Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://pladm.cg.gov.ua/old

20 липня 2018

Україна впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Видані Укази Президента України: «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», які покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 22.07.2011 року № 295 "Про реалізацію Закону України "Про доступ до публічної інформації" в районній державній адміністрації визначено особу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та затверджено:

-форму запиту на інформацію, якою володіє Прилуцька районна державна адміністрація;

-пам’ятку запитувача публічної інфоромації,якою володіє Прилуцька районна державна адміністрація;

-перелік відомостей, що становить службову інформацію;

-порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Прилуцька районна державна адміністрація".

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 21 листопада 2017 року № 441 "Про порядок та розмір відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" затверджено: Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації; розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації.

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 06.12.2017 року № 473 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 липня 2011 року № 295"особою, відповідальною за організацію доступу до інформації, якою володіє райдержадміністрація, визначено керівника апарату Прилуцької районної державної адміністрації.

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 03.02.2017 № 44 "Про затвердження нової редакції Порядку оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації" затверджено нову редакцію Порядку оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації.

Розпорядженням голови Прилуцької РДА від 17.01.2017 № 19 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Прилуцькій районній державній адміністрації; визначено категорії посад працівників райдержадміністрації, які допускаються до роботи з виданнями з грифом «Для службового користування».

Порівняльний аналіз запитів на публічну інформацію та звернень громадян

17500, м. Прилуки,Чернігівської області,

вул. Київська, 220, тел/факс (04637) 3-11-49

E-mail:pladm_post@cg.gov.ua

Технічна підтримка:  obl.kp.iac@gmail.com