2019р. порівняно з 2018р. збільшилася на 46%, при цьому без урахування площі, прийнятої    в експлуатацію відповідно до Порядку, – на 19,2%.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 114,9 тис.м2 загальної площі  житла (80,4% загального обсягу), у сільській – 28 тис.м2 (19,6%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно з  2018р. зросли в 1,6 раза, у сільській – на 11,9%.

Крім того, у 2019р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 8,4 тис.м2, з яких               4,2 тис.м2 – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно з 2018р. зросла на 44,2%.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–грудні 2019р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 8483,8 млн.грн капітальних інвестицій, що на 2% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 6030,8 млн.грн (71,1%).

Кредити банків та інші позики становили 437,7 млн.грн (5,2%), кошти населення на будівництво житла – 280,5 млн.грн (3,3%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 483,1 млн.грн (5,7%), місцевих бюджетів – 1204,4 млн.грн (14,2%).

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 44,7% загального обсягу, на промисловість припадало 17,2%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 15,6%, на будівництво – 8,4%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  3,7%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 3,2%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво збільшилися на 10,1% порівняно із січнем–груднем 2018р.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2019р. експорт товарів становив 807,4 млн.дол. США, імпорт – 419,3 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 7% (на 52,5 млн.дол.), імпорт зменшився на 13,2% (на 64 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 388,1 млн.дол. (у  2018р. також позитивне – 271,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2018р. збільшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка паперу та картону, взуття, деревини і виробів із деревини, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 338,4 млн.дол., або 41,9% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 304,7 млн.дол., або 40,4%), та збільшився порівняно з 2018р. на 33,7 млн.дол., або на 11,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Румунії, Литви та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Азербайджану, Єгипту, Китаю, Білорусі, Туреччини та Російської Федерації.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Азербайджану у 2,6 раза, Литви – в 1,8 раза, Китаю – в 1,7 раза, Єгипту – на 36,4%, Німеччини – на 13,2%, Туреччини – на 9,6%, Білорусі – на 4,7%, Італії – на 3,5%, Іспанії – на 2,6%; зменшився до Російської Федерації – на 59,1%, Румунії – на 16,1%, Нідерландів – на 6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка засобів наземного транспорту, крім залізничного, готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, мінеральних продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 191 млн.дол., або 45,6% загального обсягу (у 2018р. – відповідно 215,4 млн.дол. та 44,6%), та зменшився проти 2018р. на 24,4 млн.дол., або на 11,3%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Великої Британії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Російської Федерації, Бразилії та США.

Порівняно з 2018р. імпорт товарів збільшився з Китаю – на 13,8% та Бразилії – на 8,6%; зменшився з Російської Федерації – на 50,3%, США – на 30,9%, Литви – на 20%, Польщі – на 19%, Великої Британії – на 11,6%, Італії – на 9,2%,  Білорусі – на 9,1%, Німеччини – на 6,1%.

У 2019р. експорт послуг становив 29,4 млн.дол. США, імпорт – 30,4 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 8,6% (на 2,3 млн.дол.), імпорт – на 31,1% (на 7,2 млн.дол.). Від’ємне сальдо склало 1 млн.дол. (у 2018р. позитивне – 3,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2018р. збільшилася частка транспортних, ділових, у сфері комунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг. Натомість зменшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 21,5 млн.дол., або 73,2% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 20,6 млн.дол., або 76,3%), та збільшився порівняно з 2018р. на 4,2%.

Основними партнерами в експорті послуг були Румунія, Нідерланди, США, Литва, Російська Федерація, Італія, Чехія, Канада, Німеччина, Латвія.

Проти 2018р. зріс експорт послуг до Російської Федерації (у 2,4 раза), Чехії (в 1,6 раза), Латвії (на 24,4%), США (на 13,7%), Литви (на 9,4%), Нідерландів (на 9,2%), Канади (на 1,6%); зменшився до Німеччини (на 29,1%), Італії (на 21,9%), Румунії (на 16,6%).

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка послуг з будівництва та ділових. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 28 млн.дол., або 92,2% від загального обсягу імпорту (у 2018р. – відповідно 21,5 млн.дол. та 92,7%), та збільшився проти 2018р. на 30,4%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Німеччина, Польща та Російська Федерація.

Порівняно з 2018р. імпорт послуг зріс з усіма основними партнерами.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2020р. становив 1613,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2020р. становив 1047 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня 2019р. на 6,7%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                67,2 млн.ткм, або 103,1% від обсягу січня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 105,7 тис.т вантажів, що становить 89,2% від обсягу січня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 65,9 млн.ткм, який зріс на 1,2% порівняно із січнем 2019р. та перевезено 96 тис.т вантажів, що на 19% менше, ніж у січні 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 9,7 тис.т.

У січні 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 52,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 6122,9 тис. пасажирів, що становить, відповідно, 92,8% та 97,3% від обсягу січня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3097,5 тис. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж у січні 2019р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 1146 тис. пасажирів (98,2% до січня 2019р.).

Міським електротранспортом перевезено 3025,4 тис. пасажирів, що становить 93,3% рівня січня 2019р.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

05.03.2020

Прес–випуск

До свята 8 березня

 

Міжнародний жіночий день – свято весни, чарівності, краси і жіночності.

Представниці прекрасної статі в складі населення Чернігівської області мають чисельну перевагу – 543,6 тис., або 55%. А середній вік їх складає  47 років.

Сучасна жінка прагне задовольнити потреби в самореалізації та активна на ринку праці: на підприємствах, в організаціях та установах області у 2019р. працювало 98 тис. жінок, це 55% від загальної кількості штатних працівників.

При всій важливій ролі жінок у суспільстві та економіці, головним їх призначенням є створення сім’ї та продовження роду. У 2019 році зареєстрували шлюб понад 5 тис. жительок Чернігівщини, з яких третина – одружилися повторно. Середній вік нареченої при вступі до шлюбу  становив 31 рік. За цей же період понад 6 тис. жінок стали мамами, серед них 39% – народили другу, а 16% – третю та більше дитину.

Жінки витриваліші за чоловіків і живуть у середньому на 11 років довше.

Головне управління статистики у Чернігівській області

Заробітна плата

та її виплата в м.Чернігові

на 1 січня 2020 року

 

У IV кварталі 2019 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті  в середньому понад 72 тис. штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно із IV кварталом 2018 року зросла на 17,2% й становила 8729 грн. Це у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн) та на 1,5% – середньообласного показника (8600 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові   на 1 січня 2020 року становила 7,4 млн.грн, з них 84,8% припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

Головне управління статистики у Чернігівській області

04.03.2020

Прес–випуск

Заробітна плата в області

в січні 2020 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в січні
2020 року  становила 8479 грн. Це в 1,8 раза вище мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 18% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з січнем 2019 року зросла на 13,8%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17776 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14624 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12073 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11901 грн), виробництва електричного устатковання (11587 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (10723 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 69,7% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (15787 грн), найнижчий – у Тернопільській (8181 грн), Чернівецькій (8185 грн) та Херсонській (8275 грн) областях.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

03.03.2020

Реалізація сільськогосподарської

продукції підприємствами області

у 2019 році

У 2019р. підприємствами Чернігівської області, що займалися виробництвом сільськогосподарської продукції (крім малих),  було реалізовано 4834 тис.т культур зернових та зернобобових, що  на 18% більше, ніж у 2018р. Із загального обсягу реалізації зернових провідне місце належить кукурудзі – 84% та пшениці – 14%. Середня ціна реалізації зернових в області склала 3700 грн за 1 т. Зростання цін у порівнянні з 2018р. зазнали жито (на 37%), зернобобові (на 22%), гречка та овес (на 16% кожний).

Насіння олійних культур було реалізовано 891 тис.т, що на 34% більше, ніж рік тому. Із загального обсягу олійних найбільше реалізовано соняшнику –        544 тис.т. За 1 т сої, соняшнику та ріпаку підприємствам області пропонували в середньому 8618 грн, 7559 грн та 9488 грн відповідно.

Середня ціна реалізації картоплі зросла в порівнянні з 2018р. на 43% і становила 5172 грн за 1 т.

Тварин сільськогосподарських живих реалізовано 28 тис.т, молока –  225 тис.т. Обсяги реалізації худоби на м'ясо проти 2018р. були більшими на 18%, молока – на рівні попереднього року.  Середня ціна реалізації свиней зменшилася на 2% і склала 40096 грн за 1 т, великої рогатої худоби – на 6% (29409 грн  за 1 т), молока – зросла на 8% (8121 грн за 1 т).

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

Будівництво житла в Чернігівській області

у 2019 році

У  2019р. в області прийнято в експлуатацію 143 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 46% більше, ніж у 2018р.

Із загальної площі житла більше половини (52%) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решта – у будинках з двома та більше квартирами.

Більше 80% житла збудовано в міській місцевості.

  В області введено 1644 квартири, середній розмір яких складає 87 м2, при цьому в сільській місцевості – 124 м2, у міській місцевості – 81 м2.

Крім того, у 2019р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 8 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно з 2018р. зросла на 44%.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

Головне управління статистики у Чернігівській області повідомляє, що у 2020 році користувачі районного рівня будуть забезпечені статистичною інформацією, яка передбачена для поширення планом державних статистичних спостережень на 2020 рік.

Основним джерелом поширення статистичної інформації є офіційний вебсайт Головного управління статистики  http://chernigivstat.gov.ua/ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2019 році