back

Прес–випуск Заробітна плата в області у 2021 році

04 лютого 2022

 

 

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області
у 2021 році було зайнято майже 169 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 23019 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 11363 грн (в Україні – 14014 грн), що на 21,8% більше, ніж у 2020 році.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) за рік зросла на 10,9%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (18402 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (15602 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (15204 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14638 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14583 грн), сільського, лісового господарства та рибного господарства (13823 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, де нарахування не перевищили 64,5% середнього рівня в економіці області.

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

 

https://legalaid.gov.ua/