back

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–жовтні 2021 року

08 грудня 2021

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2021р. становила 964,7 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11952 особи.

Порівняно із січнем–вереснем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 2040 осіб.

Упродовж січня–вересня 2021р. народилися 4093 малюки. Кількість померлих склала 15006 осіб.

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–вересні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
 (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–вереснем 2020р. зросла на 22,3% й становила 11076 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,7–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин                   і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 68,1% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–вересні 2021р. порівняно     з відповідним періодом 2020р. становив 111,8%. 

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж                           січня–вересня 2021р. збільшилася на 27,8% та на 1 жовтня 2021р. становила 20,8 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,                          на 1 жовтня 2021р. становила 815 осіб (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
 25470 грн, що у 2,2 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за вересень 2021р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2021р.              в області становив 108,9%, в Україні – 108,5%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 42,5%) подорожчала олія соняшникова, на 35,1% – цукор, на 33,7% – сало, на 10,2–17,5% – рис, продукти переробки зернових, макаронні вироби, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, масло, сметана, кисломолочна продукція. На 2,4–9,8% зросли ціни на яйця, хліб, молоко, сири. Водночас овочі знизилися в ціні на 8%, фрукти – на 0,3%.

         Тютюнові вироби стали дорожчими на 13,2%.

Тарифи на каналізацію підвищилися – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, електроенергію – на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 37,5%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 18,8%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–жовтні 2021р. порівняно із січнем–жовтнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,7%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів                         обсяги промислового виробництва склали 90,7%, у переробній              промисловості – 99,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 88,6%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 81,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній                    діяльності – 107,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної          продукції – 83,3%, у виробництві гумових і пластмасових виробів,        іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,7%, у металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і                   устатковання, – 106,4%, у машинобудуванні – 153,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,6%.

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2021р., за розрахунками, становив 99,9% до січня–жовтня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 102,6%, господарствах населення – 91,1%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–жовтень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 100,6%,

у т.ч. в підприємствах – 102,7%, господарствах населення – 91,6%.

Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернових та зернобобових культур намолочено 3362,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 101,6% врожаю на відповідну дату минулого року, зібрано 115,7 тис.т ріпаку (на 40% більше, ніж рік тому).    

Картоплі накопано 1131,6 тис.т (90,8% до відповідної дати минулого року), зібрано 188,2 тис.т овочів відкритого ґрунту (87,4%), плодів та ягід – 18 тис.т (84,9%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–жовтень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95,7%, у т.ч. в підприємствах – 101,5%, господарствах населення – 89,9%.

За розрахунками, на 1 листопада 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 146,1 тис. голів (на 12,8% менше проти 1 листопада 2020р.), у т.ч. корів – 79 тис. (на 8,1% менше); свиней – 193,9 тис. (на 4,2% менше), овець і кіз – 27,3 тис. (на 18,3% менше), птиці всіх видів –      3800,8 тис. голів (на 4% менше).

У господарствах населення утримувалося 37,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 49,9%; 29,9% – свиней, 96% – овець і кіз та 91,6% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–жовтні 2021р. реалізовані на забій 42,3 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,4% більше, ніж у січні–жовтні 2020р., вироблені 371,9 тис.т молока (на 5,9% менше) та 261,4 млн.шт яєць (на 1,1% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42,3%, молока – 45,1%.

На 1 листопада 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1442,1 тис.т зерна (на 8,4% менше проти   1 листопада 2020р.), у т.ч. 1100,3 тис.т кукурудзи, 195,6 тис.т пшениці,
 69,5 тис.т жита, 37,9 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
 256,8 тис.т (на 16,8% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1770,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2021р. порівняно із січнем–жовтнем 2020р. становив 76,9%.

Обсяги будівництва будівель зменшилися на 25,7% (нежитлових – на 34,2%, житлових – на 10,3%), інженерних споруд – на 19,9%.

Нове будівництво склало 15,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 46,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 37,6%.

У січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 82 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 107% до відповідного періоду попереднього року.

У будинках із двома і більше квартирами прийнято в експлуатацію 72,4% загальної площі житлових будівель, або 59,4 тис.м2,                             в одноквартирних будинках ‒ відповідно 27,6%, або 22,6 тис.м2 загальної площі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 74,7 тис.м2 загальної площі  житла (91,1% загального обсягу), у сільській – 7,3 тис.м2 (8,9%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно    із січнем–вереснем 2020р. збільшилися на 17,9%, у сільській зменшилися на 45,2%.

Крім того, у січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 2,4 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно із січнем–вереснем 2020р. зменшилася на 17,6%. 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–вересні 2021р. капітальні інвестиції підприємств та організацій області становили 4193,5 млн.грн, що на 5,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за аналогічний період 2020р. 

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій (70,1%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 25,6%, частка коштів населення на будівництво житла – 1,4%. 

За видами активів найбільша частка капітальних інвестицій                 (99% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 40,5%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 53,5%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  переважало сільське, лісове та рибне господарство – 47,6% загального обсягу, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування припадало 20,8%, на промисловість – 15%, на будівництво – 6,9%, на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,9%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склала 2,3%, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,5%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 

За 9 місяців 2021р. експорт товарів становив 793,4 млн.дол. США, імпорт – 328,7 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт збільшився на 44,9% (на 245,9 млн.дол.), імпорт – на 22,9% (на 61,8 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 464,7 млн.дол. (за 9 місяців 2020р. також позитивне – 280,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 9 місяцями 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 290,1 млн.дол., або 36,6% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2020р. – 196,7 млн.дол., або 35,9%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2020р. на 93,4 млн.дол., або на 47,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Бельгії, Румунії, Італії, Іспанії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Індії, Єгипту, Російської Федерації, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Індії у 5,6 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 4,4 раза, Італії – у 2,9 раза, Бельгії – у 2,5 рази, Китаю –         у 2,4 раза, Нідерландів – в 1,7 раза, Німеччини – на 44,8%, Туреччини – на 30,7%, Румунії – на 21,9%, Азербайджану – на 13,3%, Російської    Федерації – на 5,3%; зменшився до Єгипту на 27,3%, Іспанії – на 21,8%. 

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з 9 місяцями 2020р. збільшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 160,4 млн.дол., або 48,8% загального обсягу (за 9 місяців 2020р. – відповідно 114,7 млн.дол. та 43%), та збільшився проти 9 місяців 2020р. на 45,7 млн.дол., або на 39,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Туреччини, Бразилії, США, Російської Федерації, Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно з 9 місяцями 2020р. імпорт товарів збільшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2,3 раза, Німеччини – в 1,6 раза, Китаю – в 1,5 раза, Італії – на 46,7%, Литви – на 40%, Польщі – на 37,7%, Туреччини – на 36%, Індії – на 34,2%, Нідерландів – на 24%,  США – на 1,8%; зменшився з Бразилії на 29,7%, Російської Федерації  – на 17,6%, Білорусі – на 5,3%.

За 9 місяців 2021р. експорт послуг становив 29,1 млн.дол. США, імпорт – 29,8 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт збільшився на 27,1% (на 6,2 млн.дол.), імпорт – на 22,2% (на 5,4 млн.дол.). Негативне сальдо склало 0,7 млн.дол. (за 9 місяців 2020р. також негативне – 1,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 9 місяцями 2020р. збільшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів, транспортних, у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг. Натомість зменшилася частка ділових послуг.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 16,3 млн.дол., або 56,2% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2020р. – 12,7 млн.дол., або 55,7%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2020р. на 3,6 млн.дол., або на 28,1%.

Основними партнерами в експорті послуг були Румунія, США, Литва, Азербайджан, Нідерланди, Латвія, Естонія, Італія та Канада.

Проти 9 місяців 2020р. зріс експорт послуг до Естонії, Литви, Румунії, Італії, США, Азербайджану, Латвії та Канади; зменшився до Нідерландів.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка транспортних, пов’язаних із подорожами та ділових послуг. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 5,1 млн.дол., або 17,2% від загального обсягу (за 9 місяців 2020р. – відповідно 3,9 млн.дол. та 15,9%), та збільшився проти відповідного періоду 2020р. на 1,2 млн.дол., або на 32,3%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Білорусь, Російська Федерація та Казахстан.

Порівняно з 9 місяцями 2020р. імпорт послуг зріс із Білорусі, Казахстану, Російської Федерації, Польщі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2021р. становив 21606,1 млн.грн, що на 12,1% більше від обсягу січня–жовтня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні 2021р. становив 13873,3 млн.грн і зріс проти січня–жовтня 2020р. на 10,9%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–жовтні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 903 млн.ткм, або 108,9% від обсягу січня–жовтня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 1558,7 тис.т вантажів, що становить 120% від обсягів січня–жовтня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 869,9 млн.ткм, який збільшився на 11,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено   1368,1 тис.т вантажів, що на 33,6% більше, ніж у січні–жовтні 2020р.

Водним транспортом у січні–жовтні 2021р. перевезено вантажів у обсязі 190,6 тис.т, що становить 69,2% рівня січня–жовтня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–жовтні 2021р. становив 337,2 млн.пас.км, або 102,8% від обсягу січня–жовтня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 39,4 млн. пасажирів, що на 2,2% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 20,1 млн. пасажирів, що на 1,5% більше, ніж у січні–жовтні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 19,3 млн. пасажирів, що на 3,1% більше, ніж у січні–жовтні 2020р.

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

https://legalaid.gov.ua/