back

Про поширення інформації в розрізі районів та територіальних громад у 2022 році

22 лютого 2022

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області повідомляє, що на офіційному вебсайті www.chernigivstat.gov.ua

www.chernigivstat.gov.ua

 

 676423

наша адреса

 

14000,

м.Чернігів,

вул.Горького,

буд.37

www.chernigivstat.gov.ua

 

 676423

наша адреса

 

14000,

м.Чернігів,

вул.Горького,

буд.37

у 2022р. буде оприлюднена наступна статистична інформація:

 

 

 

У рубриці «Статистична інформація»

 

у розрізі районів: 

  • Населення та міграція

– чисельність населення; формування приросту (скорочення) чисельності населення; кількість живонароджених, померлих; кількість прибулих, вибулих (інформація за 2021р. остаточні дані – строк оновлення 14 та                 15 червня, щомісячна інформація – строк оновлення: 22 лютого, 22 березня, 20 квітня, 20 травня, 21 червня, 20 липня, 22 серпня, 21 вересня, 20 жовтня, 22 листопада, 21 грудня);

– міграційний рух населення за типом місцевості (інформація за 2021р. – строк оновлення 15 червня);

 

  • Оплата праці та соціально-трудові відносини

– кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників (щоквартальна інформація – строк оновлення: 03 березня, 03 червня, 05 вересня, 05 грудня);

 

  • Діяльність підприємств

– кількість діючих суб’єктів господарювання, зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) (інформація за 2021р. – строк оновлення 11 жовтня);

– показники діяльності підприємств  (інформація за 2021р.: попередні дані – строк оновлення 24 червня, остаточні дані – 11 жовтня);

– фінансові результати до оподаткування підприємств (інформація за 2021р.: попередні дані – строк оновлення 22 червня, остаточні дані – 10 жовтня);

 

  • Сільське, лісове та рибне господарство

– виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах; виробництво пшениці, ячменю в підприємствах (інформація за 2021р. – строк оновлення 28 квітня, щомісячна інформація – строк оновлення:            20 липня, 19 серпня, 20 вересня, 20 жовтня, 21 листопада, 20 грудня);

– виробництво соняшнику, кукурудзи в підприємствах (інформація за   2021р. – строк оновлення 28 квітня, щомісячна інформація – строк оновлення: 20 жовтня, 21 листопада, 20 грудня);

– виробництво ріпаку в підприємствах (інформація за   2021р. – строк оновлення 28 квітня, щомісячна інформація – строк оновлення: 20 вересня, 20 жовтня, 21 листопада, 20 грудня);

– посівні площі основних сільськогосподарських культур (інформація за 2022р. – строк оновлення 25 липня);

– кількість сільськогосподарських тварин (інформація за 2021р. остаточні дані – строк оновлення 27 травня, щомісячна інформація – строк оновлення: 21 лютого, 21 березня, 21 квітня, 20 травня, 21 червня, 20 липня, 18 серпня, 20 вересня, 20 жовтня, 18 листопада, 20 грудня);

– виробництво продукції тваринництва (інформація за 2021р. остаточні дані – строк оновлення 27 травня, щомісячна інформація – строк оновлення: 21 лютого, 21 березня, 21 квітня, 20 травня, 21 червня, 20 липня, 18 серпня, 20 вересня, 20 жовтня, 18 листопада, 20 грудня);

 

  •  

– загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію (щоквартальна інформація – строк оновлення: 28 лютого, 27 травня, 26 серпня, 25 листопада);

 

  • Реєстр статистичних одиниць

– кількість зареєстрованих юридичних осіб (щоквартальна інформація – строк оновлення 15 квітня, 15 липня, 13 жовтня);

 

  • Навколишнє середовище

– викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (інформація за 2021р. – строк оновлення 30 травня);

– витрати на охорону навколишнього природного середовища (інформація за 2021р. – строк оновлення 02 червня);

 

у розрізі територіальних громад: 

  • Реєстр статистичних одиниць

– кількість зареєстрованих юридичних осіб (щоквартальна інформація – строк оновлення 15 квітня, 15 липня, 13 жовтня).

 

У рубриці «Експрес-випуски» у розрізі районів буде оприлюднена щомісячна інформація щодо заборгованості з виплати заробітної плати.

 

У рубриці «Публікації» розділу «Комплексна статистика» буде розміщено бюлетень «Соціально-економічне становище Чернігівської області» (http://chernigivstat.gov.ua/books/analis.php) (щомісячна публікація – строк оновлення: 4 березня, 5 квітня, 5 травня, 3 червня, 5 липня, 4 серпня, 5 вересня, 5 жовтня, 4 листопада, 5 грудня), в якому буде представлено інформацію в розрізі районів та територіальних громад наведену в додатку.

 

У разі виникнення питань щодо оприлюднення статистичних публікацій, звертайтеся до відділу поширення інформації та комунікацій за тел. (0462) 676423 та електронною адресою: [email protected].

               

           

В. о. начальника                                                                                               Тетяна КОЗАР

 

Олександр Пиркал 676423

 

                                                                                                                                                                                                          Додаток

Перелік статистичних таблиць бюлетеня «Соціально-економічне становище Чернігівської області»,

які містять інформацію в розрізі районів та територіальних громад

 

 

Термін оприлюднення на вебсайті ГУС у Чернігівській області

04.03.2022

05.04.2022

05.05.2022

03.06.2022

05.07.2022

04.08.2022

05.09.2022

05.10.2022

04.11.2022

05.12.2022

орієнтовно -06.01.2023

 

 № п/п

Бюлетень за:

січень 2022

січень-лютий                2022

січень-березень 2022

січень-квітень 2022

січень-травень 2022

січень-червень 2022

січень-липень 2022

січень-серпень 2022

січень-вересень 2022

січень-жовтень 2022

січень-листопад 2022

 

Назва розділу, назва таблиці                                                          ↓   звітний період, за який наводиться інформація у таблицях  ↓ 

 

Населення та міграція

 

1.

Чисельність населення (за оцінкою) по районах

(наявне та постійне населення)

на 1 січня

на 1 лютого

на 1 березня

на 1 квітня

на 1 травня

на 1 червня

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

2.

Середньорічна чисельність населення (за оцінкою) по районах

(наявне та постійне населення)

2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Чисельність наявного населення (за оцінкою) по районах  та територіальних громадах

 

 

 

 

на 1 січня

 

 

 

 

 

 

4.

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (природний та міграційний приріст, скорочення (-))

2021 рік

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

5.

Кількість живонароджених, померлих по районах

2021 рік

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

6.

Кількість прибулих, вибулих

по районах

2021 рік

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

 

Кількість та використання робочого часу працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Середньооблікова кількість штатних працівників по районах

ІV кв. 2021

 

 

І квартал

 

 

ІІ квартал

 

 

ІІІ квартал

 

8.

Рух працівників по районах

(прийнято, звільнено)

ІV кв. 2021

 

 

І квартал

 

 

ІІ квартал

 

 

ІІІ квартал

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

ІV кв 2021

 

 

І квартал

 

 

ІІ квартал

 

 

ІІІ квартал

 

10.

Заборгованість із виплати заробітної плати по районах

на 1 січня

на 1 лютого

на 1 березня

на 1 квітня

на 1 травня

на 1 червня

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Показники діяльності підприємств по районах

(кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на оплату праці, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг))

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

 

 

12.

Кількість діючих підприємств по районах та територіальних громадах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

 

 

13.

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах

(прибуток, збиток, фінансовий результат (сальдо))

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Індекс сільськогосподарської продукції у підприємствах  по районах

 

 

 

 

2021 рік (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

15.

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах

 2022 рік

 

 

 

 

           

16.

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах

 (зібрана площа, обсяг виробництва, урожайність)

 

 

 

 

 

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

на 1 грудня

17.

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах

(зібрана площа, обсяг виробництва, урожайність)

 

 

 

 

 

 

 

 

на 1 жовтня

на 1 листопада

на 1 грудня

18.

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районахясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), молоко, яйця)

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

19.

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах

(велика рогата худоба, у т.ч. корови, свині, птиця свійська)

на 1 лютого

на 1 березня

на 1 квітня

на 1 травня

на 1 червня

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

на 1 грудня

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію по районах

 2021 рік

 

 

січень-березень

 

 

січень-червень

 

 

січень-вересень

 

 

Реєстр статистичних

 одиниць (РСО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Кількість зареєстрованих  юридичних осіб по районах та територіальних громадах

 

 

на 1 квітня

2022

 

 

на 1 липня

2022

 

 

на 1 жовтня

2022

 

 

 

Навколишнє середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах (обсяги викидів, у т.ч. діоксиду сірки та азоту, оксиду вуглецю та аміаку)

 

 

 

 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

23.

Утворення відходів по районах (відходи І-ІV класів небезпеки, у т.ч. І-ІІІ класів небезпеки)

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

 

24.

Поводження з відходами по районах (утилізовано, спалено, видалено у спеціально відведені місця чи обєкти)

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

 

25.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах (усього, у т.ч. капітальні інвестиції, поточні витрати)

 

 

 

 

 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalaid.gov.ua/