24 вересня 2020

Реєстрація колективних договорів

Колективний догові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України “Про колективні договори і угоди”.

Керуючись ст 9. Закону України “Про колективні договори і угоди” та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. №768) колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення договорів (угод), внесення до них змін і доповнень.

 

         У Прилуцькому районі питання повідомної реєстрації колективних договорів, змін і доповнень віднесено до компетенції управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації (далі – Управління).

         Графік роботи: понеділок-п'ятниця: з 08:00 – 13:00 та з 14:00 – 17:00.
         Для здійснення реєстрації колективного договору, змін та доповнень:

         одна із сторін колективного договору надає до Управління (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73 каб. №6):

  • супровідний лист відповідно до зразка;
  • колективний договір (угоду) чи зміни та доповнення до договору (угоди) з додатками на вибір у вигляді:
  • оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
  • оригіналу електронного документа з пов'язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;    
  • електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

         Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів профспілкової сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення угоди.

         Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій, для яких є обов'язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.

         Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу – управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Під час повідомної реєстрації вноситься відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них; не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору, реєструючий орган  письмово інформує про це суб'єкта, який подав на реєстрацію колективний договір.

Управління соціального захисту населення Прилуцької райдержадміністрації оприлюднює на офіційному веб-сайті Прилуцької районної державної адміністрації в рубриці «соціальна сфера», розділ «колективні договори» та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

У разі подання сторонами угоди переліку підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими її положення, такий перелік теж оприлюднюється на офіційному веб-сайті разом з текстом угоди.

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

 Копіювання та опублікування тексту колективної угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

 

Тел. для довідок: 8 (04637) 5 07 46

 

https://legalaid.gov.ua/