08 жовтня 2021

Статтею 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» визначено, що безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно статті 9 цього Закону Прилуцька районна державна адміністрація як орган державної влади є суб’єктом надання безоплатної первинної правової допомоги.

Районна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Звернення про надання одного з видів правових послуг, зазначених вище, в довільній формі можуть бути надіслані на електронну адресу: pladm_@ sg.gov.ua чи поштову адресу: м. Прилуки, вул. Київська, 220, 17500, або подані безпосередньо до районної державної адміністрації за адресою: вул. Київська, 220, м. Прилуки, 17500, кабінет № 210.

Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції Прилуцької районної державної адміністрації здійснюється за  встановленим графіком.

https://legalaid.gov.ua/